Rafael Advanced Defense Systems

Nederlands + English

Israël blijft voorop lopen in de exploitatie van luchtverdedigingssystemen met de aankondiging van het nieuwe hypersonische raketonderscheppingssysteem ‘SkySonic’.

Door TPS

Israël’s Rafael Advanced Defense Systems kondigde woensdag de exploitatie aan van ’s werelds eerste hypersonische raketonderschepper, SkySonic genaamd.

De beslissing van de nationale defensieaannemer om het project bekend te maken komt na de onthulling vorige week van Iran die beweerde zijn eerste in eigen land geproduceerde hypersonische raket te hebben ontwikkeld.

“We volgen de ontwikkelingen en bedreigingen in de wereldwijde regio en, net als in het verleden, ontwikkelen we de meest geavanceerde verdedigingssystemen,” zei Dr. Yuval Steinitz, voorzitter van Rafael, gevestigd in Haifa.

SkySonic bevindt zich in een vergevorderd stadium van ontwikkeling en ondergaat binnenkort zijn eerste live testvluchten, aldus het bedrijf. Rafael is van plan om de onderscheppingsraket volgende week te presenteren op de Paris Air Show en het bedrijf zei dat het het Pentagon al op de hoogte heeft gebracht van de exploitatie.

Hypersonische raketten kunnen ten minste vijf keer sneller vliegen dan de geluidssnelheid, of 1-5 mijl in een seconde. Ze volgen complexe vluchtroutes en hebben een grotere wendbaarheid dan ballistische raketten, waardoor het moeilijk is om tegen deze raketten zich te verdedigen. De meeste radarsystemen kunnen een hypersonische raket niet eens detecteren.

Rusland, China en de VS zijn de enige andere landen waarvan bekend is dat ze bezig zijn met de exploitatie van hypersonische raketten.

Iran, een land waarvan de leiders herhaaldelijk oproepen tot de vernietiging van Israël, onthulde op 6 juni de “Fattah” raket, die een bereik heeft van 1.400 kilometer (870 mijl) en een maximale snelheid van Mach 13-15.

Deze raket is gericht op de antiraketsystemen van de vijand en is een grote generatiesprong op het gebied van raketten”, zei Amir Ali Hajizadeh, commandant van de lucht- en ruimtemacht van de IRGC.

De dag na de Iraanse onthulling richtte de Israëlische minister van Defensie Yoav Gallant zich tot het regime in Teheran.

“Ik hoor onze vijanden opscheppen over wapens die ze aan het exploiteren zijn. Op elke dergelijke ontwikkeling hebben we een nog beter antwoord – of het nu op het land, in de lucht of in de maritieme regio is, met zowel defensieve als offensieve middelen,” zei Gallant.

***************************************

ENGLISH

Israel continues to lead in the development of air defense systems, announcing the new ‘SkySonic’ hypersonic missile interceptor system.

By TPS

Israel’s Rafael Advanced Defense Systems on Wednesday announced the development of what it said was the world’s first hypersonic missile interceptor, called SkySonic.

The decision by the state-owned defense contractor to publicize the project comes after last week’s unveiling of what Iran claimed is its first domestically manufactured hypersonic missile.

“We follow the developments and threats in the global arena and, as in the past, advance and develop the most advanced defense systems,” said Dr. Yuval Steinitz, chairman of the Haifa-based Rafael.

SkySonic is in advanced stages of development and will soon undergo its first live flight tests, the company said. Rafael is planning to showcase the interceptor at the Paris Air Show next week, and the firm said that it has already briefed the Pentagon on the development.

Hypersonic missiles can travel at least five times faster than the speed of sound, or 1-5 miles in a second. They follow complex trajectories and have greater maneuverability than ballistic missiles, making them difficult to defend. Most radar systems cannot even detect a hypersonic missile.

Russia, China and the US are the only other countries known to be developing hypersonic missiles.

Iran, a country whose leaders repeatedly call for Israel’s destruction, on June 6 unveiled the “Fattah” missile, that has a reported range of 1,400 kilometers (870 miles) and a maximum speed of Mach 13-15.

“This missile targets the enemy’s anti-missile systems and is a big generational leap in the missile field,” said Amir Ali Hajizadeh, commander of the IRGC’s Aerospace Force.

The day after Iran’s unveiling, Israel’s Defense Minister Yoav Gallant appeared to address the regime in Tehran.

”I hear our enemies boasting about weapons they are developing. To any such development, we have an even better response—whether it be on land, in the air, or in the maritime arena, including both defensive and offensive means,” said Gallant.