U.S. President Joe Biden (l) and Israeli PM Naftali Bennett (Photo Credit: Left: RIA Novosti, Alexei Druzhinin/Pool via AP, file; Right: Yonatan Sindel/Flash90)

Nederlands + English

“Israël zal in elk geval de vrijheid van actie behouden, met of zonder akkoord,” verklaarde de premier.

Door World Israel News

Kennelijk reagerend op het versoepelende standpunt van de regering Biden over Iran, bevestigde premier Naftali Bennett dat Israël zijn militaire kracht aan het opbouwen is.

“De grootste bedreiging voor de staat Israël is Iran. Als regering zijn wij verantwoordelijk voor de aanpak van het Iraanse nucleaire programma en natuurlijk volgen wij de besprekingen in Wenen,” zei Bennett op zijn kabinetsvergadering van zondagochtend.

Op vrijdag heeft de regering-Biden, die de nucleaire besprekingen met het islamitische regime nieuw leven wil inblazen, de sancties tegen Iran enigszins versoepeld.

De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Hossein Amir zei dat de stap welkom was, maar onvoldoende.

“Ons standpunt is bekend en duidelijk”, zei Bennett tegen zijn kabinet. “Een akkoord – volgens de ogenschijnlijke voorwaarden – zal schade toebrengen aan het vermogen om het nucleaire programma aan te pakken.

“Wie denkt dat een akkoord de stabiliteit zal vergroten, vergist zich. Het zal de uraniumverrijking tijdelijk vertragen, maar wij allen in de regio zullen er een zware, onevenredige prijs voor betalen”, verklaarde hij.

“De afgelopen weken,” vervolgde de premier, “juist tijdens de onderhandelingen, voert Iran zijn agressie op en zet het herhaaldelijk terrorisme in de regio in, zoals u allen hebt kunnen zien. Dit is hoe je onderhandelingen voert, Teheran-stijl.

“We zijn momenteel bezig kloven te dichten en Israëls militaire kracht op te bouwen voor de komende jaren en zelfs decennia. Israël zal hoe dan ook de vrijheid van optreden behouden, met of zonder akkoord.

“Elke goed geïnformeerde investeerder weet dat investeren in het Iraanse regime, in de Iraanse economie, een onverstandige investering is, zowel op lange als op middellange termijn.

 

ENGLISH

“Israel will maintain freedom of action in any case, with or without an agreement,” the prime minister stated.

By World Israel News

Apparently responding to the Biden administration’s softening position on Iran, Prime Minister Naftali Bennett affirmed that Israel is building up its military strength.

“The greatest threat against the State of Israel is Iran. As the government, we are responsible for dealing with the Iranian nuclear program and, of course, we are monitoring the Vienna talks,” Bennett said at his Sunday morning cabinet meeting.

On Friday, the Biden administration, which has been working to revive nuclear talks with the Islamic regime, restored some sanctions relief to Iran.

Iran’s Foreign Minister Hossein Amir said that the move was welcome but insufficient.

“Our position is well-known and clear,” Bennett told his cabinet. “An agreement – according to the apparent terms – will damage the ability to deal with the nuclear program.

“Whoever thinks that an agreement will increase stability – is mistaken. It will temporarily delay enrichment but all of us in the region will pay a heavy, disproportionate price for it,” he stated.

“In recent weeks,” the prime minister continued, “precisely during the negotiations, Iran is increasing its aggression and repeatedly using terrorism in the region, as you all have seen. This is how you conduct negotiations, Tehran-style.

“We are currently closing gaps and building up Israel’s military strength for years and even decades to come. Israel will maintain freedom of action in any case, with or without an agreement.

“Every knowledgeable investor knows that investing in the Iranian regime, in the Iranian economy, is an unwise investment in both the long and intermediate terms.”