NEDERLANDS + ENGLISH
Na 2000 jaar verstrooid geweest te zijn over de aarde bereikte het Joodse volk haar dieptepunt in de jaren ’40 van de vorige eeuw.

ENGLISH
After being scattered around the earth for 2,000 years, the Jewish people reached their lowest point in the 1940s.