Moshe Shai/Flash90- vliegtuigen van de Israëlische luchtvaartmaatschappij El Al geparkeerd op de luchthaven Ben Gurion in Lod, Israël, op 16-03-2018.
Moshe Shai/Flash90Airplanes of Israeli airline El Al parked at the Ben Gurion Airport in Lod, Israel, on March 16, 2018.

Nederlands + English

‘Mogelijkheid om Israëlische vluchten over te hevelen naar Abu Dhabi wordt onderzocht’

Bron: i24News

De belangrijkste luchtvaartmaatschappijen van Israël kunnen vanaf 8 februari mogelijk niet naar Dubai vliegen vanwege een meningsverschil tussen de Shin Bet en de veiligheidsautoriteiten van Dubai, meldden Israëlische media zaterdag.

The Shin Bet zei dat ze de Israëlische luchtvaartmaatschappijen niet de nodige veiligheid kunnen bieden in de stad Dubai vanwege meningsverschillen met de lokale autoriteiten, aldus The Jerusalem Post (The Post).

The Post zei dat de Shin Bet het nieuws bevestigde en verklaarde dat blijkt dat er “in de afgelopen paar maanden veiligheidsgeschillen waren tussen de bevoegde instanties in Dubai en het Israëlische luchtvaartbeveiligingssysteem. Hun manier is niet toereikend en verantwoord voor de veiligheid van de Israëlische luchtvaart.”

Volgens het rapport hebben beide partijen zich voortdurend ingespannen om te proberen wederzijds basis te vinden om het geschil op te lossen.

“Tegelijkertijd wordt, als de vluchten van Israëlische bedrijven op deze route worden gestopt, de mogelijkheid onderzocht om Israëlische vluchten naar Abu Dhabi over te brengen”, aldus de Shin Bet volgens The Post .

“Benadrukt moet worden dat de geschillen zijn gebaseerd op veiligheidsprincipes die in strijd zijn met de normen die worden gebruikt op de luchthaven van Dubai, en helemaal niet op politieke of regionale gronden.”

Een vliegtuig van El Al Airlines was het eerste Israëlische vliegtuig dat het luchtruim van Saudi-Arabië doorkruiste en landde in augustus 2020 in de VAE, in navolging van de Abraham-akkoorden.

Jared Kushner, de hoofdadviseur van de voormalige Amerikaanse president Donald Trump, was aan boord van het vliegtuig.

 

 ENGLISH

‘The possibility of transferring Israeli flights to Abu Dhabi is being examined’

Source i24News

Israel’s main airlines may not be able to fly to Dubai starting February 8 due to a disagreement between the Shin Bet and the Dubai security authorities, Israeli media reported Saturday.

The Shin Bet said they are unable to provide Israel’s airlines with the necessary security in the city of Dubai due to disagreements with local authorities, according to The Jerusalem Post (The Post).

The Post said that the Shin Bet confirmed the news, stating that “over the past few months, security disputes have been revealed between the competent bodies in Dubai and the Israeli aviation security system, in a way that does not allow for the responsible enactment of security for Israeli aviation.”

According to the report, there are ongoing efforts to try and find mutual ground to resolve the dispute.

“At the same time, if the flights of Israeli companies are stopped on this route, the possibility of transferring Israeli flights to Abu Dhabi is being examined,” the Shin Bet said, according to The Post.

“It should be emphasized that the disputes are based on a security basis which is contrary to the standards used at the airport in Dubai, and do not come from a political or regional basis at all.”

A plane from El Al Airlines was the first Israeli plane to cross Saudi Arabia airspace, landing in the UAE in August of 2020, following the Abraham Accords.

Former US president Donald Trump’s senior adviser Jared Kushner was on board the flight.