The dog the Arab lynch mob killed outside Alei Zahav, July 29, 2022.

Nederlands + English

Een menigte met PLO-vlaggen marcheerde naar een Israëlische gemeenschap en viel een man en zijn hond aan.

Door Aryeh Savir. TPS

Een Israëlische man werd vrijdag aangevallen door een Arabische menigte in Samaria en ontsnapte ternauwernood aan een lynchpoging.

Tientallen inwoners van het dorp Burkin marcheerden vrijdag na het gebed in de richting van de Israëlische gemeenschap Alei Zahav, waar ze een Israëliër tegenkwamen die met zijn hond aan het wandelen was. De menigte viel hem en zijn hond aan.

IDF-troepen die ter plaatse werden gealarmeerd slaagden erin de menigte terug te drijven, en het Israëlische slachtoffer ontkwam met lichte verwondingen. Hij werd voor verdere behandeling naar het Beilinson-ziekenhuis gebracht. Zijn hond werd door de terroristen doodgeslagen.

De menigte, die PLO-vlaggen bij zich had, werd geleid door Mustafa Barghouti.

De relschoppers blokkeerden ook een hoofdweg in het gebied en gooiden stenen naar Israëlische automobilisten. Een van de relschoppers werd neergeschoten en gedood door IDF-troepen.

Op donderdagavond verijdelden IDF-soldaten een poging tot een schietpartij in de buurt van de stad Shechem (Nablus). Een gewapend terroristenteam kwam per auto aan bij een van de ingangen van de stad. Een terrorist stapte uit het voertuig en vuurde op een IDF militaire post.

IDF-soldaten van eenheid 636 die op missie waren, beantwoordden het vuur en raakten verschillende van de verdachten.

Een ander voertuig arriveerde later, pakte het wapen op en vluchtte weg.

Zaterdagnacht voerden de IDF en andere Israëlische veiligheidstroepen antiterroristische acties uit op een aantal locaties in Judea en Samaria, waaronder in de dorpen Shukba en Beit Deko.

In het dorp Beit Fajar in het gebied Gush Etzion arresteerden de troepen drie gezochte personen die verdacht werden van terroristische activiteiten.

In totaal werden in Judea en Samaria zes gezochte personen gearresteerd

Bij geen van de incidenten vielen Israëlische slachtoffers.

De arrestaties werden verricht in het kader van Operatie Golfbreker, Israëls antiterrorismeoperatie na verscheidene dodelijke terreuraanslagen die het land de afgelopen maanden heeft gekend.

 

ENGLISH:

A mob carrying PLO flags marched towards an Israeli community and attacked a man and his dog.

By Aryeh Savir. TPS

An Israeli man was attacked by an Arab mob in Samaria on Friday and barely escaped a lynching attempt.

Dozens of residents of the village of Burkin marched on Friday after prayers toward the Israeli community of Alei Zahav, where they encountered an Israeli who was walking with his dog. The mob attacked him and his dog.

IDF forces who were alerted to the scene succeeded in pushing back the crowd, and the Israeli victim escaped with minor injuries. He was taken to Beilinson Hospital for further treatment. His dog was beaten to death by the terrorists.

The mob, carrying PLO flags, was reportedly led by Mustafa Barghouti.

The rioters also blocked a main route in the area and threw rocks at Israeli motorists. One of the rioters was reportedly shot and killed by IDF forces.

On Thursday night, IDF soldiers thwarted an attempted shooting attack near the city of Shechem (Nablus). An armed terrorist squad arrived by car at one of the entrances to the city. A terrorist got out of the vehicle and fired at an IDF military post.

IDF soldiers from Unit 636 who were on a mission returned fire and hit several of the suspects.

Another vehicle arrived later on, picked up the weapon, and fled the scene.

On Saturday night, the IDF and other Israeli security forces conducted counterterrorism activities in a number of locations in Judea and Samaria, including in the villages of Shukba and Beit Deko.

In the village of Beit Fajar in the Gush Etzion area, the forces arrested three wanted persons suspected of terrorist activity.

A total of six wanted persons were arrested throughout Judea and Samaria

There were no Israeli casualties in any of the incidents.

The arrests were made as part of Operation Wave Breaker, Israel’s counterterrorism operation following several deadly terror attacks that the country experienced in recent months.