Oekraïens graan wordt op binnenschepen geladen in de Zwarte Zeehaven van Reni.
Ukrainian grain is loaded onto barges in the Black Sea port of Reni. Photo: Reuters/Sergii Kharchenko

Nederlands + English

Een Israëlisch vrachtschip brak maandag volgens lokale media door de Russische blokkade van de Oekraïense havens aan de Zwarte Zee. Dit oogstte lof van Oekraïense commentatoren voor het “spugen in het gezicht van de Russen”, zoals een van hen het uitdrukte.

Door: The Algemeiner

Militaire analisten die de voortgang van het schip, de Ams1, volgden, merkten op dat het op zondag de Israëlische haven Ashdod had verlaten en op maandagochtend de Oekraïense sector van de Donau was binnengevaren zonder Russisch vuur te ontlokken, ondanks gerapporteerde Russische dreigementen waarin werd bevolen om terug te keren. Ze merkten ook op dat het het eerste schip was dat de blokkade doorbrak sinds de aanval van Russische drones op de haven van Reni aan de Donau op 24 juli, dat gebeurde een week nadat het regime van president Vladimir Poetin zich terugtrok uit een door de VN tot stand gekomen akkoord over een zeecorridor die de export van Oekraïens graan mogelijk maakte.

Nadat de Ams1 met succes de Oekraïense wateren was binnengevaren, werd het gevolgd door vier andere schepen: de Sahin 2, die ook onder Israëlische vlag vaart, evenals de onder Turkse vlag varende Yilmaz Kaptan, de onder Griekse vlag varende Sealock en de onder Georgische vlag varende Afer.

De schepen werden tijdens hun reis bijgestaan door de Amerikaanse P8 Poseidon, een luchtafweeronderzeeër, en door verkenningsdrones.

“Het lijkt erop dat iemand heeft uitgevonden hoe je in het gezicht van de Russen kunt spugen,” twitterde Maria Drutska, een Oekraïense commentator op militaire zaken. “Gefeliciteerd!”

In een toespraak op zaterdag uitte Poetin zijn tevredenheid over het feit dat de blokkade de graanprijzen op de wereldmarkt “een beetje” had verhoogd, met het argument dat dit de inkomsten van Russische bedrijven zou verhogen. Hij beloofde ook, zonder verdere details te geven, om een deel van de inkomsten te “delen” met de “armste landen ter wereld”, waarvan velen afhankelijk zijn van de import van graan uit Oekraïne.

Poetin noemde zes voorwaarden waaraan Rusland moet voldoen om weer deel te nemen aan de graanexportovereenkomst – die in juli 2022 onder auspiciën van de VN tot stand kwam – waaronder het mogelijk maken van de export van in Rusland geproduceerd graan en het opnieuw aansluiten van de banken van het land op het internationale betalingssysteem SWIFT.

****************************************

ENGLISH

An Israeli cargo vessel broke through the Russian blockade of Ukraine’s ports on the Black Sea on Monday according to local media reports, drawing praise from Ukrainian commentators for “spitting in the face of the Russians,” as one of them put it.

By: The Algemeiner

Military analysts following the progress of the ship, the Ams1, observed that it had left the Israeli port of Ashdod on Sunday, entering the Ukrainian sector of the Danube on Monday morning without drawing Russian fire, despite reported Russian threats ordering it to turn back. They noted too that it was the first ship to break the blockade since the July 24 Russian drone assault on the port of Reni on the Danube, which came one week after President Vladimir Putin’s regime withdrew from a UN-brokered sea corridor agreement that allowed for the export of Ukrainian grain.

After the Ams1 successfully entered Ukrainian waters, it was followed by four more vessels: the Sahin 2, which also sails under an Israeli flag, as well as the Turkish-flagged Yilmaz Kaptan, the Greek-flagged Sealock and the Georgian-flagged Afer.

The ships were reportedly assisted in their journey by the US P8 Poseidon, an anti-aircraft submarine, as well as reconnaissance drones.

“It seems someone has figured out how to spit in the face of the Russians,” Maria Drutska, a Ukrainian commentator on military affairs, tweeted. “Congratulations!”

In a speech on Saturday, Putin expressed satisfaction that the blockade had raised grain prices on the world market “a little,” arguing that this would boost revenues to Russian companies. He also pledged, without offering further detail, to “share” part of the income with the “world’s poorest countries,” many of whom are dependent on imports of grain from Ukraine.

Putin named six conditions for Russia to rejoin the grain export deal — brokered under UN auspices in July 2022 — including enabling the export of grain produced in Russia and reconnecting the country’s banks to the SWIFT international payments system.