Photo: Flash90

Het slachtoffer ligt in coma sinds een zelfmoordaanslag op 9 augustus 2001 waarbij 15 burgers omkwamen, waaronder 8 kinderen.

Door TV7 Israel News – Erin Viner

Chana Nachenberg, een Israëlisch-Amerikaanse, was 52 jaar oud op het moment van haar overlijden.

De toen 31-jarige moeder was met haar 3-jarige dochter Sara in het Sbarro restaurant in het hart van het centrum van Jeruzalem op de kruising Jaffa Road-King George Street, nadat een krachtige bom, vol met spijkers, tot ontploffing was gebracht door de Palestijnse Hamas terrorist Izz al-Din Shuheil al-Masri, 22 jaar.

Ernstige verwondingen veroorzaakten een coma waaruit ze nooit meer ontwaakte sinds de dag van de aanval. Haar dochter overleefde en verwacht vandaag haar derde kind.

Onder de doden van de aanslag bevinden zich vijf leden van de familie Schijveschuurder, afstammelingen van Nederlandse overlevenden van de Holocaust. Twee kinderen van de familie behoorden tot de 140 anderen die gewond raakten. In totaal behoorden drie Amerikanen tot de doden.

De terrorist was een inwoner van de stad Aqaba op de Westelijke Jordaanoever. Zijn stoffelijk overschot werd uiteindelijk overgedragen aan de Palestijnse Autoriteit (PA).

De bommenmaker, Abdullah Barghouti, was commandant van de West Bank afdeling van de Hamas Izz al-Din al-Qassam Brigades Military Wing. In 2003 kreeg hij de langste straf ooit in de Israëlische geschiedenis – 67 levenslange gevangenisstraf plus 5200 jaar achter de tralies – voor betrokkenheid bij de Sbarro en een reeks andere opmerkelijke dodelijke aanslagen. De PA heeft de beruchte misdadiger een ‘pensioen’ betaald sinds zijn veroordeling als onderdeel van haar “Pay to Slay” programma dat betalingen toekent aan Palestijnse terroristen en hun families afhankelijk van de ernst van de misdaden tegen Israëliërs.

Vrouwelijke medeplichtige Ahlam Tamimi, een Jordaanse en de eerste vrouw die lid werd van Hamas, kreeg 16 levenslange gevangenisstraf in 2003 voor haar rol in de Sbarro bomaanslag, inclusief het feit dat ze al-Masri naar de plaats van de misdaad reed. Ze keerde terug naar het Hasjemitisch Koninkrijk nadat ze in 2011 werd vrijgelaten samen met 1.026 andere Palestijnen in een gevangenenruil met Hamas voor de terugkeer van IDF soldaat Gilad Shalit. De Verenigde Staten hebben lang gezocht naar Tamimi’s uitlevering op beschuldiging van samenzwering om een massavernietigingswapen te gebruiken tegen Amerikanen; een verzoek dat tot nu toe is afgewezen door het Jordaanse Hooggerechtshof.

De aanval vond plaats tijdens de Tweede Intifada, een Palestijnse opstand tussen september 2000 en januari 2005, die aan minstens 1.010 Israëli’s het leven kostte.

***********************************

ENGLISH

The victim has been in a coma since a suicide bombing in 9 August 2001 that killed 15 civilians, including 8 children.

By: TV7 Israel News – Erin Viner

Chana Nachenberg, a dual Israeli-US citizen, was 52 years old at the time of her death.

The then-31-year-old mother was with her 3-year-old daughter Sara at the Sbarro restaurant in the heart of downtown Jerusalem located at the Jaffa Road-King George Street intersection, after detonation of a powerful bomb packed with nails by Palestinian Hamas terrorist Izz al-Din Shuheil al-Masri, 22.

Severe injuries left her in a coma from which she never awoke since the day of the attack. Her daughter survived and is today expecting her own third child.

Fatalities of the attack include five members of the Schijveschuurder family, descendants of Dutch Holocaust survivors. Two of the family’s children were among 140 others who were injured. In total, three Americans were among the dead.

The terrorist was a resident of the West Bank town of Aqaba. His remains were eventually handed over to the Palestinian Authority (PA).

The bombmaker, Abdullah Barghouti, was commander of the West Bank branch of the Hamas Izz al-Din al-Qassam Brigades Military Wing. In 2003, he received the longest ever sentence in Israeli history – 67 life terms plus 5,200 years behind bars – for involvement in the Sbarro and a series of other notable deadly attacks. The PA has paid the notorious felon a ‘pension’ since his conviction as part of its “Pay to Slay” program that awards payments to Palestinian terrorists and their families dependent on the severity of the crimes against Israelis.

Female accomplice Ahlam Tamimi, a Jordanian and the first woman to join Hamas, was given 16 life sentences in 2003 for her role in the Sbarro bombing, including having driven al-Masri to the scene of the crime. She returned to the Hashemite Kingdom after being freed in 2011 along with 1,026 other Palestinians in a prisoner exchange with Hamas for the return of IDF soldier Gilad Shalit.  The United States has long sought Tamimi’s extradition on charges of conspiring to use a weapon of mass destruction against Americans; a request so far rejected by Jordan’s High Court.

The attack was occurred during the Second Intifada, a Palestinian uprising between September 2000 and January 2005, that claimed the lives of at least 1,010 Israelis.