Een F-35 ‘Adir’ gevechtsvliegtuig van de Israëlische luchtmacht.

An Israeli Air Force F-35 ‘Adir’ fighter jet.
Photo: Major Ofer / Israeli Air Force.

Nederlands + English

Een totaal van 37 reservepiloten van de 40 leden van een elite-eenheid van de Israëlische luchtmacht (IAF) heeft aangekondigd dat zij deze week niet aanwezig zullen zijn bij een geplande training uit protest tegen de gerechtelijke hervorming van de regering.

Door i24 News

Luchtmachtsquadron 69 is een van de top-eenheden van de IAF. Dits quadron vliegt met de geavanceerde F-15 Thunderbird vliegtuigen die dienen als de lange afstandsaanval van het Israëlische leger.

Zij zeiden dat zij alleen zouden terugkeren naar de reguliere training als de regering van premier Benjamin Netanyahu stopt met de pogingen om het controversiële pakket hervormingen door te drukken voor goedkeuring door parlementsleden.

De wetgeving zou de regering meer macht geven om rechters van het hooggerechtshof te selecteren en zou het hof het recht ontzeggen om amendementen op de zogenaamde basiswetten, Israëls quasi-grondwet, te verwerpen. Critici zeggen dat dit het evenwicht tussen de verschillende bestuurslagen dreigt te verstoren, terwijl voorstanders zeggen dat het nodig is om het zogenaamde “gerechtelijk activisme” in te dammen.

In de afgelopen weken heeft een groeiend aantal reservisten van de Israel Defense Forces (IDF) gedreigd de militaire dienst te boycotten tenzij de hervorming van tafel wordt gehaald.

Bovendien schreven 10 gevechtssoldaten van de eenheid, die onder leiding van Netanyahu’s overleden broer stonden een van Israëls meest legendarische anti-terreuroperaties uitvoerde, aan de premier dat hij “willens en wetens en met open ogen de staat Israël en het volk van Israël opoffert voor zijn eigen politieke belangen.”

De Entebbe-operatie in 1976 redde 98 passagiers nadat hun vliegtuig was gekaapt door de Palestijnse Bevrijdingsorganisatie (PLO) en omgeleid naar Oeganda, dat medeplichtig was aan de Palestijnse ontvoeringspoging.

Het enige Israëlische commandoslachtoffer van de risicovolle operatie op de luchthaven van Entebbe was Yoni Netanyahu, de oudere broer van Benjamin.

**********************************

ENGLISH:

A total of 37 reserve pilots out of the 40 members of an elite Israel Air Force (IAF) unit announced that they will absent themselves from a scheduled training this week in protest of the government’s judicial overhaul.

By i24 News

Air Force Squadron 69 is one of the top units in the IAF. It operates the advanced F-15 Thunderbird aircraft that serve as the Israeli military’s long-range attack arm.

They said they would return to regular training only in the event if the government of Prime Minister Benjamin Netanyahu halts its attempts to push the controversial packet of reforms through to approval by lawmakers.

The legislation would give the government more power to select High Court judges, and would deny the court the right to strike down any amendments to so-called Basic Laws, Israel’s quasi-constitution. Critics say it threatens to disrupt the balance between branches of government, while supporters say it’s necessary to curb so-called “judicial activism.”

In the past few weeks a growing number of Israel Defense Forces (IDF) reservists threatened to boycott military service unless the reform is taken off the table.

Moreover, 10 combat soldiers from the unit that conducted one of Israel’s most storied anti-terrorism operations under the leadership of Netanyahu’s late brother wrote to the premier, saying that he is “knowingly and with open eyes sacrificing the State of Israel and the people of Israel for his own political interests.”

The Entebbe operation in 1976 saved 98 passengers after their plane was hijacked by the The Palestine Liberation Organization (PLO) and diverted to Uganda, which was complicit with the Palestinian kidnapping attempt.

The only Israeli commando casualty of the high risk operation at Entebbe operation in 1976 was Yoni Netanyahu, Benjamin’s elder brother.