Screen shot uit “Camp Confidential: Amerika’s geheime nazi’s” op Netflix
Still from “Camp Confidential: America’s Secret Nazis” via Netflix

Nederlands + English

“Camp Confidential: America’s Secret Nazis,” een korte film geregisseerd door twee Israëli’s, stond onlangs op de shortlist voor de 94e Academy Awards, deelnemend in de categorie Documentary Short Subject.

De gedeeltelijk geanimeerde film, geregisseerd door Mor Loushy en Daniel Sivan en beschikbaar op Netflix, vertelt het verhaal van Joodse vluchtelingen van de Tweede Wereldoorlog uit Europa die, toen ze zich bij het Amerikaanse leger aansloten, een geheim kamp moesten bewaaken waar niemand minder dan vooraanstaande nazi-wetenschappers verbleven die voorbestemd waren om te werken aan Amerikaanse rakettechnologie die zou leiden tot Amerikaanse superioriteit in de Koude Oorlog ruimterace.

Het geheime militaire kamp, postbus 1142 genaamd, werd eerst gebruikt om Duitse krijgsgevangenen te huisvesten, waarna het kamp werd omgebouwd om onderdak te bieden aan enkele van de beste raketwetenschappers van nazi-Duitsland, waaronder Wernher von Braun, die de V-2 raketten ontwikkelde die tijdens de oorlog over Londen raasden.

De Joodse soldaten moesten inlichtingen inwinnen bij de Duitsers in het kamp en hen tevreden houden door hen bijvoorbeeld mee te nemen om lingerie voor hun vrouwen te kopen en hen te vergezellen op uitjes naar diners en nachtclubs.

De Washington, DC-area kamp, dat meer dan 50 jaar geheim werd gehouden, kwam in 2006 aan het licht toen de National Park Service interviews hield met de veteranen, van wie sommigen ook in de film voorkomen en vertellen over de moeilijkheden en dilemma’s die zij ondervonden bij het uitvoeren van hun orders.

De film werd geproduceerd met de steun van de Israeli Film Council en het Israëlische ministerie van Cultuur en Sport en werd samen met 14 andere geselecteerd voor de voorverkiezing uit een selectie van 82 films uit de hele wereld. De winnende film zal worden bekendgemaakt tijdens de uitreiking van de Academy Awards op 27 maart 2022.

Loushy en Sivan werkten eerder samen aan andere documentaires, waaronder “Kings of Capitol Hill” en “The Oslo Diaries”.

 

ENGLISH

“Camp Confidential: America’s Secret Nazis,” a short film directed by two Israelis, was recently shortlisted to the 94th Academy Awards, competing in the Documentary Short Subject category.

The partially animated film, directed by Mor Loushy and Daniel Sivan and available on Netflix, tells the story of World War II Jewish refugees from Europe who upon joining the US Army found themselves guarding a secret camp holding none other than leading Nazi scientists destined to work on American rocket technology that would lead to American superiority in the Cold War space race.

Called PO Box 1142, the secret military camp was first used to house German prisoners of war before being turned over to host some of Nazi Germany’s top rocket scientists, including Wernher von Braun, who developed the V-2 rockets that rained over London during the war.

The Jewish soldiers were commanded to gather intelligence from the Germans at the camp, as well as to keep them happy, taking them, for example, to go underwear shopping for their wives and accompanying them on outings to dinners and nightclubs.

The Washington, DC-area camp, which was kept classified for over 50 years, came to light in 2006 when the National Park Service conducted interviews with its veterans, some of whom also appear in the movie and share the difficulties and dilemmas that they experienced in carrying out their orders.

The film was produced with the support of the Israeli Film Council and the Israeli Ministry of Culture and Sport and was chosen along with 14 others to qualify for the shortlist out of a pool of 82 films from around the world. The winning film is set to be announced at the Academy Awards ceremony on March 27, 2022.

Loushy and Sivan had previously cooperated on other documentaries, including “Kings of Capitol Hill” and “The Oslo Diaries.”