Rouwenden dragen de lichamen van drie Palestijnen die werden gedood door Israëlische troepen, tijdens hun begrafenis in Samaria de stad Sichem (Nablus) op de Westelijke Jordaanoever, dinsdag 8 feb. 2022. (AP Foto/Majdi Mohammed)

Nederlands + English

Israël’s veiligheidstroepen zeiden woensdag dat ze drie Palestijnen hebben gedood die betrokken zouden zijn geweest bij recente beschietingen van Israëliërs.

Bron CBN Nieuws

Israël voerde de inval uit in de Westelijke Jordaanoeverstad Sichem (Nablus), gelegen in het Bijbelse Samaria.

“Een terroristische cel uit de omgeving van Nablus werd uitgeschakeld. De cel is verantwoordelijk voor een reeks schietaanvallen in het gebied tegen de Israëlische IDF en Israëlische burgers in de afgelopen weken,” zeiden de Israëlische binnenlandse veiligheidsdienst Shin Bet en de grenspolitie in een gezamenlijke verklaring.

Shin Bet zei dat de drie gewapende verdachten werden gedood in een ” confrontatie ” met de politie. Geen Israëliërs raakten gewond tijdens de operatie.

Premier Naftali Bennett juichte de actie toe en zei: “Onze strijdkrachten hebben vandaag opnieuw bewezen dat er geen immuniteit is voor terroristen. Wie ons kwaad doet – zal worden gestraft.”

Ook minister van Defensie Benny Gantz feliciteerde de Israëlische veiligheidstroepen.

“We zullen onze proactieve operaties voortzetten, en we zullen iedereen die probeert mensenlevens te vernietigen, verijdelen en oppakken,” zei hij.

De Palestijnse Autoriteit, die delen van de Westelijke Jordaanoever bestuurt, veroordeelde de moorden en riep op tot een internationale operatie. Duizenden Palestijnen marcheerden door de straten tijdens de begrafenis van de verdachten, zwaaiend met vlaggen van Palestijnse groeperingen en wraak belovend. Sommigen schoten met geweren in de lucht.

“Met bloed en geest, zullen wij u verlossen, o martelaar!” scandeerden zij.

De Al-Aqsa Martelaren Brigade, een gewapende groep die banden heeft met de Fatah-partij van president Mahmoud Abbas, identificeerde de doden als Ashraf al-Mubaslat, Adham Mabrouk, en Mohammed al-Dakhil. In een verklaring verklaarden zij dat de drie “heldhaftige martelaren” waren en beloofden zij wraak te nemen.

De afgelopen weken hebben een aantal Palestijnen beschietingen en steekpartijen gepleegd op Israëli’s op de Westelijke Jordaanoever. In de afgelopen twee weken zijn er ten minste vijf schietaanvallen geweest, waarbij geen Israëlische slachtoffers waren. Onlangs nog, op zondag, openden gewapende mannen het vuur op een voertuig van de Israëlische grenspolitie in de buurt van de stad Jenin.

 

ENGLISH

Mourners carry the bodies of three Palestinian who were killed by Israeli forces, during their funeral in Samaria city of Sichem (Nablus), Tuesday, Feb. 8, 2022. (AP Photo/Majdi Mohammed)

Israel’s security forces said on Wednesday they killed three Palestinians who were allegedly involved in recent shooting attacks against Israelis.

Source CBN News

Israel carried out the raid in the West Bank city of Nablus, located in biblical Samaria.

“A terrorist cell from the Nablus area was eliminated. The cell is responsible for a series of shooting attacks in the area against the Israel Defense Forces and Israeli civilians in recent weeks,” Israel’s Shin Bet internal security service and the Border Police said in a joint statement.

Shin Bet said the three armed suspects were killed in a “clash” with police. No Israelis were injured during the operation.

Prime Minister Naftali Bennett applauded the move, saying “our forces have proven today, once again, that there is no immunity for terrorists. Whoever harms us – will be harmed.”

Defense Minister Benny Gantz also congratulated the Israeli security forces.

“We will continue our proactive operations, and we will thwart and catch anyone who tries to harm human life,” he said.

The Palestinian Authority, which governs parts of the West Bank, condemned the killings and called for an international operation. Thousands of Palestinians marched through the streets during the suspects’ funeral, waving flags of Palestinian factions and vowing revenge. Some fired guns in the air.

“With blood and spirit, we’ll redeem you, o martyr!” they chanted.

The Al-Aqsa Martyrs’ Brigade, an armed group tied to President Mahmoud Abbas’ Fatah Party, identified the slain as Ashraf al-Mubaslat, Adham Mabrouk, and Mohammed al-Dakhil. In a statement, it said the three are “heroic martyrs” and promised to take revenge.

In recent weeks, there have been a number of Palestinians carrying out shooting and stabbing attacks against Israelis in the West Bank. There have been at least five shooting attacks in the last two weeks, none of which resulted in Israeli casualties. Most recently, on Sunday, gunmen opened fire on an Israeli Border police vehicle near the city of Jenin.