Israëlische veiligheidstroepen bewaken de Tempelberg terwijl Joden die bezoeken, in de oude stad van Jeruzalem, tijdens de Pesach-vakantie en de heilige maand Ramadan, 9 april 2023.
Israeli security forces guard while Jews visit the Temple Mount, in Jerusalem’s Old City, during the Passover holiday the holy month of Ramadan, April 9, 2023. (Jamal Awad/Flash90)

Nederlands + English

De Israëlische regering heeft de toegang van Joden tot de Tempelberg in Jeruzalem verboden tot het einde van de islamitische heilige maand Ramadan later deze maand. Die beslissing is genomen vanwege verhoogde Israëlisch-Palestijnse spanningen.

Door: JTA –  RON KAMPEAS

In de afgelopen jaren was de berg het toneel van botsingen tijdens de ramadan tussen Israëlische veiligheidstroepen en moslimaanbidders. Dergelijke botsingen vonden vorige week plaats op die plek toen Israëlische troepen die ’s nachts moslimgelovigen uit de Al-Aqsa-moskee evacueerden, werden gefilmd terwijl ze hen met knuppels sloegen. De Israëlische politie onderzoekt het incident.

Het besluit van dinsdag volgt ook op een golf van geweld in de afgelopen dagen, tijdens Pesach, waaronder Palestijnse terreuraanslagen op Israëli’s, raketten afgevuurd op Israël door militante groepen en Israëlische militaire aanvallen in Palestijnse gebieden van de Westelijke Jordaanoever.

De berg, de heiligste plaats van het Jodendom, wordt door moslims vereerd als het Nobele Heiligdom. Onder de huidige regelgeving die bedoeld is om onrust te voorkomen, mogen moslims op de berg bidden en mogen Joden en anderen op beperkte tijden bezoeken, maar mogen ze niet in het openbaar bidden.

“Het Israëlische leger, het ministerie van Defensie, Shin Bet en de Israëlische politie deden unaniem een aanbeveling waarop werd besloten dat joodse bezoekers en toeristen werd verboden om naar de Tempelberg te gaan tot het einde van de ramadan”, aldus een verklaring van het ministerie van premier Benjamin Netanyahu. Eid al-Fitr, de viering die het einde markeert van de islamitische maand van vasten en aanbidding, eindigt op 23 april.

Opvallend afwezig in die aanbeveling was de minister van Nationale Veiligheid, Itamar Ben-Gvir, die volgens de verklaring niettemin aanwezig was bij de vergadering. Ben-Gvir is een extreemrechtse politicus die een prominente figuur is in de beweging om Joden toegang te verlenen om te bidden op de Tempelberg, uit te breiden. In januari organiseerde hij een “walkthrough” op die plek kort nadat de nieuwe regering geïnstalleerd was.

De betrekkingen tussen Israëli’s en Palestijnen zijn gespannen toen een reeks Palestijnse steekaanvallen op Israëli’s vorig jaar werd gevolgd door tientallen dodelijke invallen van het Israëlische leger in Palestijnse bevolkingscentra. Die spanning is opgelopen sinds Netanyahu opnieuw de leiding van het land op zich nam. Meer dan een dozijn Israëli’s en tientallen Palestijnen zijn de afgelopen maanden gedood in aanhoudend geweld.

Het geweld op de Tempelberg heeft in het verleden geleid tot het verbreden van het Israëlisch-Palestijnse conflict. In 2021 leidden botsingen op die plek tot onrust in heel Israël en gingen vooraf aan een 11-daags conflict tussen Israël en Hamas in Gaza.

******************************

ENGLISH

 

Israel’s government has banned the entry of Jews to Jerusalem’s Temple Mount through the end of the Muslim holy month of Ramadan later this month, a decision prompted by heightened Israeli-Palestinian tensions.

By: JTA –  RON KAMPEAS

In past years, the mount has been the site of clashes during Ramadan between Israeli security forces and Muslim worshippers. Such clashes took place at the site last week when Israeli forces who were evacuating Muslim worshippers from the Al-Aqsa Mosque overnight were filmed beating them with clubs. The Israel Police are investigating the incident.

Tuesday’s decision also follows a spate of violence in recent days, during Passover, that has included Palestinian terror attacks on Israelis, missiles fired on Israel from militant groups and Israeli military raids in Palestinian areas of the West Bank.

The mount, Judaism’s holiest site, is revered by Muslims as the Noble Sanctuary. Under current regulations meant to prevent unrest, Muslims may pray on the mount and Jews and others may visit at limited times but may not pray publicly.

A “unanimous recommendation” from the Israel Defense Forces, Defense Ministry, Shin Bet and Israel Police “decided to prohibit Jewish visitors and tourists from going up to the Temple Mount until the end of Ramadan,” according to a statement from Prime Minister Benjamin Netanyahu’s office. Eid al-Fitr, the celebration marking the end of the Muslim month of fasting and worship, ends April 23.

Notably absent from that recommendation was the national security minister, Itamar Ben-Gvir, who the statement nonetheless said was present at the meeting. Ben-Gvir is a far-right politician who is a prominent figure in the movement to expand Jewish prayer at the Temple Mount. In January, he staged a walkthrough of the site soon after the new government, and his cabinet position, was in place.

Relations between Israelis and Palestinians have been tense since a series of Palestinian stabbing attacks on Israelis last year was followed by dozens of deadly Israeli army raids into Palestinian population centers. That tension has risen since Netanyahu again assumed leadership of the country. More than a dozen Israelis, and dozens of Palestinians, have been killed in ongoing violence in recent months.

Violence at the Temple Mount has, in the past, rippled out to the broader Israeli-Palestinian conflict. In 2021, clashes at the site led to unrest across Israel and preceded an 11-day conflict between Israel and Hamas in Gaza.