Israel Green PassGroen paspoort – Green Pass

Nederlands + English

Ministers Nitzan Horowitz en Ayelet Shaked, betrapt door een open microfoon, zeiden dat Green Pass beperkingen medisch niet gerechtvaardigd is, maar eerder dienen om druk op niet gevaccineerde uit te oefenen.

Bron: ArutzSheva7

Beelden die gedeeld zijn door Channel 12 onthullen dat regeringsministers eigenlijk niet geloven dat er een medische rechtvaardiging is voor sommige Groene Pas beperkingen die momenteel van kracht zijn.

De beelden tonen ministers Ayelet Shaked en Nitzan Horowitz die een gesprek voeren, niet wetend dat de microfoon open stond en hun opmerkingen vastlegde.

“Ik denk ook dat je de Groene Pas voor restaurants buiten kunt afschaffen,” zei Shaked.

“Zwembaden ook, niet alleen restaurants,” antwoordt Horowitz. “Epidemiologisch gezien klopt dat.”

“Correct,” beaamt Shaked.

Horowitz ging verder met te zeggen dat de beperkingen er eigenlijk alleen zijn om druk uit te oefenen op ongevaccineerde mensen om zich te laten vaccineren.

“Het probleem is, en ik zeg u dit, ons probleem zijn de mensen die zich niet laten vaccineren. Zij hebben een beetje…”

“Correct,” antwoordt Shaked.

“Anders,” gaat Horowitz verder, “komen we hier niet uit.”

 

***************************
ENGLISH:

Ministers Horowitz, Shaked caught on mic saying that Green Pass restrictions unjustified medically, but rather serve to pressure unvaxxed.

Source: ArutzSheva7

Footage shared by Channel 12 reveals that government ministers don’t actually believe there is medical justification for some Green Pass restrictions currently in place.

The footage shows Ministers Ayelet Shaked and Nitzan Horowitz having a conversation, unaware that the microphone is capturing their remarks.

“I also think that you can remove the Green Pass for restaurants outside,” Shaked says.

“Pools, too, not just restaurants,” Horowitz responds. “Epidemiologically, that is correct.”

“Correct,” Shaked concurs.

Horowitz continues to say that the restrictions are really only in place to put pressure on unvaccinated people to get vaccinated.

“The issue is, and I’m telling you this, our problem is people who don’t get vaccinated. They need a bit of…”

“Correct,” Shaked responds.

“Otherwise,” Horowitz continues, “we won’t get out of this.”