Een Israëlisch F-16 gevechtsvliegtuig stijgt op voor een missie in Libanon, 16 juli 2006. (AP/Ariel Schalit)
An Israeli F-16 warplane takes off to a mission in Lebanon, July 16, 2006. (AP/Ariel Schalit)

Nederlands + English

Er waren geen slachtoffers en er werd geen schade aangericht.

Door het personeel van World Israel News

Israëlische luchtmacht vliegtuigen kwamen onder vuur van Iraanse luchtafweer raketbatterijen die werden geëxploiteerd door Syrische milities tijdens een recente Israëlische aanval op Syrië, volgens een rapport dat maandag werd gepubliceerd door Channel 12.

Er vielen geen slachtoffers en er werd geen schade aangericht, aldus het rapport.

Iran heeft in het verleden geavanceerde luchtafweerraketten uit zijn voorraad ingezet om de Syriërs te helpen zich te verdedigen tegen Israëlische aanvallen.

Volgens het rapport reageerde Israël door terug te vallen en de batterijen te vernietigen.

Israël heeft onlangs de training hervat voor een aanval op Iran, mocht dat nodig zijn. Ondertussen blijft de IDF de Iraanse militaire aanwezigheid in Syrië en Libanon dwarsbomen.

Op zondag richtte de Israëlische luchtmacht haar vizier op twee centrale militaire doelen van de strijdkrachten van het Syrische regime aan de rand van de stad Al-Baath in het Quneitra-gebied, nabij de Israëlische grens met Syrië, meldde het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten (SOHR), volgens TPS. De aanval veroorzaakte materiële schade maar geen slachtoffers.

Israël heeft herhaaldelijk gewaarschuwd dat het een Iraanse dreiging aan zijn grenzen niet zal tolereren, en dat het leger zal doen wat nodig is om ervoor te zorgen dat een dergelijke dreiging niet tot stand komt.

 

ENGLISH:

There were no casualties and no damage was done.

By World Israel News Staff

Israeli Air Force jets came under fire from Iranian anti-aircraft missile batteries operated by Syrian militias during a recent Israeli attack on Syria, according to a report published Monday by Channel 12.

There were no casualties and no damage was done, the report said.

Iran has deployed advanced anti-aircraft missiles from its stash in the past to assist the Syrians in defending themselves against Israeli attacks.

According to the report, Israel responded by attacking back and destroying the batteries.

Israel has recently resumed training for an attack against Iran, if it becomes necessary. Meanwhile, the IDF continues to thwart the Iranian military presence in Syria and Lebanon.

On Sunday, the Israeli Air Force targeted two central military targets of the Syrian regime forces on the outskirts of the city of Al-Baath in the Quneitra area, near Israel, border with Syria, the Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) reported, according to TPS. The attack caused material damage but no casualties.

Israel has repeatedly warned that it will not tolerate an Iranian threat on its borders, and that the country’s military will do what is necessary to ensure such a threat is not established.