Politie op de plaats van een terreuraanslag met een car-raming in de buurt van Maccabim, 31 aug. 2023.
Police at the scene of a car-ramming terror attack near Maccabim, Aug. 31, 2023.
Photo by Jonathan Shaul/Flash90

In Nederlands + English

Een Israëlische soldaat buiten dienst werd gedood en zes andere personen, waaronder burgers, raakten donderdagochtend gewond toen een Palestijnse terrorist met een vrachtwagen op hen inreed bij de Maccabim Crossing langs Route 443, dicht bij de centrale stad Modi’in.

Bron: JNS

Vier soldaten, allemaal in de 20, werden behandeld door medisch personeel van Magen David Adom voordat ze werden overgebracht naar het ziekenhuis. De soldaat buiten dienst was in kritieke toestand en bezweek later aan zijn verwondingen; een ander raakte ernstig gewond en de twee anderen hadden lichte verwondingen.

Politie op de plaats van een terreuraanslag met een car-ramming op een auto in de buurt van Maccabim, 31 augustus 2023.
Police at the scene of a car-ramming terror attack near Maccabim, Aug. 31, 2023.
Photo by Jonathan Shaul/Flash90.

Hashmonaim Crossing op ongeveer 10 kilometer afstand, volgens de Israëlische politie.

Het Ministerie van Defensie zei dat de bewakers die het Hashmonaim-controlepunt bewaken vlak na de aanval een beschrijving van de vrachtwagen van de terrorist ontvingen van de IDF en vervolgens het vuur openden op het voertuig nadat ze de aanvaller hadden geïdentificeerd.

De plaatsvervangend commissaris van de Israëlische politie, Avi Biton, zei dat de terrorist een 41-jarige Palestijn bekend was bij de veiligheidsdiensten en een werkvergunning had om Israël binnen te komen.

Hij werd later geïdentificeerd als Daoud Abdel Razeq Fayez uit het Palestijnse dorp Deir Ammar, in de buurt van Ramallah.

Premier Benjamin Netanyahu ontving updates over de aanval, aldus zijn kantoor.

Minister van Defensie Yoav Gallant zou later op donderdag een evaluatie houden met hoge veiligheidsfunctionarissen.

“Dit is een aanval met ernstige gevolgen; [mijn] volledige waardering voor de veiligheidstroepen voor hun resolute optreden dat snel leidde tot de uitschakeling van de terrorist,” zei Gallant in een verklaring.

Israëlische veiligheidstroepen op de plaats waar de terrorist van de car-ramingl in Maccabim werd gepakt en gedood, bij het Hasmonean checkpoint, op 31 augustus 2023 (credit: JAMAL AWAD/FLASH90)

Minister van Financiën Bezalel Smotrich: “De ernstige resultaten van deze aanval tonen het belang aan van [veiligheids]barrières. … Onder geen enkele omstandigheid zijn we bereid om terrorisme als onvermijdelijk te accepteren. Er is sprake van opruiing en de Palestijnse Autoriteit draagt hiervoor de verantwoordelijkheid.”

Woensdagnacht raakten een Israëlische officier en drie soldaten gewond tijdens een operatie om de toegang voor burgers tot de Jozef Tombe in Shechem (Nablus) te beveiligen.

Een geïmproviseerd explosief ging af toen de soldaten passeerden.

De gewonde soldaten werden overgebracht naar het Beilinson Ziekenhuis in Petach Tikvah. De officier en twee soldaten waren licht gewond en een andere soldaat was in matige conditie, zei de IDF.

Het Nablus Bataljon, onderdeel van de Palestijnse Islamitische Jihad, eiste de verantwoordelijkheid op.

Uren eerder raakte een Israëlische man licht gewond bij een steekpartij bij de tramhalte Shivtei Yisrael buiten de Oude Stad van Jeruzalem.

De vermoedelijke aanvaller, door lokale media geïdentificeerd als een 14-jarige Arabische inwoner van Beit Hanina in het noorden van Jeruzalem, werd neergeschoten en gedood door een grenspolitieagent die getuige was van de aanval.

*********************************

ENGLISH

An off-duty Israeli soldier was killed and six other persons, including civilians, were wounded on Thursday morning when a Palestinian terrorist drove into them with a truck at the Maccabim Crossing along Route 443, close to the central city of Modi’in.

Source JNS

Four soldiers, all in their 20s, were treated by Magen David Adom emergency medical personnel before being evacuated to the hospital. The off-duty soldier was in critical condition and later succumbed to his wounds; another one was seriously hurt and the two others suffered minor injuries.

Police at the scene of a car-ramming terror attack near Maccabim, Aug. 31, 2023. Photo by Jamal Awad/Flash90.

Hashmonaim Crossing some 10 kilometers (6 miles) away, according to the Israel Police.

The Defense Ministry said its security guards operating the Hashmonaim checkpoint received a description of the terrorist’s truck from the IDF moments after the attack, and subsequently opened fire at the vehicle after identifying the assailant.

Israel Police Deputy Commissioner Avi Biton said the terrorist was a 41-year-old Palestinian who was known to security forces and had a work permit to enter Israel.

He was later identified as Daoud Abdel Razeq Fayez from the Palestinian village of Deir Ammar, near Ramallah.

Prime Minister Benjamin Netanyahu was receiving updates on the attack, according to his office.

Defense Minister Yoav Gallant was set to hold an assessment with security brass later Thursday.

“This is an attack with serious consequences; [my] full appreciation to the security forces for their resolute action that quickly led to the elimination of the terrorist,” Gallant said in a statement.

Israeli security forces at the scene where the terrorist from the truck ramming attack in Maccabim caught and killed, at the Hasmonean checkpoint, on August 31, 2023 (credit: JAMAL AWAD/FLASH90)

Said Finance Minister Bezalel Smotrich: “The serious results of this attack demonstrate the importance of [security] barriers. … Under no circumstances are we prepared to accept terrorism as unavoidable. There is incitement at play and the Palestinian Authority bears responsibility for this.”

Overnight Wednesday, an Israeli officer and three soldiers were wounded during an operation to secure entry for civilians to the Joseph’s Tomb compound in Shechem (Nablus).

An improvised explosive device was set off as the soldiers passed by.

The wounded soldiers were evacuated to Beilinson Hospital in Petach Tikvah. The officer and two of the soldiers were lightly wounded, and another fighter was in moderate condition, the IDF said.

Nablus Battalion, part of Palestinian Islamic Jihad, reportedly claimed responsibility.

Hours earlier, an Israeli man was moderately wounded in a stabbing at the Shivtei Yisrael light-rail stop outside Jerusalem’s Old City.

The alleged assailant, identified by local media as a 14-year-old Arab resident of Beit Hanina in northern Jerusalem, was shot and killed by a Border Policeman who witnessed the attack.