Printscreen Youtube

Nederlands +English

De vergelijking met de gruwelijkheden van de Holocaust en de Endlösung is schandalig

Bron: Israel Unwired

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky maakte verschillende verwijzingen naar de Holocaust tijdens de virtuele toespraak van zondag tot het parlement van Israël, de Knesset, wat kritiek opleverde van sommige regeringsleiders die de toespraak hoorden.

Vooral de opmerkingen van de leider over Oekraïners die Joden redden tijdens de Tweede Wereldoorlog lokten een veroordeling uit van bepaalde leden van de Knesset.

“De Oekraïners hebben 80 jaar geleden de keuze gemaakt om Joden te redden. Nu moet het Israëlische volk een soortgelijke keuze maken,” merkte de Oekraïense leider op, verwijzend naar de Russische invasie in zijn land.

MK Bezalel Smotrich, hoofd van de Religieuze Zionistische Partij, bekritiseerde Zelensky’s “ongehoorde en ongegronde vergelijking met de Holocaust, en zijn poging om de geschiedenis te herschrijven en de betrokkenheid van het Oekraïense volk bij de uitroeiing van de Joden uit te wissen”.

Terwijl Yad Vashem, het officiële Holocaust-monument van Israël, 2.673 Oekraïners erkent die Joden hebben geholpen tijdens de nazi-genocide, stelt de website van het US Holocaust Memorial Museum dat Oekraïners de Duitsers hebben geholpen bij de massa-executies van Joden in het land.

Historici wijzen er in het bijzonder op dat de Oekraïense hulppolitie heeft deelgenomen aan de massamoorden op Joden in Oekraïne.

Zelenski zei ook dat de Russische president Vladimir Poetin de Oekraïners wil “uitroeien” zoals Hitler dat met de Joden in Europa heeft geprobeerd.

“De Endlösung is nu op ons gericht,” zei Zelensky.

De Israëlische minister van Communicatie Yoaz Hendel van de Blauw-Witte partij zei dat hij “de president van Oekraïne respecteert en het Oekraïense volk in hart en nieren steunt, maar de verschrikkelijke geschiedenis van de Holocaust kan niet worden herschreven, een genocide die zelfs op Oekraïens grondgebied werd gepleegd. De oorlog is verschrikkelijk, maar de vergelijking met de gruwelijkheden van de Holocaust en de Endlösung is ongehoord.”

MK Orit Strook van de Religieus Zionistische Partij noemde de nazi- en holocaustterminologie “misplaatst”.

******************************************

******************************************

ENGLISH

‘The comparison to the atrocities of the Holocaust and the Final Solution is outrageous’

Ukrainian President Volodymyr Zelensky made several references to the Holocaust during Sunday’s virtual address to Israel’s parliament, the Knesset, drawing criticism from some lawmakers who heard the speech.

The embattled leader’s remarks about Ukrainians saving Jews during World War II in particular elicited condemnation from certain members of the Knesset.

“Ukrainians made the choice 80 years ago to save Jews. Now, Israeli people need to choose to make a similar decision,” the Ukrainian leader remarked, in reference to Russia’s invasion of his country.

MK Bezalel Smotrich, head of the Religious Zionist party, slammed Zelensky’s “outrageous and unfounded comparison to the Holocaust, and his attempt to rewrite history and erase the involvement of the Ukrainian people in the extermination of the Jews in it.”

While Yad Vashem, Israel’s official Holocaust memorial, recognizes 2,673 Ukrainians who helped Jews during the Nazi genocide, the US Holocaust Memorial Museum website states that Ukrainians assisted the Germans in mass executions of Jews in the country.

Historians point to the Ukrainian Auxiliary Police in particular for having participated in massacres of Jews in Ukraine.

Zelensky also said that Russian President Vladimir Putin wants to “terminate” the Ukrainians similar to what Hitler attempted with the Jews of Europe.

“The Final Solution is now directed at us,” Zelensky said.

Israel’s Communications Minister Yoaz Hendel from the Blue and White party said that he “respects the president of Ukraine and supports the Ukrainian people in heart and deed, but the terrible history of the Holocaust cannot be rewritten — genocide that was committed even on Ukrainian soil. The war is terrible but the comparison to the atrocities of the Holocaust and the Final Solution is outrageous.”

MK Orit Strook of the Religious Zionism party called the Nazi and Holocaust terminology “out of place.”