Yair Hanoch en zijn offergeit wachten op de trein naar de Tempelberg op Sukkot. (1 oktober 2023. )
Yair Hanoch and his sacrificial goat wait for the train to the Temple Mount on Sukkot. (Oct. 1, 2023. )

Nederlands + English

De Israëlische politie heeft zondagochtend in Jeruzalem een Joodse man gearresteerd die op weg was om een lam te offeren op de Tempelberg.

Door Jewish Press

De man, Yair Hanoch, een activist van de organisatie Return to the Mount, werd aangehouden bij een treinstation in de buurt van de Oude Stad van Jeruzalem.

Terugkeer naar de Tempelberg is een groep die ernaar streeft om het offeren van dieren op de Tempelberg, waar de Eerste en Tweede Tempel stonden, te vernieuwen.

“Er is geen plaats meer voor moslimoverheersing op de Tempelberg – de tijd is gekomen om een Joodse tempel te bouwen en de offerwerken te vernieuwen,” zei de organisatie na de arrestatie van Hanoch.

De opperrabbijn van de Westelijke Muur en de Heilige Plaatsen, Rabbi Shmuel Rabinowitz, verbood in april het brengen van dieren naar de Tempelberg om te voorkomen dat Joden Pesach-offers zouden brengen op de heilige plaats. Op dat moment werd Rafael Morris, leider van Returning to the Mount, gearresteerd toen hij probeerde een dier naar de heilige plaats te brengen als paasoffer.

In de tijd van de Eerste en Tweede Tempel werd het festival van Sukkot, dat een week duurde, gekenmerkt door offers, in het bijzonder offers voor alle naties van de wereld, wateroffers en de gewoonte om rond het altaar te cirkelen met palmbladeren in de hand (hakafot).

De Tempelberg is de heiligste plaats in het jodendom.

Om de moslims niet van streek te maken, mogen Joden en niet-moslims soms de Tempelberg bezoeken, maar er niet bidden.

 

***************************************

ENGLISH

Israeli Police arrested a Jewish man in Jerusalem on his way to sacrifice a lamb on the Temple Mount on Sunday morning.

By: Jewish Press

The man, Yair Hanoch, an activist from the Return to the Mount organization was detained at a light rail station near Jerusalem’s Old City.

Return to the Mount is a group seeking to renew animal sacrifices on the Temple Mount, where the First and Second Temples stood.

“There is no more room for Muslim rule on the Temple Mount – the time has come to build a Jewish temple and renew the sacrificial works,” the organization said after Hanoch’s arrest.


The Chief Rabbi of the Western Wall and the Holy Places, Rabbi Shmuel Rabinowitz banned the bringing of animals to the Temple Mount in April to prevent Jews from trying to bring Passover sacrifices on the holy site. At the time, Returning to the Mount leader Rafael Morris was arrested trying bring an animal to the holy site as a Paschal offering.

During the times of the First and Second Temple, the week-long festival of Sukkot was marked by sacrifices, and specifically sacrifices for all the nations of the world, water libations, and the custom of circling the altar while holding palm fronds (hakafot).

The Temple Mount is the overall holiest site in Judaism.

To avoid upsetting the Muslims, Jews and non-Muslims are sometimes allowed to visit the Temple Mount, but not pray there.