Minister van Defensie Yoav Gallant bezoekt de IDF-divisie Judea en Samaria.
Defense Minister Yoav Gallant visits the IDF’s Judea and Samaria Division, Jan. 29, 2023. (Ariel Hermoni/Israeli Defense Ministry)

Nederlands + English

De aanvallen door Israëli’s “zijn in strijd met elke morele en Joodse waarde en het is nationalistisch terrorisme in de volle betekenis van het woord.”

Door World Israel News

De Israëlische minister van Defensie Yoav Gallant (Likud), IDF-chef, Lt. Gen. Herzi Halevi, Shin Bet hoofd Ronen Bar, en politiecommissaris Kobi Shabtai hebben de recente vergeldingsaanvallen van Israëlische inwoners van Judea en Samaria tegen Palestijnen veroordeeld.

Halevi, Bar en Shabtai zeiden zaterdag in een gezamenlijke verklaring dat de aanvallen, die werden uitgevoerd als reactie op een golf van dodelijke terreuraanslagen, “nationalistisch terrorisme in de volle betekenis van het woord” vormden.

Ondertussen veroordeelde Gallant de aanvallen op Palestijnse inwoners van Umm Safa.

“Ik veroordeel met klem het geweld dat is gepleegd tegen inwoners van het dorp Umm Safa, inclusief het in brand steken van huizen en voertuigen,” schreef hij op Twitter.

“Dit is niet onze manier,” zei Gallant.

Hij voegde eraan toe dat hij IDF-troepen die in het gebied gestationeerd zijn, opdracht heeft gegeven “om gewelddaden door burgers te voorkomen.”

Shmuel Meidad, CEO van de Honenu rechtsbijstandsgroep, bekritiseerde de defensiechefs voor hun opmerkingen.

“Politiecommissaris, stafchef van de IDF en hoofd van het Israël Veiligheidsagentschap – jullie hebben gefaald,” zei hij. “Jullie veranderen de slachtoffers in aanvallers. Jullie verklaringen proberen nu jullie falen te verdoezelen in de oorlog tegen de Arabische terreur waardoor wij worden vermoord.”

In hun gezamenlijke verklaring schreven de drie functionarissen dat de aanvallen “in strijd is met elke morele en Joodse waarde.” Ze beweerden ook dat het een nadelig effect heeft op “de toename van Palestijns terrorisme”, evenals op de “internationale legitimiteit van Israëls veiligheidstroepen om Palestijns terrorisme te bestrijden.”

“Het leidt de veiligheidstroepen ook af van hun belangrijkste missie om te opereren tegen het Palestijnse terrorisme,” schreven ze.

*****************************

ENGLISH

The attacks by Israelis “contradict every moral and Jewish value and are nationalist terrorism in the full sense of the term.”

By World Israel News

Israeli Defense Minister Yoav Gallant (Likud), IDF chief, Lt. Gen. Herzi Halevi, Shin Bet head Ronen Bar, and Police Commissioner Kobi Shabtai on Saturday slammed the recent retaliatory attacks by Israeli residents of Judea and Samaria against Palestinians.

Halevi, Bar, and Shabtai in a joint statement on Saturday said the attacks, which were carried out in response to a spate of deadly terror shootings, constituted “nationalist terrorism in the full sense of the term.”

Meanwhile Gallant issued a condemnation of the attacks on Palestinian residents of Umm Safa.

“I strongly condemn the violence perpetrated against residents of the village of Umm Safa, including the burning of houses and vehicles,” he wrote on Twitter.

“This is not our way,” Gallant said.

He added that he has given IDF troops stationed in the area orders “to prevent acts of violence perpetrated by civilians.”

Shmuel Meidad, CEO of Honenu legal aid group, criticized the defense chiefs for their remarks.

“Police Commissioner, IDF Chief of Staff, and Israel Security Agency chief – you failed,” he said. “You are turning the victims into attackers. Your statements now are trying to cover up your failure in the war against the Arab terror which is murdering us.”

In their joint statement, the three officials wrote that the attacks “contradict every moral and Jewish value.” They also claimed that it has the adverse effect of “increasing Palestinian terrorism” as well as the “international legitimacy of Israel’s security forces to fight Palestinian terrorism.”

“It also diverts the security forces from their main mission of operating against Palestinian terrorism,” they wrote.