Photo Credit: Israel Ministry of Defense

Nederlands + English

Israëls nieuwe ORON spionagevliegtuig is overgegaan naar de testvluchtfase, kondigde het Ministerie van Defensie zondag aan. Hoge functionarissen van de defensie-industrie verwelkomden de aankondiging tijdens een ceremonie die werd gehouden om deze mijlpaal te markeren.

Bron: Jewish Press

ORON heeft een vliegbereik van meer dan 1.000 kilometer (621 mijl) en kan binnen 25 minuten operationele hoogtes bereiken van 40.000 tot 50.000 voet. (12.192 tot 15.240 KM)

Het vliegtuig verzamelt inlichtingen via honderden sensoren aan boord – beheerd door tientallen boordcomputers – wat resulteert in hoeveelheden inlichtingen die meer dan tien keer groter zijn dan die van een strategische UAV. Uitgerust met geavanceerde camera’s, grootschalige sensoren, afluistermogelijkheden en innovatieve AI-technologieën en algoritmen voor het verwerken van enorme hoeveelheden gegevens binnen enkele minuten, is de ORON het meest geavanceerde vliegtuig in zijn soort.

Het Gulfstream G550 zakenvliegtuig arriveerde in april 2021 op Nevatim Air Base, zonder de missiesystemen die daarna zouden worden geïnstalleerd. Nu zijn die systemen geïnstalleerd en is de ORON – ’s werelds meest geavanceerde vliegtuig in zijn soort – begonnen met zijn testvluchten, uitgevoerd door de Israëlische luchtmacht en Israel Aerospace Industries (IAI).

“Uitgerust met revolutionaire sensoren en C4I-systemen, zal de ORON de IDF voorzien van ongekende inlichtingencapaciteiten over uitgestrekt terrein, waardoor bewegingen op de grond in realtime kunnen worden gevolgd onder verschillende weer- en zichtomstandigheden,” aldus het Ministerie van Defensie.

“ORON is een gezamenlijke multigebied, multi-sensor oplossing die de IDF zal voorzien van baanbrekende mogelijkheden om bedreigingen ver weg en dichtbij te bestrijden,” zei het hoofd van de Research and Development (DDR&D) Missionized Aircraft Branch van het Ministerie van Defensie, Lt. Kol. Yoed.

“De unieke capaciteiten van het ORON ISR-systeem omvatten de mogelijkheid om nauwkeurig meerdere doelen te volgen in een groot dekkingsgebied, onder alle weers- en zichtomstandigheden, met hoge precisie over grote afstanden en in realtime, waardoor een beslissende en tijdige reactie op alle bedreigingen mogelijk is.”

Het vliegtuig is gezamenlijk ontwikkeld door het Israëlische Ministerie van Defensie en de ELTA Group van IAI, samen met de Israëlische luchtmacht, inlichtingendienst en marine. Het zal worden gebruikt door het “Nachshon” 122e squadron van de Israëlische luchtmacht.

“Er is geen betere uitdrukking van onze strategische kracht en toewijding dan de integratie van de uitstekende capaciteiten van de ORON in volledige synchronisatie met de SHAVIT en EITAM in het 122e squadron, allemaal vruchten van ons werk,” voegde Gideon Landa toe, General Manager van ELTA Airborne Systems. “Dit is een belangrijk en opwindend moment voor ons als leden van de defensie-industrie en als burgers van de staat Israël.”

Het vliegtuig werd afgelopen juni aan de wereld gepresenteerd op de Paris Air Show, nog voordat het operationeel werd. De kosten van het ORON stealth vliegtuig werden geschat op miljarden dollars.

 

*************************************

*************************************

ENGLISH

Israel’s new ORON spy plane has moved to the test flight phase, the Defense Ministry announced Sunday. Senior defense establishment officials welcomed the announcement at a ceremony held to mark the milestone.

Source: Jewish Press

ORON has a flight range of more than 1,000 kilometers (621 miles) and can reach operational altitudes of 40,000 to 50,000 feet within 25 minutes.

The plane gathers intelligence through hundreds of onboard sensors – managed by dozens of on-board computers — resulting in amounts of intelligence that are more than ten times greater than that of a strategic UAV. Equipped with advanced cameras, large-scale sensors, listening capabilities, and innovative AI technologies and algorithms for processing vast amounts of data within minutes, the ORON is the most advanced aircraft of its kind.

The Gulfstream G550 business aircraft arrived at Nevatim Air Base in April 2021, sans its mission systems which were next to be installed. Now those systems are in place, and the ORON – the world’s most advanced aircraft of its kind — has begun its test flights, conducted by the Israeli Air Force and Israel Aerospace Industries (IAI).

“Equipped with revolutionary sensors and C4I systems, the ORON will provide the IDF with unprecedented intelligence capabilities across expansive terrain, enabling real-time monitoring of ground movements under diverse weather and visibility conditions,” the Defense Ministry said.

“ORON is a joint multi-domain, multi-sensor solution which will provide the IDF with game-changing capabilities to counter threats far and near,” said the head of the Defense Ministry’s Research and Development (DDR&D) Missionized Aircraft Branch, Lt. Col. Yoed.

“The unique capabilities of the ORON ISR System include the ability to accurately track multiple targets across a wide area of coverage, in all weather and visibility conditions, with high precision over great distances and in real time, enabling a decisive and timely response to all threats.”

The aircraft was jointly developed by the Israel Ministry of Defense and the IAI’s ELTA Group together with the Israeli Air Force, Intelligence Corps, and Navy. It will be operated by the Israeli Air Force’s “Nachshon” 122nd squadron.

“There is no better expression of our strategic strength and commitment than integrating the outstanding capabilities of the ORON in full synergy with the SHAVIT and EITAM in the 122nd Squadron, all fruits of our work,” added Gideon Landa, General Manager of ELTA Airborne Systems. “This is a significant and exciting moment for us as members of the defense industry and as citizens of the state of Israel.”

The aircraft was presented to the world this past June at the Paris Air Show, even before it became operational. The cost of the ORON stealth plane was estimated to be in the billions of dollars.