Cirotta’s hack proof phone case (Cirotta)

Nederlands + English

Mensen willen graag hun privacy terug,” zegt de oprichter van een Israëlisch bedrijf dat anti-hacking telefoonhoesjes heeft ontworpen.

Door Pesach Benson, United with Israel

Hackers kunnen maar al te gemakkelijk smartphones tegen hun eigenaars gebruiken. Door toegang te krijgen tot de camera, microfoon, GPS, wifi of Bluetooth verbindingen van een telefoon, kunnen criminelen gemakkelijk de bewegingen van hun eigenaars volgen en de gegevens van hun telefoons stelen. Slechte telefoonbeveiliging is een van de redenen waarom een groot aantal hoge Russische militairen in Oekraïne zijn gedood.

Maar een Israëlische startup heeft een nieuwe innovatie bedacht: een telefoonhoesje dat de telefoon beschermt tegen hacken. Shlomi en Eran Erez, het vader-zoon duo achter het in Tel Aviv gevestigde mobiele beveiligingsbedrijf Cirotta, hebben een telefoonhoesje ontwikkeld dat zij beschrijven als “bijna bulletproof” tegen hackers.

Eran Erez legde aan No Camels uit dat de hoesjes op audiofrequentie gebaseerde algoritmen gebruiken om de externe toegang te blokkeren tot alle punten die hackers zouden kunnen proberen te hacken, zonder het gebruik van dezelfde functies door de eigenaar te verstoren.

De case werkt onafhankelijk op de telefoon, is niet netwerkspecifiek en wordt geleverd zonder apps. Gebruikers kunnen meerdere configuraties maken om aan hun persoonlijke mobiele behoeften te voldoen. Volgens een persbericht heeft de case zes verschillende patenten op de technologie.

Een VentureBeat review van het telefoonhoesje merkte op: “Het voordeel van het gebruik van het hoesje is dat het toestel altijd op de telefoon zit. En je kunt ook extra beveiligingshardware in het hoesje bouwen die niet op de telefoon zit, die altijd te hacken is. Het hoesje weegt ongeveer zeven ons, en voegt dus niet zo veel gewicht toe aan je smartphone. En het is ook geen enorm uit de kluiten gewassen hoesje.”

De hoesjes zijn echter niet goedkoop, ze kosten 200 dollar. Maar Cirotta brengt ze voorlopig vooral op de markt voor overheids- en militaire functionarissen, bedrijfsleiders, particuliere beveiligingsorganisaties en onderzoeks- en ontwikkelingscentra.

Volgens NoCamels zijn er al hoesjes op maat verkrijgbaar voor de iPhone 12 en 13 Pro-toestellen en de Samsung Galaxy S22, terwijl andere universele modellen naar verwachting volgende maand beschikbaar zullen zijn.

“Mensen staan te popelen om hun privacy terug te krijgen. Dit zou geschikt kunnen zijn voor zowel de industrie als de particuliere sector – allen zijn naarstig op zoek om hun veiligheid terug te krijgen,” vertelde Eran Erez aan NoCamels

 

ENGLISH

People are dying to get their privacy back,” said the founder of an Israeli company that created anti-hacking phone cases.

By Pesach Benson, United with Israel

Hackers can all too-easily turn smart phones against their owners. By gaining access to a phone’s camera, microphone, GPS, wifi or Bluetooth connections, criminals can easily track owners’ movements and steal their phones’ data. Indeed, poor phone security has been cited for the high number of senior Russian military officers killed in Ukraine.

But an Israeli startup has come up with a novel innovation: a phone case that protects the phone from being hacked. Shlomi and Eran Erez, the father-son duo behind the Tel Aviv-based mobile security company, Cirotta, have developed a phone case they describe as “almost bulletproof” against hackers.

Eran Erez explained to No Camels that the cases use audio-frequency-based algorithms to block external access to all the points that hackers might try to compromise, without disrupting the owner’s use of the same features.

The case works independently of the phone, is not network-specific, and comes with no apps. Users can create multiple configurations to meet their personal mobile needs. A press release said the case has six different patents in its technology.

A VentureBeat review of the phone case noted, “The advantage of using the case is that the device is always on the phone. And you can also build extra security hardware into the case that isn’t on the phone, which is always hackable. The case weighs about seven ounces, and so it doesn’t add that much weight to your smartphone. And it’s not a huge outlandishly large case either.”

The cases aren’t cheap, however, costing $200. But for the time being, Cirotta is primarily marketing them to government and military officials, corporate executives, private security organizations and research, and development centers.

According to NoCamels, cases tailored for the iPhone 12 and 13 Pro devices and the Samsung Galaxy S22 are already available with other universal models expected to be available next month.

“People are dying to get their privacy back. This could be a fit for both industry and private sector – all are thirsty to get their security back to them,” Eran Erez told NoCamels