Palestijnse arbeiders steken Israël binnen door een gat in het veiligheidshek bij Hebron, 25 juli 2021.

Palestinian workers cross into Israel through a hole in the security fence near Hebron, July 25, 2021.
Photo by Wisam Hashlamoun/Flash90.

Nederlands + English

De nieuwe, negen meter hoge betonnen barrière zal het bestaande hek vervangen en zal beschermende technologieën bevatten, aldus het Israëlische ministerie van Defensie.

Bron: JNS

Het Israëlische Veiligheidskabinet keurde zondag een plan van 360 miljoen shekel (112 miljoen dollar) goed om de veiligheidsbarrière met 40 kilometer uit te breiden en enkele gaten in het hek te dichten, aldus een verklaring van het kabinet van de premier.

De goedkeuring komt er nadat twee terroristen gaten in de barrière hadden gebruikt om Israël binnen te komen met voertuigen om aanslagen te plegen.

Het nieuwe deel van de barrière zal zich uitstrekken van het Salem-gebied in Noord-Samaria tot de regio Bat Hefer, aldus een verklaring van het ministerie van Defensie. De nieuwe betonnen barrière zal tot negen meter hoog zijn en het hek vervangen dat 20 jaar geleden werd geplaatst, aldus het ministerie. Het zal “beschermende uitrusting en aanvullende technologische componenten” bevatten, voegde de verklaring eraan toe.

Het bureau van de Israëlische minister van Defensie, Benny Gantz, zei zaterdag in een verklaring dat de bouw zou gebeuren volgens de “operationele prioriteiten”, verwijzend naar de plaatsen langs de route van het hek waar de bouw zal beginnen.

Een plan voor het dichten van de gaten was al gepland voor uitvoering, maar zou nu worden versneld als gevolg van “dringende operationele noodzaak,” vervolgde de verklaring.

Aanvullende werkzaamheden om meer gaten te dichten zullen in de komende jaren worden voortgezet, aldus de verklaring.

Vorige week had Gantz een vergadering met Lt. Gen. Aviv Kochavi, stafchef van de Israëlische Defensiemacht, Amir Eshel, directeur-generaal van het ministerie van Defensie, Herzi Halevi en het hoofd van de autoriteit voor grensovergangen van het ministerie van Defensie, Brig.Gen. Eran Ofir, om de details van de huidige fase van de bouw af te ronden.

Tijdens de vergadering werden ook “aanpassingen” aan de defensiebegroting besproken om de fondsen voor de werkzaamheden snel te kunnen toewijzen, aldus het kantoor van Gantz.

Op donderdag werden drie Israëlische burgers vermoord door een Palestijnse terrorist uit Jenin, die het vuur opende in een bar in Tel Aviv.

Op 29 maart werden drie Israëli’s en twee Oekraïense staatsburgers vermoord toen een Palestijnse terrorist uit het dorp Yabad, bij Jenin, een schietpartij uitvoerde in Bnei Brak.

Beide terroristen waren Israël illegaal binnengekomen door gaten in de grensversperring.

 

ENGLISH:

The new, nine-meter-high concrete barrier will replace the existing fence and will incorporate protective technologies, according to the Israeli Defense Ministry.

Source: JNS

Israel’s Security Cabinet approved on Sunday a 360 million shekel ($112 million) plan to extend the security barrier by 40 kilometers, and to close some of the gaps in the fence, according to a statement from the Prime Minister’s Office.

The approval comes after two terrorists exploited gaps in the barrier to enter Israel in vehicles to conduct attacks.

The new section of the barrier will extend from the Salem area in northern Samaria to the Bat Hefer region, according to a Defense Ministry statement. The new concrete barrier will be up to nine meters high and replace the fence erected 20 years ago, according to the ministry. It will include “protective equipment and additional technological components,” the statement added.

Israeli Defense Minister Benny Gantz’s office said in a statement on Saturday that construction would occur in line with “operational priorities,” referring to the locations along the fence’s route where construction will begin.

A plan for sealing the gaps had already been scheduled for implementation, but would now be fast-tracked due to “urgent operational need,” the statement continued.

Additional work to seal more gaps will continue in the coming years, it added.

Last week, Gantz held a meeting with Israel Defense Forces Chief of Staff Lt. Gen. Aviv Kochavi, Defense Ministry Director-General Maj. Gen. Amir Eshel, Deputy Chief of Staff Maj. Gen. Herzi Halevi and the head of the Defense Ministry’s Crossings Authority, Brig. Gen. Eran Ofir to finalize details of the current stage of construction.

The meeting also examined “adaptations” to the defense budget to allow the funds for the work to be allocated quickly, according to Gantz’s office.

On Thursday, three Israeli civilians were murdered by a Palestinian terrorist from Jenin, who opened fire at a Tel Aviv bar.

On March 29, three Israelis and two Ukrainian nationals were murdered when a Palestinian terrorist from the village of Yabad, near Jenin, went on a shooting rampage in Bnei Brak.

Both terrorists illegally entered Israel through gaps in the barrier.