Beveiligingspersoneel op de plaats van een steekaanval op een bus in de buurt van de Jeruzalemse wijk Ramot.

Security personnel at the scene of a stabbing attack on a bus near the Jerusalem neighborhood of Ramot.
(Flash90/Yonatan Sindel)

Nederlands +  English

Het slachtoffer, dat zo’n 15 jaar geleden uit Manchester, Engeland, emigreerde, was verbijsterd dat niemand in de bus had ingegrepen terwijl hij voor zijn leven vocht.

Door Lauren Marcus, World Israel News

Het slachtoffer van een brutale terreur steekpartij op een bus in Jeruzalem vocht voor zijn leven in een langdurige fysieke strijd met de dader, aldus een buurman die het slachtoffer in het ziekenhuis bezocht.

Dinsdag stak een Palestijnse man van in de 40 een Israëlische man neer in een bus in de buurt van Ramot Junction in Jeruzalem, in een niet-uitgelokte aanval.

“Hij zat in de bus, koptelefoon op, luisterend naar een Torah-les,” vertelde Aharon Boimel, de buurman van het slachtoffer, aan 103FM. “Plotseling voelde hij een steek in zijn rug.”

“Hij vocht voor zijn leven. Hij zei tegen zichzelf: ‘Ik ga deze terrorist vermoorden. Hij gaat mij niet vermoorden.’ Hij vreesde voor zijn leven en hij wist dat als hij niet tot de laatste druppel bloed zou vechten, hij het niet zou overleven.”

Volgens de buurman had de man naast de steekwonden ook talrijke breuken opgelopen. De twee mannen vochten zo’n vijf minuten met elkaar en de arm van het slachtoffer werd tijdens het gevecht gebroken.

“Uiteindelijk won hij – hij sloeg de terrorist zo hard in het gezicht dat hij schrok en wegrende.”

Volgens het 103FM interview vertelde de gewonde man aan Boimel dat hij verbijsterd was dat niemand in de bus had ingegrepen terwijl hij voor zijn leven vocht.

De buschauffeur was samen met de passagiers uit de bus gevlucht in plaats van te proberen het slachtoffer te hulp te komen, een ervaring die volgens zijn buurman hem diep had geschokt.

Het was een “wonder” dat het slachtoffer de kracht had om uit de bus te stappen en hulp te zoeken, zei Boimel.

De terrorist, een Palestijn die een Israëlische werkvergunning had, probeerde te vluchten en werd op straat neergeschoten door Meshi Ben Ami, die als fotograaf werkt voor het Ynet-nieuws.

“Ik stapte uit de auto, laadde mijn geweer en realiseerde me dat het een terreuraanslag was. De aanvaller kwam naar me toe, ik aarzelde niet en schoot één kogel op hem af. Ik hoorde hem bidden in het Arabisch,” vertelde Ben Ami aan Kan Radio.

Het slachtoffer, dat ongeveer 15 jaar geleden uit Manchester, Engeland, emigreerde, is in stabiele toestand en zal waarschijnlijk in de komende dagen uit het ziekenhuis worden ontslagen.

 

ENGLISH

The victim, who immigrated from Manchester, England some 15 years ago, was dismayed that no one on the bus had intervened while he was struggling for his life.

By Lauren Marcus, World Israel News

The victim of a brutal terror stabbing on a Jerusalem bus fought for his life in an extended physical struggle with the perpetrator, according to a neighbor who visited the victim in the hospital.

On Tuesday, a Palestinian man in his 40s stabbed an Israeli man on a bus near Ramot Junction in Jerusalem, in an unprovoked attack.

“He was sitting on the bus, headphones in, listening to a Torah lesson,” Aharon Boimel, a neighbor of the victim who visited him in the hospital, told 103FM. “Suddenly, he felt a stab in the back.”

“He was fighting for his life. He said to himself, ‘I am going to kill this terrorist. He is not going to kill me.’ He was in fear for his life and he knew that if he did not fight until the last drop of blood, he would not survive.”

According to the neighbor, beyond the stab wounds, the man sustained numerous fractures. The two men struggled for some five minutes, and the victim’s arm was broken during the fight.

“In the end, he won – he punched the terrorist in the face so hard that he became startled and ran away.”

According to the 103FM interview, the wounded man told Boimel that he was dismayed that no one on the bus had intervened while he was struggling for his life.

The bus driver fled the bus, along with the passengers, rather than attempting to come to the victim’s aid, an experience which his neighbor said had left him deeply shaken.

It was a “miracle” that the victim had the strength to get off the bus and seek help, Boimel said.

The terrorist, a Palestinian who held an Israeli work permit, attempted to flee the scene and was shot on the street by Meshi Ben Ami, who works as a photographer for the Ynet news outlet.

“I got out of the car, loaded my gun and realized it was a terror attack. The stabber came near me, I did not hesitate and fired one bullet at him. I heard him praying in Arabic,” Ben Ami told Kan Radio.

The victim, who immigrated from Manchester, England some 15 years ago, is in stable condition and will likely be released from the hospital in the coming days.