Hadar Noga, het tweejarige Israëlische meisje dat omkwam bij een ongeluk
dat werd veroorzaakt door een Palestijnse Arabische bestuurder. (Met dank aan de familie)
Hadar Noga, the two-year-old Israeli girl killed in
a crash caused by a Palestinian Arab driver. (Courtesy of the family)

Nederlands + English

De 2-jarige Hadar Noga bezwijkt aan haar verwondingen, bijna een week nadat een Palestijns-Arabische auto in Samaria op een Israëlische auto botste.

Door World Israel News

Een jong Israëlisch meisje dat vorige week ernstig gewond raakte bij een auto-ongeluk in Samaria is vrijdagochtend aan haar verwondingen bezweken, maakten ambtenaren van het Shaare Zedek Medisch Centrum bekend.

Het meisje, de twee jaar oude Hadar Noga Lavi, en haar moeder, Idit Lavi, raakten afgelopen zaterdag gewond nadat een Palestijnse Arabische auto op hun voertuig botste terwijl ze met volle snelheid over Route 60 reden in de buurt van de Israëlische stad Ofra in Samaria.

De Arabische bestuurder week uit naar de rijbaan van de Israëlische auto, zei Idit, in wat zij noemde een opzettelijke rammingsaanval.

Idit zag de inkomende auto en veranderde snel van rijstrook om niet geraakt te worden, maar de Palestijnse bestuurder volgde en ramde zijn auto op de Israëlische auto.

De bestuurder, een 35-jarige inwoner van de Palestijnse Autoriteit, kwam bij de botsing om het leven.

Idit liep lichte verwondingen op, maar haar dochter, Hadar Noga, raakte ernstig gewond.

“Hij aarzelde niet,” vertelde Idit aan Arutz Sheva. “Hij had een heel duidelijk doel voor ogen, en nadat de auto niet meer omsloeg, verzamelde een groep Arabieren zich om hem heen en zeiden hem ‘gefeliciteerd’.”

“Ik was er zeker van dat ze de klus zouden afmaken en me zouden lynchen. Ik belde Magen David Adom in hysterische paniek. Ik vertelde hen dat we in een crash zaten en dat ze ons gingen vermoorden.”

Hadar werd vrijdag om 12 uur te rusten gelegd op de Shilo begraafplaats.

Vreselijk wat er gebeurt. Het houdt niet op. Voor mij persoonlijk wordt het steeds moeilijker om dit soort berichten te plaatsen. Je raakt er te veel emotioneel bij betrokken. Mensen en overheden die je vertellen dat de Holocaust erg is en nooit meer mag gebeuren hebben het niet begrepen. De Holocaust is nooit opgehouden, gaat gewoon door. Dus wat voor een nut heeft het om dit soort menselijk leed nog te plaatsen. Men is ziende blind en horende doof. Het is erg moeilijk voor me. Dit moet even van mijn hart.
Ruud Redactie ICNN

************************************

ENGLISH

2-year-old Hadar Noga succumbs to her injuries almost a week after a Palestinian Arab car crashed into an Israeli car in Samaria.

By World Israel News

A young Israeli girl who was critically injured in a car crash in Samaria last week succumbed to her injuries Friday morning, officials at Shaare Zedek Medical Center announced.

The girl, two-year-old Hadar Noga Lavi, and her mother, Idit Lavi, were injured last Saturday after a Palestinian Arab car crashed into their vehicle while driving at full speed down Route 60 near the Israeli town of Ofra in Samaria.

The Arab driver, swerved into the Israeli car’s lane, Idit said, in what she called a deliberate ramming attack.

Idit spotted the incoming car and quickly changed lanes to avoid being hit, but the Palestinian driver followed, ramming his car into the Israeli car.

The driver, a 35-year-old Palestinian Authority resident, was killed in the collision.

Idit suffered light injuries, but her daughter, Hadar Noga, was severely injured.

“He didn’t hesitate,” Idit told Arutz Sheva. “He had a very clear goal, and after the car stopped flipping over, a group of Arabs gathered around him and told him ‘congratulations.’”

“I was certain they were going to finish the job and lynch me. I called Magen David Adom in a hysterical panic. I told them we were in a crash and they are going to kill us.”

Hadar was laid to rest at the Shilo cemetery at noon Friday.

Terrible what is happening. It doesn’t stop. For me personally, it’s getting harder and harder to post these kinds of messages. You get too emotionally involved. People and governments who tell you that the Holocaust is bad and should never happen again don’t get it. The Holocaust never stopped, just continues. So what good is posting this kind of human suffering. People are seeing blind and hearing deaf. It is very difficult for me. It is very difficult for me. This even has to come from my heart
Ruud Editorial Board ICNN