Palestijnse botsing met Israëlische veiligheidstroepen in Kfar Qaddum, bij Sichem, 7 oktober 2022.

Palestinian clash with Israeli security forces in Kfar Qaddum, near Shechem, Oct. 7, 2022.
(Nasser Ishtayeh/Flash90)

Nederlands + English

De alarmcentrale van Judea en Samaria registreerde de afgelopen dag 23 terroristische incidenten.

Door United for Israel – Aryeh Savir, TPS

Palestijnse terroristen hebben elk uur terreurdaden uitgevoerd, volgens de gegevens van de alarmcentrale van Judea en Samaria, die de afgelopen dag 23 terroristische incidenten registreerde.

Deze terreurdaden omvatten schietpartijen, waarbij Staf Sgt. Ido Baruch in de buurt van Shavei Shomron werd gedood, explosieven, een lynchpoging in Nebi Salah, aanvallen met stenen en brandstichting.

De Israëlische veiligheidstroepen hebben dinsdagavond hun antiterroristische operaties in heel Judea en Samaria voortgezet, onder meer in de dorpen Beit Sira, Deir Abu Mashal, Esawiya en Hizma.

De troepen opereerden in het dorp Jaba in Samaria en arresteerden twee gezochte personen die verdacht worden van betrokkenheid bij terroristische activiteiten. De troepen vonden ook munitie en andere wapens. Als onderdeel van de operatie schoten terroristen op de troepen.

Israëlische troepen opereerden ook in het dorp El Yamoun in Samaria en arresteerden een andere gezochte verdachte. Ook hier werden de troepen beschoten.

In het dorp Kafar Naama arresteerden IDF-troepen drie gezochte personen die verdacht worden van betrokkenheid bij terroristische activiteiten.

In totaal werden 10 gezochte verdachten gearresteerd.

Bij de operaties vielen geen Israëlische slachtoffers.

De terroristen die dinsdag Baruch en zaterdagnacht sergeant Noa Lazar in Jeruzalem doodden, zijn nog niet gepakt. De veiligheidstroepen zijn nog steeds op zoek naar Udai Tamimi die de aanslag bij de controlepost Shuafat uitvoerde, en naar de terroristen die Baruch doodschoten.

De IDF en de Israëlische veiligheidstroepen hebben meer dan 1.700 terreurverdachten gearresteerd en honderden terreuraanslagen voorkomen in de vijf maanden sinds het begin van Operatie Golfbreker, Israëls antiterreuroperatie die in mei van start ging na verschillende dodelijke terreuraanslagen die het land de afgelopen maanden onderging en waarbij 22 Israëli’s omkwamen.

De Israëlische analist Yoni Ben Menachem van het Jerusalem Center for Public Affairs (JCPA) zei echter dat de arrestatieoperatie “zijn doel niet bereikt. De Palestijnse Autoriteit kan niet worden vertrouwd om het terrorisme te bestrijden.”

“Er is geen ontkomen aan de verovering van Noord-Samaria met grote troepen voor een beperkte periode en het zuiveren van de nesten van het terrorisme,” zei hij, maar premier Yair Lapid en minister van Defensie Benny Gantz “nemen hun tijd vanwege politieke overwegingen.”

 

ENGLISH

The Judea and Samaria emergency center registered 23 terrorist incidents in the past day.

By United for Israel – Aryeh Savir, TPS

Palestinian terrorists have carried out attacks on an hourly basis, according to the data of the Judea and Samaria emergency center, which registered 23 terrorist incidents in the past day.

These attacks included shootings, one of which killed Staff Sgt. Ido Baruch near Shavei Shomron, explosives, a lynching attempt at Nebi Salah, rock attacks, and arson.

Israel’s security forces continued their counterterrorism operations throughout Judea and Samaria on Tuesday night, including in the villages of Beit Sira, Deir Abu Mashal, Esawiya, and Hizma.

The forces operated in the village of Jaba in Samaria and arrested two wanted persons suspected of involvement in terrorist activities. The troops also located ammunition and other weapons. As part of the activity, terrorists fired at the forces.

Israeli forces also operated in the village of El Yamoun in Samaria and arrested another wanted suspect. The forces were also shot at here.

In the village of Kafar Naama, IDF forces arrested three wanted persons suspected of involvement in terrorist activities.

A total of 10 wanted suspects were arrested.

There were no Israeli casualties in any of the operations.

The terrorists who killed Baruch on Tuesday and Sgt. Noa Lazar on Saturday night in Jerusalem have not been caught. The security forces are still searching for Udai Tamimi who carried out the attack at the Shuafat checkpoint, and the terrorists who shot and killed Baruch.

The IDF and Israel’s security forces have arrested over 1,700 terror suspects and have prevented hundreds of terror attacks in the five months since the commencement of Operation Wave Breaker, Israel’s counterterrorism operation launched in May following several deadly terror attacks that the country experienced in recent months, leaving 22 Israelis dead.

However, Israeli analyst Yoni Ben Menachem, of the Jerusalem Center for Public Affairs (JCPA), said that the arrest operation “is not achieving its goal. The Palestinian Authority cannot be trusted to fight terrorism.”

“There is no escaping the conquering of northern Samaria with large forces for a limited period of time and cleansing it of the nests of terrorism,” he said, but Prime Minister Yair Lapid and Defense Minister Benny Gantz “are taking their time because of political considerations.”