Israeli soldiers around the destruction caused by Hamas militants in Kibbutz Kfar Aza, near the Israeli-Gaza border, in southern Israel, October 10, 2023. (Photo: Chaim Goldberg/Flash90)
Israeli soldiers around the destruction caused by Hamas militants in Kibbutz Kfar Aza, near the Israeli-Gaza border, in southern Israel, October 10, 2023. (Photo: Chaim Goldberg/Flash90)

Nederlands + English

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Antony Blinken, zegt dat de regering Biden geen ‘smoking gun’ heeft die de wrede terreuraanslagen tegen Israël in verband brengt met het Iraanse regime.

“We hebben nog geen bewijs gezien dat Iran deze specifieke aanval heeft geregisseerd of erachter zat, maar er is zeker een lange relatie,” zei Blinken in het programma “State of the Union” van CNN.

Blinken zei dit met een uitgestreken gezicht, ondanks het feit dat de Iraanse Opperste Leider Ali Khamenei en zijn regime Hamas-agenten financieren, bewapenen en trainen.

En ondanks het feit dat Khamenei al snel Hamas prees voor het afslachten van bijna 1.000 Israëlische mannen, vrouwen en kinderen.

“We kussen de handen van degenen die de aanval op het Zionistische regime hebben gepland,” zei Opperste Leider Ali Khamenei, die een Palestijnse sjaal droeg, in een televisietoespraak.

En ondanks het feit dat The Wall Street Journal rapporteert: “Iran hielp meerdere weken bij het beramen van de aanval op Israël” en dat “de Islamitische Revolutionaire Garde afgelopen maandag in Beiroet het laatste startsein gaf.”

Gisteren werd ik door presentatrice Jenna Browder van CBN News gevraagd naar de opmerkingen van Blinken.

Ik vertelde haar dat de twee jaar van toegeeflijkheid van president Biden jegens het Iraanse regime Teheran aanmoedigt en dat wij in Israël de prijs betalen.

De plaats waar een raket afgevuurd door Palestijnse militanten vanuit de Gazastrook een gebouw en auto’s raakte in de zuidelijke Israëlische stad Ashkelon. 9 oktober 2023. (Foto: Chaim Goldberg/Flash90)

“Je hebt geen smokey gun nodig,” antwoordde ik. “Dit is het probleem met de regering Biden….Ze hebben net 6 miljard dollar gegeven aan een terroristisch regime….Iran is een terroristische staat en je moet ze geen geld geven om terrorisme te blijven bedrijven.”

“Ja, president Biden is waarschijnlijk de meest pro-Israël leider in de Democratische Partij, maar dat is op dit moment een schrale troost,” voegde ik eraan toe.

“Hij probeert ons niet in gevaar te brengen. Hij heeft gewoon geen idee wat hij doet. Maar door 6 miljard dollar te geven aan de ergste vijand van Amerika, de ergste vijand van Israël, moedig je meer terrorisme aan en Israël betaalt de prijs.”

“We zijn een klein land,” merkte ik op. “Het schokt ons hard. We verenigen ons om Hamas te bestrijden en te winnen. Maar er is verdriet. Dit is… dit is pijnlijk. Ik heb nog nooit zoiets gezien. En ik reis al 35 jaar naar Israël en ik woon hier al negen jaar.”

Het volgende is een transcriptie van ons gesprek, licht bewerkt voor de duidelijkheid.

JENNA BROWDER: We krijgen steeds duidelijker berichten die Iran linken aan de aanval van zaterdag op Israël. Voor meer informatie gaan we naar Joel Rosenberg, auteur, oprichter en hoofdredacteur van ALL ISRAEL NEWS en ALL ARAB NEWS en presentator van THE ROSENBERG REPORT. Joel en zijn vrouw wonen in Jeruzalem. Joel, welkom. Ik wil graag beginnen met de vraag: hoe gaat het met je? En hoe waren de afgelopen dagen voor jou daar?

ROSENBERG: Dank je, Jenna. Het is geweldig om bij je te zijn. En ik ben zo dankbaar voor de voortdurende geweldige verslaggeving die CBN News doet over Israël in het algemeen, maar in het bijzonder over dit conflict. Ja, het is een gekkenhuis. Dit is het donkerste uur van Israël. Of je nu de analogie van 9/11 of Pearl Harbor gebruikt, dit is Israëls equivalent. We werden overrompeld door een aanval – niet alleen door bijna 4.000 raketten, maar door ongeveer duizend Hamas-terroristen die de grens over stormden, het grenshek tussen Israël en Gaza opbliezen en dan gewoon binnenkwamen en mensen afslachtten. We zitten nu op meer dan 900 Israëli’s die de afgelopen 72 uur zijn omgekomen. Om het in de juiste context te plaatsen, Jenna, weet je dat Israël maar 10 miljoen inwoners heeft en de Verenigde Staten 330 miljoen. Dus jullie zijn 33 keer groter dan wij. Dus stel je voor dat CBN News vandaag zou melden dat er de afgelopen drie dagen ongeveer 30.000 Amerikanen zijn gestorven. Dat is het emotionele equivalent – vergeleken met de bevolking – van 900 vermoorde Israëli’s. We zijn een kleine stad, een klein land. We hebben het zwaar te verduren. We verenigen ons om Hamas te bestrijden en te winnen. Maar er is verdriet. Dit is… dit is heel pijnlijk. Ik heb nog nooit zoiets gezien. En ik reis al 35 jaar naar Israël en ik woon er al negen jaar.

Familie en vrienden wonen de begrafenis bij van de Israëlische soldaat Tal Cohen op de begraafplaats Mt Herzl in Jeruzalem. Cohen werd gedood toen militanten van Hamas een paar dagen geleden het zuiden van Israël infiltreerden, 10 oktober 2023. (Foto: Noam Revkin Fenton/Flash90)

BROWDER: Amerikaanse inlichtingenofficieren hebben nog geen smoking gun gevonden dat de Iraanse connectie met deze aanval aantoont. Maar volgens de meeste bronnen, Joel, lijkt het erop dat dit het geval is. Wat denk jij daarvan?

ROSENBERG: Je hebt geen smokey gun nodig. Dit is het probleem met de analogie van de regering Biden. Zij – de Biden regering – gaven net 6 miljard dollar aan een terroristisch regime. Oké? Ja, het was geld dat oorspronkelijk van Iran was. Maar waarom werd het bevroren door Amerikaanse en internationale inspanningen? Omdat Iran een terroristische staat is en je ze geen geld moet geven om terrorisme te blijven bedrijven. En dat is wat er zo verkeerd is. Ja, president Biden is waarschijnlijk de meest pro-Israël leider in de Democratische partij, maar dat is op dit moment een schrale troost. Hij probeert ons niet in gevaar te brengen. Hij heeft gewoon geen idee wat hij doet. Maar door 6 miljard dollar te geven aan de ergste vijand van Amerika, de ergste vijand van Israël, moedig je meer terrorisme aan en Israël betaalt de prijs.

Kijk, het is persoonlijk voor mij, Jenna. Toen ik vandaag letterlijk naar de TBN studio’s reed waar ik mijn TV show presenteer, wat gebeurde er toen? De sirenes gingen af in Jeruzalem. Mijn vrouw, oudste zoon, zijn vrouw, haar broer, we moesten allemaal uit de auto springen en dekking zoeken terwijl de sirenes afgingen. En dan horen we boem, boem, boem, boem, 14 of 15 keer, want gelukkig – God zij geprezen – schakelde het Iron Dome-systeem het salvo raketten uit dat op weg was naar de hoofdstad Jeruzalem, maar een van die raketten haalde Jeruzalem niet. De raket landde op een moskee in een Arabisch dorp net buiten Jeruzalem en maakte slachtoffers. Dit is wat het beleid van de regering Biden helaas heeft veroorzaakt. En we betalen de prijs – en het is een zeer, zeer hoge prijs.

BROWDER: In de paar seconden die we nog over hebben, wil ik je wat vragen over de inlichtingendienst. Het lijkt er echt op dat Israël hierin werd verrast terwijl ze normaal gesproken zo goed zijn in het op de hoogte zijn van dit soort aanvallen.

ROSENBERG: Ja, dit is de grootste, meest kolossale inlichtingenfout in de geschiedenis van Israël. Ik zou zeggen dat het erger is dan 1973, want zelfs in de “Yom Kippur Oorlog” van 1973 waren dat voornamelijk militaire slachtoffers. Dat was erg. Maar dit zijn 900 burgerslachtoffers. Het leger wordt verondersteld de burgers te beschermen. Het zal maanden duren om uit te zoeken hoe dit heeft kunnen gebeuren. Maar nu moeten we ons verenigen en deze oorlog winnen en dan kunnen we uitzoeken: “Hoe zijn we hier terechtgekomen?”

BROWDER: Oké, Joel Rosenberg, het is altijd goed om je te zien. En we danken u dat u vanavond tijd voor ons heeft vrijgemaakt. Heel erg bedankt. En blijf alsjeblieft veilig.

 

****************************************

****************************************

ENGLISH

U.S. Secretary of State Antony Blinken says the Biden administration has no smoking gun linking the savage terror attacks against Israel to the Iranian regime.

“We have not yet seen evidence that Iran directed or was behind this particular attack, but there is certainly a long relationship,” Blinken said on CNN’s “State of the Union” program.

Blinken said this with a straight face, despite the fact that Iran’s Supreme Leader Ali Khamenei and his regime fund, arm and train Hamas operatives.

And despite the fact that Khamenei was quick to praise Hamas for slaughtering nearly 1,000 Israeli men, women, and children.

“We kiss the hands of those who planned the attack on the Zionist regime,” Supreme Leader Ali Khamenei, wearing a Palestinian scarf, said in a televised speech.

And despite the fact that The Wall Street Journal is reporting: “Iran helped plot attack on Israel over several weeks” and that “the Islamic Revolutionary Guard Corps gave the final go-ahead last Monday in Beirut.”

Yesterday, I was asked by CBN News anchor Jenna Browder about Blinken’s comments.

I told her President Biden’s two years of appeasement of the Iranian regime is emboldening Tehran and we in Israel are paying the price.

The scene where a rocket fired from the Gaza Strip by Palestinian militants hit a building and cars in the southern Israeli city of Ashkelon. October 9, 2023. (Photo: Chaim Goldberg/Flash90)

“You don’t need a smoking gun,” I replied. “This is the problem with the Biden administration….They just gave $6 billion to a terrorist regime….Iran is a terrorist state and you shouldn’t give them money to keep doing terrorism.”

“Yes, President Biden is probably the most pro-Israel leader in the Democratic Party, but that’s of little comfort right now,” I added.

“He’s not trying to put us in harm’s way. He just has no idea what he’s doing. But by giving $6 billion to America’s worst enemy, Israel’s worst enemy, you’re encouraging more terrorism and Israel is paying the price.”

“We’re a small country,” I noted. “It is rocking us hard. We’re unifying to fight Hamas and win. But there is grieving. This is…this is painful. I’ve never seen anything quite like it. And I’ve been traveling to Israel for 35 years, and I’ve been living here for nine.”

The following is a transcript of our conversation, lightly edited for clarity.

JENNA BROWDER: We’re getting reports linking Iran to Saturday’s attack on Israel that are increasingly clear. For more, let’s go to Joel Rosenberg, author, founder and editor in chief of ALL ISRAEL NEWS and ALL ARAB NEWS and host of THE ROSENBERG REPORT. Joel and his wife, we should mention, live in Jerusalem. Joel, welcome. I’d like to start just by asking, how are you doing? And what have these past few days been like for you there?

ROSENBERG: Thank you, Jenna. It’s great to be with you. And I’m so grateful for the continuing great coverage that CBN News does to cover Israel generally, but particularly this conflict. Yeah, it’s been crazy. This is Israel’s darkest hour. Whether you use the analogy of 9/11 or Pearl Harbor, this is Israel’s equivalent. We were blindsided by an attack — not just by almost 4,000 rockets and missiles, but by about a thousand Hamas terrorists storming across the border, blowing up the border fence between Israel and Gaza and then just coming in and slaughtering people. We’re now upwards of 900 Israelis that have died in the last 72 hours. Just to put it in context, Jenna, you know, Israel is only 10 million people and the United States is 330 million. So you guys are 33 times larger than us. So, imagine if CBN News had a report today that about 30,000 Americans had died in the last three days. That’s the emotional equivalent — population-comparison wise — for us to have 900 Israelis murdered. We’re a small town, a small country. It is rocking us hard. We’re unifying to fight Hamas and win. But there is grieving. This is…this is very painful. I’ve never seen anything quite like it. And I’ve been traveling to Israel for 35 years, and I’ve been living here for nine.

Family and friends attend the funeral of Israeli soldier Tal Cohen at Mt Herzl cemetary in Jerusalem. Cohen was killed when Hamas militants infiltrated southern Israel a few days ago, October 10, 2023. (Photo: Noam Revkin Fenton/Flash90)

BROWDER: So, U.S. intelligence officials have yet to uncover a smoking gun showing the Iranian connection to this attack. But by most accounts, Joel, it looks like that is the case. Your thoughts on that?

ROSENBERG: You don’t need a smoking gun. This is the problem with the Biden administration’s analogy. They — the Biden administration — just gave $6 billion to a terrorist regime. Okay? Yes, it was money that was originally Iranian. But why was it frozen by U.S. and international efforts? Because Iran is a terrorist state and you shouldn’t give them money to keep doing terrorism. And that’s what’s so wrong. Yes, President Biden is probably the most pro-Israel leader in the Democratic Party, but that’s of little comfort right now. He’s not trying to put us in harm’s way. He just has no idea what he’s doing. But by giving $6 billion to America’s worst enemy, Israel’s worst enemy, you’re encouraging more terrorism and Israel is paying the price.

Look, it’s personal for me, Jenna. Just literally driving to the TBN studios today where I host my TV show, what happened? The sirens went off in Jerusalem. My wife, oldest son, his wife, her brother, we all had to bail out of the car, run for cover while the sirens are going off. And then we hear boom, boom, boom, boom, 14 or 15 times, as fortunately — praise God — the Iron Dome system took out the salvo of missiles heading for the capital city of Jerusalem, but one of those missiles didn’t make it to Jerusalem. It landed on a mosque in an Arab village just outside of Jerusalem and caused casualties. This is what the Biden administration’s policy, unfortunately, has wrought. And we’re paying the price — and it’s a very, very high price.

BROWDER: So, in just a few seconds we have left, I want to ask you about the intelligence. It really seems like Israel was caught flat-footed in this when normally they’re so good at being on top of attacks like this.

ROSENBERG: Yeah, this is the biggest, most colossal intelligence failure in the history of Israel. I would say it is worse than 1973, because even in the 1973 “Yom Kippur War,” those were mostly military casualties. That was bad. But this is 900 civilian casualties. The military is supposed to protect the civilians. It’s going to take months to unpack how this happened. But right now, we’ve got to unify and win this war and then we can figure out, “How did we get here in the first place?”

BROWDER: All right, Joel Rosenberg, it’s always so good to see you. And we thank you for taking the time with us this evening. Thank you so much. And please stay safe.

ROSENBERG: It’s an honor. I appreciate everyone’s prayers for us.