Olivier Fitoussi/Flash90Tieners die kostuums dragen in aanloop naar de Joodse feestdag Poerim in Jeruzalem op 14 maart 2022.
Olivier Fitoussi/Flash90Teenagers wearing costumes ahead of the Jewish holiday of Purim in Jerusalem on March 14, 2022.

Nederlands + English

‘Als ik met een kostuum loop dat niemand anders heeft, heb ik iets speciaals gedaan’

Bron: i24NEWS

Gezinnen in Israël bereiden zich voor op gekostumeerde festiviteiten tijdens de komende Joodse feestdag Poerim, maar voor degenen die aangepaste outfits uit het niets creëren, kan het proces al maanden van tevoren begonnen zijn.

Iftah Avraham, een man die zijn eigen Poerimkostuums maakt, vertelde i24NEWS dat de extra moeite die hij in zijn aangepaste creaties steekt de moeite waard is vanwege de positieve reacties die hij van anderen ontvangt tijdens de feestdag.

“Als ik met een kostuum loop dat niemand anders heeft, heb ik iets speciaals gedaan, en hun reacties zijn gepast:  ik ben beroemd voor een dag,” zei Avraham.

Voor veel ambachtelijke feestvierders komt het maken van Poerimkostuums voort uit een familietraditie.

“Mijn grootmoeder was naaister, mijn moeder was lerares, zo is het begonnen. Het zal wel genetisch zijn,” vertelde Inbal Fallach Yakov, een andere kostuummaker, aan i24NEWS.

Of ze nu gedragen of genaaid worden, bij het maken van Poerimoutfits worden alle familieleden uit de hele familie erbij betrokken.

“Toen ik een tweeling kreeg, zei ik: ‘Geweldig! Nu kan ik experimenteren met mijn gekke ideeën voor kostuums,” legde Fallach Yakov uit.

“Mijn moeder deed ook mee, ze had het talent van mijn grootmoeder voor naaien.”

De kostuummakers zeggen dat ze de vakantiepret ook verspreiden door vrienden van outfits te voorzien.

Dit jaar is het de eerste keer dat sommige ambachtslieden hun ontwerpen zullen dragen bij openbare vieringen na wijzigingen in het Covid-beleid van de staat.

*******************************************

******************************************

 

ENGLISH

‘When I walk with a costume that no one else has, it’s something special that I did’

Source: i24NEWS

Families in Israel are preparing for costumed festivities during the upcoming Jewish holiday of Purim, but for those who create custom outfits from scratch, the process can begin months in advance.

Iftah Avraham, a man who makes his own Purim costumes, told i24NEWS that the extra effort he puts into his custom creations is worth it because of the positive response he receives from others during the holiday.

“When I walk with a costume that no one else has, it’s something special that I did, and their reactions are appropriate – I’m famous for a day,” Avraham said.

For many crafty celebrators, the act of making Purim costumes stems from a family tradition.

“My grandmother was a seamstress, my mother was a teacher, but it must be genetic, that’s how we started,” Inbal Fallach Yakov, another costume maker, told i24NEWS.

Whether wearing them or sewing them, the process of crafting Purim outfits gets everyone involved and invites participation from relatives across the family.

“When I had twins, I said ‘Great! Now I can experiment with my crazy ideas for costumes,’” Fallach Yakov explained.

“My mother was on board – she had my grandmother’s talent for sewing.”

The costume-makers say that they also spread the holiday fun by providing friends with outfits.

This year marks the first time some crafters will wear their designs for public celebrations following changes in the state’s Covid policies.