(Shutterstock/Illustrative)

Nederlands + English

Inwoner van Hebron van 60, bleef fysiek ongedeerd nadat hij was ontvoerd, vastgehouden voor losgeld in een Arabisch-Israëlische stad vanwege een zakelijk geschil.

Door: World Israel News – Lauren Marcus

De speciale operatie-eenheid van Israël Yasam en de Israëlische politie hebben zaterdagavond een Palestijnse man gered, een inval gedaan in een Arabische stad in het noorden van Israël en verschillende verdachten gearresteerd.

Issa Sayat, een Palestijnse aannemer van in de zestig uit de omgeving van Hebron, werd afgelopen woensdag ontvoerd voor losgeld in de buurt van Rosh HaAyin in Midden-Israël.

De zoon van Sayat belde de Israëlische politie en meldde dat de ontvoerders van zijn vader een grote som losgeld eisten in ruil voor zijn veilige terugkeer. Het incident vond plaats in het kader van een lopend zakelijk geschil, zei de zoon.

Kort nadat de oproep op woensdag was gedaan, arresteerde de Israëlische politie drie mannen, allemaal inwoners van de Arabische stad Umm Al-Fahm, en nam voertuigen in beslag waarvan ze vermoedden dat ze bij de ontvoering waren gebruikt.

Een andere man werd de volgende dag gearresteerd.

Volgens een Ynet- rapportage werkten de IDF en de politie samen om Sayat te vinden, met behulp van “geheime technologische” middelen, waaronder het opsporen van mobiele telefoonsignalen, om hem te lokaliseren.

Op zaterdagavond vielen veiligheidstroepen een compound in Umm Al-Fahm binnen, redden Sayat en arresteerden meer verdachten, die hem vermoedelijk gevangen hielden.

Sayat bleef fysiek ongedeerd en werd overgebracht naar een plaatselijk politiebureau.

Hoofdinspecteur Avi Biton, commandant van de politie van het centrale district van Israël, prees in een verklaring de veiligheids- en politiediensten voor een “creatief en professioneel onderzoek”.

Hij voegde eraan toe dat hij en de politie “eraan zullen werken om alle betrokkenen [bij de ontvoering] voor het gerecht te brengen”.

Begin december werd een Israëlische tiener ontvoerd uit Afula en tegen zijn wil vastgehouden in de Arabische stad Jaljulia. Een video van de geblinddoekte jongen met een pistool tegen zijn hoofd ging op grote schaal rond op sociale media.

De jongen, wiens naam niet genoemd kan worden omdat hij minderjarig is, zou lid zijn van een criminele organisatie. Hij zou zijn betrapt door een rivaliserende bende terwijl hij probeerde een van hun voertuigen in brand te steken.

De Israëlische politie en een speciale eenheid van de IDF hebben de jongen gered van de compound in Jaljulia. Hij werd vervolgens gearresteerd en is zonder borgtocht vastgehouden op beschuldiging van poging tot brandstichting wegens zijn rol bij het in brand steken van de voertuigen van de rivaliserende bende.

***************************************

ENGLISH

Hebron resident in his 60s was physically unharmed after being kidnapped, held for ransom in Arab-Israeli city during business dispute.

By Lauren Marcus, World Israel News

Israel’s Yasam special operations unit and the Israeli police rescued a Palestinian man on Saturday evening, raiding a compound in an Arab city in northern Israel and arresting several suspects.

Issa Sayat, a Palestinian contractor in his 60s from the Hebron area, was kidnapped fo ransom last Wednesday near Rosh HaAyin in central Israel.

Sayat’s son called Israeli police, reporting that his father’s kidnappers were demanding a large ransom in exchange for his safe return. The incident took place within the context of an ongoing business dispute, the son said.

Shortly after the call was made on Wednesday, Israeli police arrested three men, all residents of the Arab city of Umm Al-Fahm, and seized vehicles they suspected were used in the kidnapping.

 

Another man was arrested the following day.

According to a Ynet report, the IDF and police collaborated in a joint effort to find Sayat, using “covert technological” means, including tracing cell phone signals, in order to locate him.

On Saturday evening, security forces raided a compound in Umm Al-Fahm, rescued Sayat, and arrested additional suspects, who were presumably holding him captive.

Sayat was physically unharmed and transported to a local police station.

Superintendent Avi Biton, commander of Israel’s Central District police, praised security and police forces in a statement for a “creative and professional investigation.”

He added that he and the police will “work to bring all those involved [in the kidnapping] to justice.”

In early December, an Israeli teenager was kidnapped from Afula and held against his will in the Arab city of Jaljulia. A video of the boy blindfolded with a gun to his head was widely circulated on social media.

The boy, who cannot be named because is a minor, is believed to be a member of a criminal organization. He was allegedly caught by a rival gang while trying to set fire to one of their vehicles.

Israeli police and an IDF special forces unit rescued the boy from the compound in Jaljulia. He was subsequently arrested and has been held without bail on charges of attempted arson for his role in trying to torch the rival gang’s vehicles.