Ben & Jerry’s ijs in de vriezer van een supermarkt.
Ben & Jerry’s ice-cream in a grocery-store freezer.
Credit: Ho Su A Bi/Shutterstock.com.

De Israëlische minister van Justitie Gideon Sa’ar keurde de invoering van de Israëlische boycotwet, die in 2011 door de Knesset werd aangenomen, goed en maakt sancties mogelijk tegen bedrijven die de Joodse staat schaden.

Bron: JNS

De Israëlische minister van Justitie Gideon Sa’ar keurde op 5 februari de sanctie goed tegen ijsfabrikant Ben & Jerry’s en haar moederbedrijf, Unilever Global, voor haar besluit om de licentieovereenkomst met Ben & Jerry’s Israël te verbreken.

Unilever kondigde vorig jaar aan het contract te beëindigen nadat Ben & Jerry’s Israel weigerde te stoppen met de verkoop van zijn dessertproducten aan gemeenschappen in Judea en Samaria, waaronder Oost-Jeruzalem.

Sa’ar keurde de invoering van de Israëlische boycotwet goed, die in 2011 door de Knesset werd aangenomen en sancties mogelijk maakt tegen bedrijven die de Joodse staat schaden.

Het besluit moet nog worden goedgekeurd door de Knesset.

Sa’ar deed de stap in samenwerking met minister van Financiën Avigdor Lieberman, en nadat Ben & Jerry’s Israel CEO Avi Zinger vorige week een brief stuurde waarin de regering werd opgeroepen om represailles te nemen tegen Unilever. Zinger beweerde dat het bedrijf de BDS-beweging promootte, maar de staat, inclusief de Israel Defense Forces, via zijn andere dochterondernemingen goederen ter waarde van miljoenen shekels leverde.

“Terwijl veel landen in de Verenigde Staten hun BDS-wetten tegen Unilever Global implementeren in de vorm van het terugtrekken van investeringen en holdings ter waarde van ongeveer $ 1 miljard, is het tijd voor de staat Israël om te doen wat het zelf van de wereld eist, en standvastig te blijven tegen elke eis voor een boycot tegen Israël”, zei Zinger.

Door niet te handelen, ondermijnde de regering “de afschrikkende kracht van Israël”, wat in de toekomst “niet alleen dodelijke schade zou kunnen toebrengen aan Ben & Jerry’s Israël, maar ook aan vele andere bedrijven”, voegde hij eraan toe.

Unilever heeft de afgelopen maanden financiële verliezen geleden, hoewel dit niet direct verband houdt met haar beslissing om te stoppen met de verkoop van Ben & Jerry’s-ijs in Israël.

Vorige maand boekte het bedrijf een verlies van $26 miljard. Eerder deze maand ontsloeg het 1.500 medewerkers en kondigde het aan zijn ijsdivisie af te splitsen van zijn voedingsdivisie.

 

 

ENGLISH

Israeli Justice Minister Gideon Sa’ar approved the enacting of Israel’s Boycott Law, passed by the Knesset in 2011 and enables sanctions against companies that harm the Jewish state.

Source: JNS

Israeli Justice Minister Gideon Sa’ar approved on Feb. 5 the sanctioning of ice-cream manufacturer Ben & Jerry’s and its parent company, Unilever Global, for its decision to sever its licensing agreement with Ben & Jerry’s Israel.

Unilever announced that it was ending the contract last year after Ben & Jerry’s Israel refused to stop selling its dessert products to communities in Judea and Samaria, including eastern Jerusalem.

Sa’ar approved the enacting of Israel’s Boycott Law, which was passed by the Knesset in 2011 and enables sanctions against companies that harm the Jewish state.

The decision still needs approval by the Knesset.

Sa’ar made the move in collaboration with Finance Minister Avigdor Lieberman, and after Ben & Jerry’s Israel CEO Avi Zinger sent a letter last week calling on the government to retaliate against Unilever. Zinger claimed that the company was promoting the BDS movement yet supplying the state, including the Israel Defense Forces, with goods worth millions of shekels through its other subsidiaries.

“While many countries in the United States are implementing their BDS laws against Unilever Global in the form of withdrawing investments and holdings worth about $1 billion, it is time for the State of Israel to do what it itself demands of the world, and stand firm against any demand for a boycott against Israel,” said Zinger.

By not acting, the government was “undermining Israel’s deterrent power,” which could cause “not only fatal damage to Ben & Jerry’s Israel but to many other businesses in the future,” he added.

Unilever has been suffering financial losses over the last several months, though not directly tied to its decision to stop selling Ben & Jerry’s ice-cream in Israel.

Last month, the company posted $26 billion in losses. Earlier this month, it fired 1,500 employees and announced it was splitting off its ice-cream division from its food division.