De psychedelische drug psilocybine is afkomstig van deze paddestoelen. (Madrigal Mental Care)
The psychedelic drug psilocybin comes from these mushrooms. (Madrigal Mental Care)

De nano-formulering van Madrigal Mental Care maakt neus-tot-hersentoediening mogelijk van biologisch afbreekbare nanodeeltjes die psychedelica zoals psilocybine bevatten.

Door Abigail Klein Leichman – Israel21c

Het Israëlische biofarmaceutische bedrijf Madrigal Mental Care ontwikkelt een nieuwe neusspray voor de toediening van psychedelische geneesmiddelen aan de hersenen voor de behandeling en preventie van posttraumatische stressstoornis (PTSS).

Het op nanotechnologie gebaseerde toedieningssysteem zal worden voorgesteld op de Biomed Israel 2022 internationale Life Science en HealthTech conferentie in Tel Aviv, van 10-12 mei.

Geschat wordt dat ongeveer 3,5% van de Amerikaanse volwassenen in het afgelopen jaar PTSS heeft gehad.

De behandeling bestaat traditioneel uit psychotherapie en medicatie die inwerkt op de neurotransmitters serotonine of noradrenaline (SSRI’s en SNRI’s). Het remissiepercentage is echter hoog.

De experimentele spray bevat biologisch afbreekbare nanodeeltjes die moleculen inkapselen van psychedelische stoffen zoals psilocybine (het actieve bestanddeel in “paddo’s”), ketamine, mescaline en MDMA (ecstasy).

“Een toenemend aantal studies wijst op de voordelen van het gebruik van psychedelische drugs voor de behandeling van psychiatrische stoornissen zoals PTSS, depressie, angst, obsessieve-compulsieve stoornis, en zelfs verslaving, met lage doses,” zei de uitvinder van het systeem, Prof. Amnon Sintov van het departement biomedische engineering aan de Ben-Gurion Universiteit van de Negev (BGU).

“Vanwege hun krachtige effect op de menselijke hersenen is het absoluut noodzakelijk dat deze geneesmiddelen op een veilige manier en in precieze doses kunnen worden toegediend”, zei hij.

De technologie werd aan Madrigal Mental Care in licentie gegeven door BGN Technologies, het tech-transferbedrijf van BGU.

David Gabay, medeoprichter en voorzitter van Madrigal, zei dat het systeem “een aanzienlijk voordeel biedt ten opzichte van gangbare praktijken in termen van stabiliteit en nauwkeurigheid”.

Tot nu toe zijn de psilocybine doses getest op ontstoken hersencelculturen in laboratoriumstudies uitgevoerd door Prof. Shimon Ben-Shabat van BGU’s afdeling biochemie en farmacologie.

“We beginnen momenteel met preklinische proeven met knaagdieren met als doel goedkeuring te krijgen voor werkzaamheid en veiligheid, zodat we volgend jaar kunnen beginnen met klinische proeven op mensen,” zei Gabay.

“Er is een grote behoefte aan betere behandelingen voor PTSS en andere mentale aandoeningen,” merkte Galit Mazooz Perlmuter van BGN Technologies op. “We hebben een patentaanvraag ingediend om deze unieke aanpak te beschermen.”

 

ENGLISH

Madrigal Mental Care’s nano-formulation enables nose-to-brain delivery of biodegradable nanoparticles carrying psychedelics such as psilocybin.

By Abigail Klein Leichman – Israel21c

Israeli biopharmaceutical company Madrigal Mental Care is developing a novel nasal spray to deliver psychedelic drugs to the brain for treating and preventing post-traumatic stress disorder(PTSD).

The nanotechnology-based delivery system will be introduced at the Biomed Israel 2022 international Life Science and HealthTech conference in Tel Aviv, May 10-12.

It is estimated that approximately 3.5% of American adults had PTSD in the past year.

Treatment traditionally includes psychotherapy as well as medications that affect the neurotransmitters serotonin or norepinephrine (SSRIs and SNRIs). The remission rate, however, is high.

The experimental spray contains biodegradable nanoparticles encapsulating molecules of psychedelic substances such as psilocybin (the active ingredient in “magic mushrooms”), ketamine, mescaline and MDMA (Ecstasy).

“An increasing number of studies point to the advantages of using psychedelic drugs for the treatment of psychiatric disorders such as PTSD, depression, anxiety, obsessive-compulsive disorder, and even addiction, with low doses,” said the system’s inventor, Prof. Amnon Sintov of the department of biomedical engineering at Ben-Gurion University of the Negev (BGU).

“Due to their powerful effect on the human brain, it is imperative to be able to deliver these drugs in a safe manner and precise doses,” he said.

The technology was licensed to Madrigal Mental Care by BGN Technologies, the tech-transfer company of BGU.

David Gabay, cofounder and chairman of Madrigal, said the system provides “a significant advantage over common practices in terms of stability and accuracy.”

So far, the psilocybin doses have been tested on inflamed brain cell cultures in lab studies carried out by Prof. Shimon Ben-Shabat from BGU’s department of biochemistry and pharmacology.

“We are currently beginning pre-clinical trials with rodents with the aim of achieving efficacy and safety approvals in order to begin first-in-human clinical trials next year,” said Gabay.

“There is a vast need for better treatments for PTSD and other mental disorders,” noted Galit Mazooz Perlmuter of BGN Technologies. “We have filed a patent application to protect this unique approach.”