Yonatan Sindel/Flash90Dokters en verpleegkundigen staken buiten het Hadassah-ziekenhuis in Jeruzalem op 25 augustus 2021.Yonatan Sindel/Flash90Doctors and nurses strike outside the Hadassah hospital in Jerusalem on August 25, 2021.

Nederlands + English

De Israëlische vereniging van verpleegkundigen kondigde zondag aan dat de verpleegkundigen van het land op woensdag een eendaagse, landelijke algemene staking zullen houden.

Bron: i24Newsa

De staking is volgens The Times of Israel een protest tegen het niet onmiddellijk uitvoeren van een plan ter bestrijding van geweld tegen medisch personeel.

Niet-dringende operaties zullen niet worden uitgevoerd en intensive care units zullen werken met minder personeel, aldus The Times of Israel via een verklaring van de Nationale Vereniging van Verpleegkundigen.

Covid-tests zullen echter gewoon doorgaan, en de meeste afdelingen zullen volledig bemand zijn.

Verpleegkundigen hielden dit jaar en vorig jaar al meerdere stakingen over ernstige personeelstekorten tijdens Covid, wat resulteerde in extra overheidsfinanciering.

Een arts en drie verpleegkundigen van het Rambam Medisch Centrum in Haifa werden vorige maand aangevallen door familieleden van een kankerpatiënt. Het personeel werd geslagen en bedreigd door de familie van de patiënt, die uiteindelijk overleed, meldde The Times of Israel.

De voorzitster van de Nationale Vereniging van Verpleegsters, Ilana Cohen, zei destijds dat als de regering geen actie ondernam om dergelijk geweld te bestrijden, “we een staking zullen houden in het hele gezondheidszorgsysteem.”

“De oorlog is hier uitgebroken,” vertelde Benny Keller, het hoofd van de beveiliging van het Rambam, woensdag aan de openbare omroep Kan, volgens The Times of Israel.

“Twee of drie keer per week verandert het ziekenhuis in een slagveld tussen strijdende groepen.”

 

ENGLISH

Israel’s nurses association announced Sunday that the country’s nurses will go on a one-day, nationwide general strike on Wednesday.

Source: i24Newsa

The strike will be in protest of the alleged failure to immediately implement a plan to combat violence against medical staff, according to The Times of Israel.

Non-urgent surgeries will not be performed and intensive care units will operate with reduced staff, according to The Times of Israel via a statement from the National Association of Nurses.

Covid testing will continue as normal, however, and most wards will be fully staffed.

Nurses already held multiple strikes this year and last year over severe staff shortages during Covid, which resulted in additional state funding.

A doctor and three nurses at Rambam Medical Center in Haifa were assaulted last month by relatives of a cancer patient. Staff were beaten and threatened by the family of the patient, who eventually died, The Times of Israel reported.

Chairwoman of the National Association of Nurses, Ilana Cohen, said at the time that if the government did not take action to fight such violence, “we’ll hold a strike throughout the entire health care system.”

“War has broken out here,” Benny Keller, the head of Rambam’s security, told the Kan public broadcaster Wednesday, according to The Times of Israel.

“Two or three times a week, the hospital turns into a battlefield between warring clans.”