Foto met dank aan Gold PR – Photo courtesy of Gold PR

Nederlands + English

De eerste eenheid, die vorige maand werd geïnstalleerd, levert vers drinkwater aan 500 ontheemden per dag. Een tweede eenheid zal binnenkort worden geïnstalleerd.

Het Israëlische bedrijf Watergen heeft een van zijn ‘water uit de lucht’ generatoren geleverd aan een medische faciliteit in de Syrische stad Raqqa in een samenwerkingsverband met de Multifaith Alliance for Syrian Refugees (MFA), een humanitaire organisatie bestaande uit gelovige en seculiere aanhangers gericht op het leveren van hulp aan Syrische vluchtelingen.

Door de aanhoudende burgeroorlog in Syrië zijn ongeveer vier miljoen Syriërs ontheemd geraakt in de noordelijke regio van het land, waar ze geen toegang hebben tot schoon drinkwater, elektriciteit, gezondheidszorg en onderwijs.

Volgens het rapport van de VN-Veiligheidsraad hebben “mensen in het noorden en noordoosten van Syrië nog steeds geen betrouwbare toegang tot voldoende voorraden veilig water om redenen die zowel door het milieu als door de mens zijn veroorzaakt”.

Watergen, gevestigd in Petah Tikva, vervaardigt atmosferische watergeneratoren die schoon, vers drinkwater produceren uit het vocht in de lucht, zonder dat een waterbron nodig is. De generatoren maken gebruik van een standaardaansluiting op elektriciteit of zonnepanelen en kunnen tot 6.000 liter drinkwater per dag produceren.

De generator in Syrië wordt aangedreven door zonne-energie en was de eerste van een aantal die in de medische faciliteit van Raqqa zijn geïnstalleerd.

Volgens MFA-directeur Shafi Martini, “heeft de eerste generator, die vorige maand werd geïnstalleerd, 500 binnenlandse ontheemden per dag van vers drinkwater voorzien. Een tweede Watergen generator zal binnenkort worden geïnstalleerd in een andere medische faciliteit in het gebied, en MFA is van plan om extra units op te zetten in ziekenhuizen en scholen in heel Noord-Syrië.”

Hoewel Israël geen diplomatieke banden heeft met Syrië, zei Michael Mirilashvili, president en CEO van Watergen: ” Door de geschiedenis heen gingen conflicten vaak over het controleren van waterbronnen. Vandaag doen we het tegenovergestelde: bouwen aan vrede en een gemeenschappelijke toekomst rond een baanbrekende Israëlische technologie.”

 

ENGLISH

The first unit, installed last month, provides fresh drinking water to 500 displaced people per day. A second unit will soon be installed.

Israeli company Watergen has provided one of its water-from-air generators to a medical facility in the Syrian city of Raqqa in a collaborative partnership with the Multifaith Alliance for Syrian Refugees (MFA), a humanitarian organization comprised of faith-based and secular supporters aimed at supplying aid to Syrian refugees.

The ongoing civil war in Syria has left some four million Syrians internally displaced in the country’s northern region where they lack access to clean drinking water, electricity, healthcare and education.

According to UN Security Council report, “people in Syria’s north and northeastern regions remain unable to reliably access sufficient supplies of safe water for reasons both environmental and man-made.”

Watergen, based in Petah Tikva, manufactures atmospheric water generators that produce clean, fresh drinking water from the moisture in the air without having to connect to a water source. The generators use a standard connection to electricity or solar panels and can produce up to 6,000 liters of drinking water per day.

The generator in Syria is powered by solar energy and was the first of several installed in Raqqa’s medical facility.

According to MFA Executive Director Shafi Martini, “The first unit, installed last month, has been providing fresh drinking water to 500 internally displaced people per day. A second Watergen generator will soon be installed in another area medical facility, and MFA plans to set up additional units in hospitals and schools throughout northern Syria.”

While Israel does not have diplomatic ties with Syria, Watergen President and CEO Michael Mirilashvili said, “Throughout history, conflicts have often been centered around controlling water sources. Today we are doing the opposite: building peace and a common future around a groundbreaking Israeli technology.”