Nederlands + English

Dit is absoluut misselijkmakend. U staat op het punt om het ergste antisemitisme te zien, en dit bedrijf zou aangeklaagd en verboden moeten worden.

Bron: Israel Unwired

Hoe kan een bedrijf zoiets afschuwelijks doen? Dit Italiaanse bedrijf is een schande. Ze promoten Jodenhaat op elke manier die ze kunnen. Hitler afbeeldingen op alle wijnflessen? De mogelijkheid om te kiezen welk etiket je wilt om het Derde Rijk te “eren”? Antisemitisme op zijn ergst. Walgelijk. Weerzinwekkend. Ongelooflijk. Dat zijn allemaal understatements. Het is beangstigend dat de wereld zijn lesje niet geleerd heeft. Het is angstaanjagend dat zulk afschuwelijk antisemitisme nog steeds bestaat in de wereld.

Het is haat zoals deze die de wereld vernietigt. De Joden zijn niet uitgeroeid na de Holocaust, ondanks Hitler en zijn doelen. Maar Hitler en zijn Reich werden vernietigd.

Deze antisemieten moeten wakker worden en beseffen dat G-ds uitverkoren volk nergens heen gaat. We zullen alleen maar groter, beter en sterker terugkomen.

ENGLISH:

This is absolutely sickening. You’r about to see some of the worst antisemitism, and this company should be sued and banned.

Source Israel Unwired

How can any company do such a horrific thing? This Italian company is a disgrace. They are promoting Jew-hatred in whatever way they can. Hitler pictures all over wine bottles? The option to choose which label you want in order to “honor” the Third Reich? Antisemitism at its worst. Disgusting. Repulsive. Unbelievable. These are all understatements. It is terrifying that the world hasn’t learned its lesson. It is terrifying that such horrific antisemitism still exists in the world.

It is hatred like this that destroys the world. The Jews were not wiped out after the Holocaust, despite Hitler and his goals. But Hitler and his Reich were destroyed.

These antisemites should wake up and realize that G-d’s chosen people aren’t going anywhere. We will only come back bigger, better, and stronger.