Nederlands + English
“Een gesprek met Jack van der Tang (Pillar of Fire), over zijn achtergrond en roeping vandaag. Over het ontstaan van Israelavonden, Pillar of Fire, RadioIsrael.nl Israel Relief Aid. Het werk in Den Haag als stad van Vrede en Recht, met haar VN-instituties. Inmiddels is ook een gemeente ontstaan die elke sabbat (zaterdag) samenkomt. Over de visie voor een internationale conferentie over Israels recht op het Land, en de voorbereidingen daartoe met nu drie gebedsconferenties in Den Haag (in 2015, 2016 en 2017). En over een belangrijke verzoeningsstap naar het volk van Papoea, over gebroken beloftes van Nederland aan Papoea. Dit moest rechtgezet worden en vergeving voor worden gevraagd, voordat de internationale conferentie zou kunnen plaatsvinden.”

English:
“A talk with Jack van der Tang of Pillar of Fire, about his background and his calling today. About the start of Israel-evenings, Pillar of Fire, RadioIsrael.nl and Israel Relief Aid. Also a congregation has started that meets every Sabbath (Saturday). About the work in The Hague as the city of Peace and Justice, with its UN institutions, and the vision for an International Conference about Israels right to the Land, and how three prayer conferences in The Hague (2015, 2016 and 2017) helped prepare for it. And about a major step in reconciliation towards the people of Papua, about broken promises of the Netherlands towards Papua. This had to be set right and forgiveness had to be asked before the international conference could take place.”