jailbreak IsraelMahmoud Aradeh arriveert voor een rechtszitting bij de districtsrechtbank in Nazareth, op 11 september 2021. (David Cohen/Flash90)
Mahmoud Aradeh arrives for a court hearing at the District Court in Nazareth, on September 11, 2021. (David Cohen/Flash90)

Nederlands + English

Mahmoud Aradeh, die beschouwd wordt als het meesterbrein achter de uitbraak uit de gevangenis van Gilboa, zei dat de operatie negen maanden van plannen en graven in beslag nam.

Door Tobias Siegal, World Israel News

Mahmoud Aradeh, beschouwd als het meesterbrein achter de Gilboa gevangenisuitbraak en de leider van de zes terroristische voortvluchtigen, had woensdagochtend een ontmoeting met zijn advocaat en onthulde nieuwe details over een van Israëls meest beruchte gevangenisuitbraken ooit.

Aradeh, die zijn advocaat vertelde dat hij de persoon was achter de planning en de uitvoering van de ontsnapping, hield vol dat ze niet door de lokale bevolking in Nazareth werden aangegeven, maar dat ze daar eerder bij toeval werden aangehouden, terwijl ze op zoek waren naar voedsel.

Aradeh en Yacoob Qadri, beiden lid van de Islamitische Jihad, werden afgelopen vrijdag, ruwweg een week na hun ontsnapping, door de Israëlische veiligheidstroepen in Nazareth geïdentificeerd, en hebben zich niet verzet tegen hun arrestatie.

“Ik word gemarteld,” vertelde Aradeh zijn advocaat. “Ik heb sinds mijn arrestatie niet meer geslapen.” De veroordeelde terrorist zei ook dat hij “op zoek was naar vrijheid zodat hij zijn moeder kon omhelzen.”

Wat de ontsnapping zelf betreft, zei Aradeh dat de operatie negen maanden van plannen en graven in beslag nam, voordat besloten werd deze uit te voeren. Hij beweerde dat ze geen enkele hulp hadden gekregen van gevangenispersoneel of andere gevangenen.

In verwant nieuws zeiden Palestijnse bronnen, geciteerd door Israëlische media, op woensdag dat Palestijnse veiligheidsgevangenen die een hongerstaking planden, die vrijdag zou beginnen, deze voorlopig hebben opgeschort omdat hun eisen werden ingewilligd.

 

************************************
ENGLISH:

Mahmoud Aradeh, considered the mastermind behind the Gilboa Prison jailbreak, said the operation took nine months of planning and digging.

By Tobias Siegal, World Israel News

Mahmoud Aradeh, considered the mastermind behind the Gilboa Prison jailbreak and the leader of the six terrorist fugitives, met with his attorney on Wednesday morning and revealed new details about one of Israel’s most infamous jailbreaks ever.

Aradeh, who told his attorney that he was the person behind the planning and the execution of the escape, insisted that they were not turned in by locals in Nazareth, but were rather apprehended there by chance, while searching for food.

Aradeh and Yacoob Qadri, both members of the Islamic Jihad, were identified by Israeli security forces in Nazareth last Friday, roughly a week after their escape, and did not resist arrest.

“I’m being tortured,” Aradeh told his lawyer. “I haven’t slept since my arrest.” The convicted terrorist also said that he “was searching for freedom so he could hug his mother.”

Regarding the escape itself, Aradeh said that the operation took nine months of planning and digging, before deciding to carry it out. He claimed that they had received no help whatsoever from prison personnel or other inmates.

In related news, Palestinian sources cited by Israeli media said on Wednesday that Palestinian security prisoners who were planning a hunger strike, scheduled to begin on Friday, have suspended it for the time being because their demands were met.