Israeli soldiers are pictured in the Palestinian village of Kafr Dan in Jenin, in the West Bank.
JAAFAR ASHTIYEH / AFP

Nederlands + English

Palestijnse media noemden een van de gedode mannen Saeb Essam Mahmoud Azriqi, 24, die in kritieke toestand in het Ibn Sina Specialistisch Ziekenhuis aankwam.

Door i24News

Ten minste negen Palestijnen zijn gedood en verscheidene anderen gewond geraakt tijdens de confrontaties van donderdagochtend in Jenin tussen Israëlische soldaten en Palestijnse terroristen. De Israëlische inlichtingendienst ontving informatie die wees op een Palestijnse Islamitische Jihad-cel in het gebied die van plan was onmiddellijk een grote aanval uit te voeren.

Palestijnse media noemden een van de gedode mannen als Saeb Essam Mahmoud Azriqi, 24, die in kritieke toestand met wonden aan de borst in het Ibn Sina Specialist Hospital aankwam. Volgens het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid werden verschillende anderen gewond gemeld in het ziekenhuis.

Het Israëlische leger zei in een verklaring dat men in Jenin op de Westelijke Jordaanoever opereerde “om een terreurcommando van de terreurorganisatie Islamitische Jihad aan te houden”. Met betrekking tot Palestijnse berichten dat een van de dodelijke slachtoffers een oudere vrouw was, zei het leger: “We zijn ons bewust van berichten dat een Palestijnse burger is geraakt. De omstandigheden van de gebeurtenis worden onderzocht.”

Dr. Abdel-Latif al-Kanua, een woordvoerder van Hamas, gaf commentaar op de aanhoudende gevechten in Jenin en zei dat “de verzetsstrijders die de confrontatie aangaan met de speciale strijdkrachten daar en de gevechten van gisteren in Silwan en Al-Tor het bewijs zijn van de escalatie van de revolutie van ons volk.”

Een bron bij de Israel Defense Forces (IDF) vertelde de media dat het leger zich voorbereidt op een escalatie van de vijandelijkheden op de Westelijke Jordaanoever na de inval in Jenin.

De spanningen op de Westelijke Jordaanoever zijn hoog opgelopen nu het Israëlische leger zijn antiterrorismeoperatie voortzet onder de naam “Break the Wave”, na een reeks terroristische aanslagen waarbij in 2022 tientallen doden vielen in Israël en op de Westelijke Jordaanoever. Jenin wordt beschouwd als een bijzonder brandpunt op de Westelijke Jordaanoever en een broeinest van terroristische activiteiten, wat heeft geleid tot talloze nachtelijke invallen in de stad. “Break the Wave” heeft geleid tot meer dan 2.500 arrestaties en 171 Palestijnse doden in 2022.

*******************************

ENGLISH

Palestinian media named one of the killed men as Saeb Essam Mahmoud Azriqi, 24, who arrived at Ibn Sina Specialist Hospital in critical condition

By i24News

At least nine Palestinians were killed and several others wounded during Thursday morning clashes in Jenin in between Israeli soldiers and Palestinian terrorists. Israeli intelligence received information pointing to a Palestinian Islamic Jihad cell in the area that intended to carry out a major attack immediately.

Palestinian media named one of the killed men as Saeb Essam Mahmoud Azriqi, 24, who arrived at Ibn Sina Specialist Hospital in critical condition with wounds to the chest. According to the Palestinian Health Ministry, several others were reported wounded at the hospital.

Israel’s military said in a statement that it was operating in Jenin in the West Bank “to apprehend a terror squad belonging to the Islamic Jihad terror organization.” Regarding Palestinian reports that one of the fatalities was an elderly woman, the military said that “We are aware of reports of a Palestinian civilian being hit. The circumstances of the event are under review.”

Dr. Abdel-Latif al-Kanua, a Hamas spokesman, commented on the ongoing clashes in Jenin, saying that “the resistance fighters confronting the special forces there and yesterday’s clashes in Silwan and Al-Tor are evidence of the escalation of our people’s revolution.”

A source in Israel Defense Forces (IDF) told the media that the military was preparing for an escalation of hostilities in the West Bank following the raid in Jenin.

Tensions in the West Bank have soared as the Israeli military continues its counterterrorism operation known as “Break the Wave,” following a series of terrorist attacks that have left dozens dead in Israel and the West Bank in 2022. Jenin is considered a particular West Bank flashpoint and a hotbed of terrorist activity, resulting in countless overnight raids in the city. “Break the Wave” has led to over 2,500 arrests and 171 Palestinian deaths in 2022.