Israëlische veiligheidstroepen op de plaats van een schiet incident buiten de Oude Stad van Jeruzalem op 14 augustus 2022
Israeli security forces at the scene of a shooting attack outside Jerusalem’s Old City on August 14, 2022

(Flash90/ Yonatan Sindel)

Nederlands +English

Jeruzalemse Arabier schiet 7 mensen neer in Oude Stad. Een 35-jarig zwanger slachtoffer onderging een spoedkeizersnede. Zij en de pasgeboren baby verkeren in ernstige toestand.

Door Lauren Marcus, World Israel News

Een inwoner van Oost-Jeruzalem, die zaterdagnacht zeven mensen neerschoot in de buurt van de Westelijke Muur, heeft zichzelf, na een intense en urenlange klopjacht, zondagochtend bij de politie aangegeven.


Amir Sidawi, 26, arriveerde bij een lokaal politiebureau in Jeruzalem met het pistool dat gebruikt werd om de terreuraanslag te plegen. Hij werd onmiddellijk gearresteerd, en ook drie leden van zijn familie werden vervolgens door de politie aangehouden, aldus Hebreeuws-talige media.

Sidawi opende zondagochtend rond 1.30 uur het vuur op groepen Joden bij een bushalte bij de Westelijke Muur, waarbij hij passagiers in de bus trof, maar ook mensen op straat en een vrouw die in een nabijgelegen auto zat.

Een van de slachtoffers van de aanval is een 35-jarige zwangere vrouw, die een spoedkeizersnede onderging. Zij en de pasgeboren baby verkeren in ernstige toestand.

Vier van de slachtoffers zouden leden zijn van een Satmar Hasidische familie uit Williamsburg, Brooklyn. Zij zijn op bezoek in Israël.

De vader ligt onder narcose in kritieke toestand aan de beademing, terwijl de moeder in redelijke toestand verkeert.

Volgens Mako identificeerden Israëlische veiligheidsdiensten, waaronder de Shin Bet en de politie, Sidawi al snel als de dader, hoewel ze hem niet fysiek konden lokaliseren. Israëlische veiligheidstroepen vielen vervolgens de huizen van zijn familieleden binnen, wat vermoedelijk de aanleiding was voor Sidawi om zich aan de politie over te geven.

Een veiligheidsbron zei dat Sidawi de aanslag vermoedelijk uit eigen beweging heeft gepleegd en niet is aangesloten bij een bepaalde terreurgroep.

“Laat allen die ons kwaad toewensen weten dat zij een prijs zullen betalen voor het schaden van burgers,” zei premier Yair Lapid in een persverklaring kort na de aanslag.

“Jeruzalem is onze hoofdstad en een centrum van toerisme voor alle religies. Politietroepen en de IDF werken eraan om de rust en het gevoel van veiligheid in de stad te herstellen.”

In een verklaring prees de in Gaza gevestigde terreurgroep Hamas Sidawi’s aanval op ongewapende Joodse burgers en noemde zijn acties “heldhaftig” en een “gepast antwoord op de misdaden van de bezetting in Gaza en Nablus.”

 

ENGLISH

Jerusalem Arab shoots 7 in Old City. A 35-year-old pregnant victim underwent an emergency C-section. She and the newborn are listed as being in serious condition.

By Lauren Marcus, World Israel News

A resident of eastern Jerusalem who shot seven people near the Western Wall overnight Saturday turned himself in to police on Sunday morning after an intense hours-long manhunt.

Amir Sidawi, 26, arrived at a local police station in Jerusalem with the gun used to perpetrate the terror attack. He was immediately arrested, and three members of his family, including his mother, were subsequently detained by police, according to Hebrew-language media reports.

At around 1:30 a.m. on Sunday morning, Sidawi opened fire on groups of Jews near a Western Wall bus stop, striking passengers on the bus, as well as people on the street and a woman sitting in a nearby car.

One of the victims of the attack is a 35-year-old pregnant woman, who underwent an emergency C-section. She and the newborn are listed as being in serious condition.

Four of the victims were reported to be members of a Satmar Hasidic family from Williamsburg, Brooklyn, who are visiting Israel.

The father is sedated and on a ventilator in critical condition, while the mother is in moderate condition.

According to Mako, Israeli security agencies including the Shin Bet and the police quickly identified Sidawi as the perpetrator, although they were unable to physically locate him. Israeli security forces then descended upon the homes of his family members, which is believed to have been the trigger for Sidawi to surrender to police.

A security source speaking to Mako said that Sidawi is believed to have carried out the attack on his own accord and is not affiliated with a particular terror group.

“Let all those who wish us evil know that they will pay a price for any harming of civilians,” Prime Minister Yair Lapid said in a press statement shortly after the attack.

“Jerusalem is our capital and a center of tourism for all religions. Police forces and the IDF are working to restore calm and the feeling of security to the city.”

In a statement, the Gaza-based terror group Hamas praised Sidawi’s attack on unarmed Jewish civilians, calling his actions “heroic” and an “appropriate response to the crimes of the occupation in Gaza and Nablus.”