Hamas zelfmoordaanslag in Jeruzalem op 11 juni 2003, waarbij 16 mensen omkwamen

Hamas suicide bombing in Jerusalem on June 11, 2003, killing 16 people
(Quique Kierszenbaum/Getty Images/JTA)

Nederlands + English

De rechtbank van Jeruzalem heeft op dinsdag 21 juni ’22 de Palestijnse Autoriteit bevolen om 130 miljoen sikkels ($ 37,5 miljoen) te betalen aan 32 Israëlische families die leden verloren door terreuraanslagen tijdens de Tweede Intifada (2000 tot 2005).

De uitspraak komt nadat het Israëlische Hooggerechtshof in april oordeelde dat de praktijk van de PA om veiligheidsgevangenen en hun families te betalen een “goedkeuring” inhield van terreuraanslagen tegen Israëli’s, wat betekent dat de PA wettelijk kan worden aangeklaagd voor schadevergoeding.

Advocaten van de families van de ngo Shurat HaDin bedankten de rechtbank voor de uitspraak, die volgens hen gerechtigheid bood aan de families van de slachtoffers, maar voegden eraan toe dat ze van plan zijn in beroep te gaan tegen de uitspraak om meer schadevergoeding te eisen, aldus het rapport.

“Weer een grote overwinning van ons op de terreur. De uitspraak is een precedent, en het is de hoogste uitspraak die een rechtbank heeft gedaan in een rechtszaak tegen de Palestijnse Autoriteit.”

Bron: Brabosh

  • naar een artikel “Jerusalem Court Orders PA to Pay $37.5 Million to Israeli Terror Victims” van 22 juni 2022 op de site van The Jewish Press 
  • naar een artikel van Meir Turgeman “Court rules PA must pay NIS130 million in compensation to families of terror victims” van 22 juni 2022 op de site van Ynet News

 

ENGLISH

The Jerusalem District Court on Tuesday, June 21, ’22 ordered the Palestinian Authority to pay 130 million shekels ($37.5 million) to 32 Israeli families who lost members to terror attacks during the Second Intifada (2000 to 2005).

The ruling comes after Israel’s Supreme Court ruled in April that the PA’s practice of paying security prisoners and their families constituted an “endorsement” of terror attacks against Israelis, meaning the PA can be legally sued for damages.

Lawyers for the families of the Shurat HaDin NGO thanked the court for the ruling, which they said offered justice to the victims’ families, but added that they plan to appeal the ruling to seek more compensation, the report said.

“Another huge victory by us over terror. The ruling is a precedent, and it is the highest a court has ruled in a lawsuit against the Palestinian Authority.”

Source: Brabosh:

  • to an article “Jerusalem Court Orders PA to Pay $37.5 Million to Israeli Terror Victims” dated June 22, 2022 on The Jewish Press site
  • to an article by Meir Turgeman “Court rules PA must pay NIS130 million in compensation to families of terror victims” dated June 22, 2022 on the Ynet News site