NEDERLANDS + ENGLISH
Eenwording van Jeruzalem. Herdenking van de inname van de oude stad Jeruzalem (Al-Quds) op 7 juni 1967 tijdens de Zesdaagse Oorlog. ‘Jom Jeroesjalajiem’ (Jeruzalemdag) wordt jaarlijks op de 28-ste dag van de joodse maand Ijar gevierd. Nadat Israël in 1948 onafhankelijk was geworden, werd de jonge staat aangevallen door omringende landen. Jordanië veroverde het oostelijk deel van Jeruzalem dat het tot 1967 bezette. Pas in juni 1967 in de Zesdaagse Oorlog verkreeg Israël de zeggenschap over de Oude Stad van Jeruzalem, de Westelijke Tempelmuur en de Tempelberg (waarvan het het beheer liet aan de islamitische waqf). Sindsdien wordt op 28 Lyar de hereniging van Jeruzalem ‘Jom (Ichoed) Jeroesjalajiem’ gevierd. Valt 28 Lyar op vrijdag of sjabbat dan wordt de viering verplaatst naar de daaraan voorafgaande donderdag. Ook: Yom Yerushalayim. Vanwege de gevoeligheid van het onderwerp (Jeruzalem) roept de dag veel weerstand op bij Palestijnen.

ENGLISH:
Unification of Jerusalem. Commemoration of the capture of the Old City of Jerusalem (Al-Quds) on June 7, 1967 during the Six Day War. ‘Yom Yerushalayim’ (Jerusalem Day) is celebrated annually on the 28th day of the Jewish month of Iyar. After Israel gained independence in 1948, the young state was attacked by surrounding countries. Jordan captured the eastern part of Jerusalem, which it occupied until 1967. Only in June 1967 in the Six Day War did Israel gain control of Jerusalem’s Old City, the Western Temple Wall and the Temple Mount (the management of which it left to the Islamic waqf). Since then, on 28 Lyar the reunification of Jerusalem is celebrated ‘Yom (Ichoed) Yerushalayim’. If 28 Lyar falls on a Friday or Shabbat, the celebration is moved to the preceding Thursday. Also: Yom Yerushalayim. Because of the sensitivity of the subject (Jerusalem), the day arouses much resistance among Palestinians.