Nederlands + English

Vrouwelijke verdachte, 14, gearresteerd na vermeende steekpartij op Joodse moeder die met haar kinderen wandelt in Oost-Jeruzalem.

Door Lauren Marcus, World Israel News

Een Israëlische vrouw werd woensdagochtend in de rug gestoken in Oost-Jeruzalem toen ze met haar kinderen naar school liep, waarbij de vermoedelijke dader werd gearresteerd na een politie-veegactie in het gebied.

De politie zei dat de verdachte een 14-jarig Arabisch meisje is, dat in een nabijgelegen middelbare school in hechtenis werd genomen.

Het 26-jarige slachtoffer van de aanval had meerdere steekwonden maar is bij bewustzijn. Volgens de autoriteiten verkeert zij in goede toestand in het Hadassah Mount Scopus-ziekenhuis. De kinderen van het slachtoffer bleven ongedeerd bij de aanval.

De aanval van woensdag was het zesde grote terreurincident in Israël in de afgelopen twee weken, met een ultraorthodoxe man die ernstig gewond raakte bij een steekaanval op zaterdag en de schietpartij in de Oude Stad eind november waarbij een Zuid-Afrikaanse immigrant in Israël om het leven kwam.

Palestijnen vallen Israëlische chauffeurs aan in Samaria
Maor Tzemach, voorzitter van de NGO Your Jerusalem, vertelde World Israel News dat de aanval “het resultaat is van opruiing en een gebrek aan reactie van de Israëlische regering op de golf van terroristische aanvallen in de straten van Jeruzalem.”

De Israëlische regering moet resoluut actie ondernemen om duidelijk te maken dat terreur niet zal worden getolereerd, zei Tzemach.

“Premier Naftali Bennett, reageer! De huizen van de terroristen moeten vandaag worden afgebroken en de ophitsing in Jeruzalem [moet] worden gestopt.”

Minister van Openbare Veiligheid Omer Bar-Lev zei in een verklaring dat de “steekaanval van vanochtend, die leidde tot de verwonding van een Joodse moeder die met haar kinderen wandelde…een moeilijke gebeurtenis is.”

Bar-Lev prees het “snelle optreden” van de Israëlische politie en wenste de gewonde moeder een “spoedig herstel” toe.

“Het terrorisme heeft zijn kop weer opgestoken. In de afgelopen twee weken zijn we getuige geweest van een toename van de golf van terrorisme, de ene terreuraanslag volgt op de andere, en de regering zwijgt,” zei religieus zionisme MK Itamar Ben-Gvir in een verklaring.

“Wanneer meer dan twee weken zijn verstreken en het huis van de terrorist die Eli Kay vermoordde niet is vernietigd, is dat een falen.”

 

ENGLISH

Female suspect, 14, arrested after allegedly stabbing Jewish mother walking with her children in eastern Jerusalem.

By Lauren Marcus, World Israel News

An Israeli woman was stabbed in the back in eastern Jerusalem on Wednesday morning as she walked her children to school, with the alleged perpetrator arrested after a police sweep of the area.

Police said that the suspect is a 14-year-old Arab girl, who was taken into custody at a nearby high school.

The 26-year-old victim of the attack suffered multiple stab wounds but is conscious. Authorities listed her as being in good condition at Hadassah Mount Scopus Hospital. The victim’s children were not harmed in the attack.

Wednesday’s attack marked the sixth major terror incident in Israel in the last two weeks, with an ultra-Orthodox man seriously wounded by a stabbing attack on Saturday and the Old City shooting spree in late November which killed a South African immigrant to Israel.

Palestinians attack Israeli drivers in Samaria
Maor Tzemach, chair of NGO Your Jerusalem, told World Israel News that the attack “is the result of incitement and a lack of response from the Israeli government to the wave of terrorist attacks on the streets of Jerusalem.”

The Israeli government must take decisive action to make it clear that terror will not be tolerated, Tzemach said.

“Prime Minister Naftali Bennett, respond! The homes of the terrorists must be demolished today and the incitement in Jerusalem [must be] stopped.”

Public Security Minister Omer Bar-Lev said in a statement that the “stabbing attack this morning, which led to the injury of a Jewish mother walking with her children…is a difficult event.”

Bar-Lev praised the “quick actions” of the Israel Police and wished the wounded mother a “speedy recovery.”

“Terrorism has reared its head. Over the past two weeks, we have witnessed an increase in the wave of terrorism, one terror attack follows another, and the government is silent,” Religious Zionism MK Itamar Ben-Gvir said in a statement.

“When more than two weeks have passed and the home belonging to the terrorist who murdered Eli Kay is not destroyed, it’s a failure.”