NEDERLANDS + ENGLISH
Een duidelijke uitleg dat het een mythe is om Jeruzalem op te delen in twee steden.
Een mythe waarin handelingen en gebeurtenissen beschreven worden uit een onbepaald verleden.

ENGLISH
A clear explanation that it is a myth to divide Jerusalem into two cities.
A myth in which actions and events are described from an undetermined past.