Nederlands + English

Speakers Corner staat bekend als een plaats voor debat, niet voor geweld. Joseph Cohen van de Israel Advocacy Movement bezoekt Speakers Corner vaak om met de moslims daar te debatteren.

Dit is de eerste keer dat de menigte gewelddadig tegen hem optrad.

Gisteren schreef Joseph het volgende op zijn Facebook-pagina: “een antisemitische menigte onder leiding van Ali Dawah heeft mij omsingeld en aangevallen. Wij weigeren ons te laten intimideren door dergelijk tuig. Am Yisrael Chai.”

De menigte wilde Joseph niet laten spreken en noemde hem zelfs “zionistisch uitschot” terwijl ze hem omsingelden en duwden.

Nu Israël het nieuwe doelwit van antisemieten wordt, leven Joden die buiten Israël wonen onder de dreiging van discriminatie en zelfs erger.

ENGLISH

Speakers Corner is known to be a place for debate, not violence. Joseph Cohen of the Israel Advocacy Movement visits speakers corner a lot to debate with the Muslims there.

This is the first time that the mob acted violently towards him.

Yesterday Joseph wrote the following on his Facebook page that “an antisemitic mob led by Ali Dawah surrounded and attacked me. We refuse to be intimidated by such thuggery. Am Yisrael Chai.”

The mob would not let Joseph speak and even called him “zionist scum” as they surrounded and pushed him.

As Israel becomes the new target of antisemites Jews living outside of Israel live under threat of discrimination and worse.