Een luchtfoto toont verwoeste huizen en gebouwen die tot de grond toe zijn afgebrand in Lahaina in de nasleep van bosbranden in het westen van Maui, Hawaï, 10 augustus 2023. (Patrick T. Fallon AFP via Getty Images)
An aerial image shows destroyed homes and buildings burned to the ground in Lahaina in the aftermath of wildfires in western Maui, Hawaii, Aug. 10, 2023. (Patrick T. Fallon AFP via Getty Images)

Nederlands + English

Joodse groepen in de Verenigde Staten en op Hawaï starten hulpacties na de verwoestingen die zijn aangericht door de bosbranden die tot nu toe aan meer dan 50 mensen het leven hebben gekost.

Door JTA

De bosbranden hebben de stad Lahaina op het eiland Maui bijna volledig verwoest. De Joodse gouverneur van Hawaï, Josh Green, bezocht deze stad donderdag samen met Brian Schatz, de Joodse senator van de staat.

“Wat we vandaag zagen was waarschijnlijk de grootste natuurramp in de geschiedenis van de staat Hawaï,” zei Green in een verklaring.

De branden hebben gevolgen gehad voor de inwoners van Hawaï tot ver buiten het rampgebied.

“Het is met veel dankbaarheid en in alle bescheidenheid dat ik kan meedelen dat de Jewish Congregation of Maui en haar eigendommen veilig zijn,” schreef de synagoge op haar website. “Velen in onze gemeenschap hebben echter hun huis, bedrijf en ook een geliefde verloren door de verwoesting van de branden.”

Deskundigen zeggen dat hogere temperaturen en minder regen als gevolg van klimaatverandering Hawaï kwetsbaarder hebben gemaakt voor bosbranden, terwijl veranderingen in de landbouw hebben bijgedragen aan de brandhaarden. Jongeren hebben in Hawaii voor de tweede keer in het land een rechtszaak aangespannen tegen de klimaatverandering. Deze rechtszaak werd aangespannen door 14 tieners, voornamelijk inheemse Hawaïanen, en kreeg een datum slechts enkele dagen voordat de branden uitbraken. (Red. ICNN: Er zijn wereldwijd verschillende meningen over de zogenaamde Klimaatverandering)

Er zijn 2.000 tot 3.000 Joden in Maui, meldde een Joodse Philanthroop  van twee synagogen: de Joodse gemeente van Maui, die niet in de evacuatie-zone lag, en Chabad van Maui, die dat wel was.

De rabbijnen van beide synagogen vertelden de Jewish Philanthropy en de Forward dat gemeenteleden tot de geëvacueerden behoren. Rabbi Mendy Krasnjansky, de rabbijn van Chabad, vertelde de Forward dat er vrijwilligers klaar stonden om de synagoge te bereiken en indien nodig de Torah-rollen te redden.

De Joodse Federaties van Noord-Amerika hebben donderdag een Hawaii Wildfire Fund gelanceerd om toiletartikelen, EHBO-koffers, houdbaar voedsel, babyspullen en andere benodigdheden naar de evacués te brengen.

“Er is niet alleen steun nodig in Maui, want mensen vluchten ook naar Honolulu, waar joodse gemeentelijke organisaties zullen werken om mensen in nood te ondersteunen”, zei Alisa Bodner, de JFNA-woordvoerster, in een e-mail.

Rabbi David Kosak van de gemeente Neveh Shalom in Portland, Oregon, was op vakantie in Maui, in de veilige zone. Hij vertelde het tv-nieuwskanaal in zijn geboorteplaats, KGW8 , dat hij de Joodse gemeenschap van Portland had verbonden met die van Maui om de hulp aan de geëvacueerden te versnellen.

De Joodse federatie van Portland was al aan het werk, vertelde de directeur voor gemeenschapsbetrekkingen, Bob Horenstein, aan KGW8, als onderdeel van de nationale inspanning van de JFNA.

Horenstein merkte op dat Oregon de laatste tijd zijn eigen portie bosbranden heeft gehad . “We kunnen ons inleven in de mensen van Maui en het grote eiland en we zouden kunnen ondersteunen in wat hun behoeften zijn. Het is echt belangrijk dat we alleen vanuit humanitair oogpunt reageren”, zei hij.

Regering van Hawaï, Josh Green, links, praat met senator Brian Schatz terwijl ze de schade van bosbranden in Maui, 10 augustus 2023, in kaart brengen. (Brian Schatz Twitter)

Schatz deed verslag op sociale media vanuit Lahaina, waar hij samen met Green was.

“Lahaina Town is in de as gelegd”, zei hij over het historische gebied. “Het is absoluut hartverscheurend. Het herstelproces zal lang duren, maar we zijn toegewijd aan deze families en gemeenschappen.”

 

***********************************

ENGLISH

Jewish groups in the United States and in Hawaii are launching relief efforts following the devastation caused by wildfires that have killed more than 50 people so far.

By: JTA

The wildfires have all but destroyed the town of Lahaina on the island of Maui, which Hawaii’s Jewish governor, Josh Green, toured on Thursday with Brian Schatz, the state’s Jewish senator.

“What we saw today was likely the largest natural disaster in Hawaii state history,” Green said in a statement.

The fires have had consequences for Hawaiians well beyond the fire zone.

Jewish groups in the United States and in Hawaii are launching relief efforts following the devastation caused by wildfires that have killed more than 50 people so far.

The wildfires have all but destroyed the town of Lahaina on the island of Maui, which Hawaii’s Jewish governor, Josh Green, toured on Thursday with Brian Schatz, the state’s Jewish senator.

“What we saw today was likely the largest natural disaster in Hawaii state history,” Green said in a statement.

The fires have had consequences for Hawaiians well beyond the fire zone.

“It’s with much gratitude and humility to share that the Jewish Congregation of Maui and its grounds are safe,” the non-denominational synagogue wrote on its website. “However, many in our community have lost their homes, businesses and also a loved one from the devastation of the fires.”

Experts say that higher temperatures and reduced rain as the result of climate change have made Hawaii more vulnerable to wildfires, while changes to agriculture in the state have contributed fuel. The state is the site of the country’s second youth-led climate change lawsuit; brought by 14 teens, mostly Native Hawaiians, the suit against the state’s transportation department got a trial date just days before the fires erupted. (Editorial ICNN: There are different views onto called Climate Change)

There are 2,000 to 3,000 Jews in Maui, a JewishPhilanthropy reported with two synagogues: the Jewish Congregation of Maui, which was not in the evacuation zone, and Chabad of Maui, which was.

The rabbis of both synagogues told a Jewish Philanthropy and the Forward that congregants are among those evacuated. Rabbi Mendy Krasnjansky, the Chabad rabbi, told the Forward that volunteers were standing by to reach the synagogue and rescue Torah scrolls, if needed.

The Jewish Federations of North America on Thursday launched a Hawaii Wildfire Fund to bring to the evacuees toiletries, first-aid kits, non-perishable foods, baby supplies and other supplies.

“Not only is support needed in Maui, but people are fleeing to Honolulu where Jewish communal organizations will be working to support those in need,” Alisa Bodner, the JFNA spokeswoman, said in an email.

Rabbi David Kosak of Portland, Oregon’s Congregation Neveh Shalom was vacationing in Maui, in a safe zone. He told his hometown TV news outlet, KGW8, that he had connected Portland’s Jewish community with Maui’s to accelerate assistance to the evacuees.

Portland’s Jewish federation was already on the job, its community relations director, Bob Horenstein, told KGW8, as part of the JFNA’s national effort.

Horenstein noted that Oregon had suffered its own share of wildfires recently. “We can empathize with the people of Maui and the big island and we could be supportive of what their needs are. It’s really important that we respond just from a humanitarian point of view,” he said.

Hawaii Gov. Josh Green, left, chats with Sen. Brian Schatz as they survey the damage of wildfires in Maui, Aug. 10, 2023. (Brian Schatz Twitter)

Schatz filed reports from Lahaina, where he was with Green, on social media.

“Lahaina Town has been reduced to ashes,” he said of the historic area. “It’s absolutely heartbreaking. The recovery process will be long, but we’re committed to these families and communities.”