Johan Cruijff ArenA in Amsterdam, Nederland. (YouTube/Screenshot)

Nederlands + English

Vorige week scandeerden supporters van het Nederlandse voetbalteam AZ Alkmaar “Hamas, Hamas, alle Joden aan het gas.”

Door World Israel News

Ongeveer 154 voetbalfans werden zaterdagavond laat door de politie in Nederland gearresteerd na het zingen van een antisemitisch voetballied, inclusief teksten die verwijzen naar het verbranden van Joden en de militaire dienst van de nazi-partij, de SS.

De fans zouden in de metro naar de Johan Cruijff Arena in Amsterdam op weg zijn geweest naar een wedstrijd, toen zij het antisemitische volkslied begonnen te zingen.

“Mijn vader zat bij de commando’s, mijn moeder bij de SS, samen verbrandden ze Joden omdat Joden het beste branden”, zongen de fans.

In een verklaring zei de Nederlandse politie dat “supporters verschillende keren werden gevraagd te stoppen met zingen”, maar dat ze dat weigerden.

De politie arresteerde de mannen op beschuldiging van “groepsbelediging” en gaf hen elk een boete van 570 dollar.

De gearresteerde mannen waren fans van de voetbalclub AZ Alkmaar, die het opnam tegen het Amsterdamse Ajax, een team dat van oudsher wordt geassocieerd met Joden.

“Het Centraal Joods Comité is tevreden met het besluit om in te grijpen en antisemitisme stap voor stap aan te pakken”, zei het hoofd van de plaatselijke Joodse belangengroep, Chanan Hertzberger, in een verklaring aan de Nederlandse media.

De wedstrijd tussen Ajax en AZ Alkmaar eindigde in een doelpuntloos, 0-0 gelijkspel.

Een paar dagen voor deze wedstrijd was er antisemitisch scanderen bij een eerdere wedstrijd tussen Ajax en Feyenoord. Bij die wedstrijd, die plaatsvond op 5 april, riep een supporter van Feyenoord buiten het stadion “Hamas, Hamas, alle Joden aan het gas”.

Andere Feyenoord-fans juichten en herhaalden het lied.

Naomi Mestrom, de directeur van de Nederlands-Joodse NGO CIDI, zei tegen RTL Nieuws dat het incident haar “moedeloos” maakte.

Mestrom zei dat het antisemitische gezang “regelrechte Jodenhaat” was, en benadrukte dat haar organisatie de autoriteiten zou helpen de man te identificeren die met het zingen begon.

“We gaan aangifte doen tegen de persoon die de microfoon vasthield,” zei ze.

“Ik denk dat er uitstekende beelden zijn [van de man]. En als Feyenoord vindt dat ze dit soort dingen niet meer willen, zullen ze ook meewerken [aan het onderzoek].”

 

******************************

ENGLISH

Last week, supporters of Dutch soccer team AZ Alkmaar chanted “Hamas, Hamas, all the Jews to the gas.”

By World Israel News Staff

Some 154 soccer fans were arrested by police in The Netherlands late Saturday evening after singing an antisemitic soccer song, including lyrics referencing the burning of Jews and the Nazi party’s military branch, the SS.

The fans were reportedly riding the subway en route to the Johan Cruijff Arena in Amsterdam ahead of a game when they began singing the antisemitic anthem.

“My father was in the commandos, my mother was in the SS, together they burned Jews because Jews burn the best,” the fans sang.

In a statement, Dutch police said that “supporters were asked several times to stop singing” but refused to do so.

Authorities arrested the men on “group insult” charges and fined them each $570.

The detained men were fans of the AZ Alkmaar soccer club, which was facing off against Amsterdam’s Ajax, a team which has been historically associated with Jews.

“The Central Jewish Committee is satisfied with the decision to intervene and tackle antisemitism one step at a time,” said the head of the local Jewish advocacy group, Chanan Hertzberger, in a statement to Dutch media.

The match between Ajax and AZ Alkmaar ended in a goalless, 0-0 draw.

Notably, just a few days before that match, there was antisemitic chanting at a previous game between Ajax and Feyenoord. At that game, which took place on April 5th, a supporter of Feyenoord yelled “Hamas, Hamas, all the Jews to the gas,” outside of the stadium.

Other Feyenoord fans cheered and repeated the chant.

Naomi Mestrom, the director of Dutch-Jewish NGO CIDI, told RTL News that the incident made her feel “despondent.”

Mestrom said that antisemitic chant was “downright Jew-hatred,” emphasizing that her organization would help authorities identify the man who started the chanting.

“We are going to press charges against the person who held the microphone,” she said.

“I think there are excellent images [of the man]. And if Feyenoord believes they no longer want this kind of thing, they will also cooperate [with the investigation].”