De Jordaanse koning Abdullah – Jordan’s King Abdullah

(AP/Susan Walsh; Shutterstock)

Nederlands + English

Abdullah II waarschuwde ook dat de Palestijnen een nieuwe terreuroorlog kunnen beginnen.

Door JNS

De Jordaanse koning Abdullah II zei woensdag dat hij klaar was voor een conflict als de aantredende regering van Israël de “rode lijnen” zou schenden door de status-quo te veranderen die de verhoudingen op de heilige plaatsen van Jeruzalem bepaalt.

“Als mensen een conflict met ons willen aangaan, zijn we best bereid,” zei Abdullah in een interview met CNN. “Ik geloof altijd graag dat we het glas halfvol moeten bekijken, maar we hebben bepaalde rode lijnen… En als mensen die rode lijnen willen verleggen, dan zullen we daar naar handelen,” voegde hij eraan toe.

Jordanië is sinds 1967 de bewaarder van de heilige plaatsen in de Oude Stad van de Israëlische hoofdstad, waaronder de Al Aqsa moskee op de Tempelberg, de heiligste plaats van het jodendom.

Terwijl moslims de moskee vrij mogen bezoeken en er hun gebeden mogen houden, is de toegang van joden tot de plaats waar twee bijbelse tempels stonden streng gereglementeerd en mogen zij er niet bidden.

Abdullah waarschuwde ook dat de Palestijnen een nieuwe terreuroorlog zouden kunnen beginnen.

“We moeten ons zorgen maken over een volgende intifada,” zei hij en voegde eraan toe: “Als dat gebeurt, is dat een complete ineenstorting van recht en orde, waar noch de Israëli’s noch de Palestijnen baat bij hebben. Ik denk dat wij allen in de regio, ook degenen in Israël die in deze kwestie aan onze kant staan, er veel aan gelegen is dat dit niet gebeurt.”

Een woordvoerder van de leider van de Palestijnse Autoriteit, Mahmoud Abbas, zei woensdag dat de beleidsagenda van de nieuwe Israëlische regering een “gevaarlijke escalatie” vormt. Nabil Abu Rudeineh gaf een bedekte waarschuwing dat er voortdurend geweld zal zijn tenzij er een Palestijnse staat wordt opgericht, aldus het officiële Palestijnse persagentschap Wafa.

Abu Rudeineh riep de regering Biden op ” de daad bij het woord te voegen, aangezien de regering zich inzet voor de tweestatenoplossing, zonder welke er geen stabiliteit in de regio zal zijn”.

***********************************

ENGLISH

Abdullah II also warned that the Palestinians may launch another terror war.

By JNS

Jordanian King Abdullah II on Wednesday said he was ready for a conflict should Israel’s incoming government violate “red lines” by changing the status quo governing relations at Jerusalem’s holy sites.

“If people want to get into a conflict with us, we’re quite prepared,” Abdullah said in an interview with CNN. “I always like to believe that let’s look at the glass half full, but we have certain red lines… And if people want to push those red lines, then we will deal with that,” he added.

Jordan has since 1967 been the custodian of holy sites in the Israeli capital’s Old City, including the Al Aqsa Mosque that sits atop the Temple Mount, Judaism’s most sacred place.

While Muslims are allowed to freely visit and worship at the mosque, Jews are severely restricted from accessing the site where two biblical temples stood and are banned from praying there, although the latter stringency has been relaxed in recent years.

Abdullah also warned that the Palestinians could launch another terror war.

“We have to be concerned about a next intifada,” he said, adding: “If that happens, that’s a complete breakdown of law and order and one that neither the Israelis nor the Palestinians will benefit from. I think there is a lot of concern from all of us in the region, including those in Israel that are on our side on this issue, to make sure that doesn’t happen.”

A spokesman for Palestinian Authority leader Mahmoud Abbas on Wednesday said the incoming Israeli government’s policy agenda constituted a “dangerous escalation.” Nabil Abu Rudeineh issued a veiled warning that there would be ongoing violence unless a Palestinian state was created, according to the official Palestinian Wafa news agency.

Abu Rudeineh called on the Biden administration “to turn its words into deeds since it is committed to the two-state solution, without which there will be no stability in the region.”