Politieagent op Tempelberg zegt Jood zijn hoofd niet te buigen. (Twitter)
Temple Mount policeman tells Jew not to bend his head. (Twitter)

Nederlands + English

Omgekeerde apartheid? Een pakket met eisen van Jordanië omvatten naar verluidt ernstige beperkingen voor niet-moslims.

Door World Israel News

Israëlische en Jordaanse functionarissen zullen naar verwachting in mei, na het einde van de Ramadan, bijeenkomen over manieren om toekomstig geweld op de Tempelberg te voorkomen, met name in de Al-Aqsa Moskee, meldde Axios woensdag, onder vermelding van “drie bronnen met directe kennis van de kwestie.”

Jordanië heeft naar verluidt aan de VS een document voorgelegd van de directeur van de Jordaanse Waqf (Islamitische Trust) – waaraan Israël de administratieve controle over de heilige plaats heeft gegeven na het terugwinnen van de Oude Stad van Jeruzalem in de Zesdaagse Oorlog van 1967 – met een lijst van eisen die tijdens de bijeenkomst moeten worden besproken.

Volgens commentator Ehud Yaari van het Channel 12-nieuws, geciteerd door Israel National News, is de belangrijkste eis van Jordanië de vernieuwing van de “historische status quo”, die naar eigen zeggen de overdracht omvat van de verantwoordelijkheid voor de Tempelberg, met inbegrip van de veiligheid, aan de Waqf.

Hoewel de berg onder de auspiciën van de Waqf staat, is Israël verantwoordelijk gebleven voor de veiligheid op de berg.

Tijdens de recente ramadanrellen op de Tempelberg zag de Israëlische politie zich genoodzaakt de Al-Aqsa Moskee binnen te gaan, waar moslimjongeren met rotjes en voetzoekers gooiden, om anderen in staat te stellen te bidden en om het publiek te beschermen.

Jordanië eist dat de Israëlische politie geen toestemming krijgt om de berg te betreden.

In wat lijkt op omgekeerde apartheid, omvatten andere eisen kledingvoorschriften voor niet-moslims, het verbieden van alle gebedshulpmiddelen voor niet-moslims, het beperken van groepen niet-moslims tot een maximum van vijf, en het vaststellen van tourroutes van niet meer dan 150 meter in elke richting.

Volgens de eisen zou de Waqf toestemming moeten geven voor bezoeken door niet-moslims, waarvoor een schriftelijk verzoek nodig zou zijn.

De Tempelberg is de heiligste plaats van het Judaïsme en de op twee na heiligste plaats van de Islam, na Mekka en Medina.

 

ENGLISH:

Reverse apartheid? Jordan’s demands reportedly include severe limitations for non-Muslims.

By World Israel News Staff

Israeli and Jordanian officials are expected to meet in May, after Ramadan ends, on ways to prevent future violence on the Temple Mount, particularly in the Al-Aqsa Mosque, Axios reported Wednesday, citing “three sources with direct knowledge of the issue.”

Jordan has reportedly submitted to the U.S. a document from the director of Jordan’s Waqf (Islamic Trust) – to which Israel gave administrative control of the holy site after winning back the Old City of Jerusalem in the 1967 Six-Day War – with a list of demands to be discussed at the meeting.

According to Channel 12 news commentator Ehud Yaari, quoted by Israel National News, Jordan’s main demand is to renew the “historic status quo,” which it says includes transferring responsibility for the Temple Mount, including security, to the Waqf.

Although the Mount is under the auspices of the Waqf, Israel has maintained responsibility for security on the Mount.

During the recent Ramadan riots at the site, Israeli police were forced to enter the Al-Aqsa Mosque, where Muslim youth were throwing firecrackers and rocks, to allow others to pray and to protect the public.

Jordan is demanding that Israeli police not be allowed to ascend the Mount.

In what appears to be reverse apartheid, other demands include dress codes for non-Muslims, the banning of all prayer aids for non-Muslims, restricting groups of non-Muslims to a maximum of five, and the setting of tour routes of no more that 150 meters in each direction.

According to the demands, the Waqf would authorize any visits by non-Muslims, which would require a written request.

The Temple Mount is Judaism’s holiest site and Islam’s third-holiest, after Mecca and Medina.