De Israëlische premier Yair Lapid en de Jordaanse koning Abdullah ontmoeten elkaar bij de VN, 20 september 2022.
Israeli Prime Minister Yair Lapid and Jordan’s King Abdullah meet at the UN, Sept. 20, 2022.
(Twitter/Screenshot)

Nederlands + English

De Israëlische en Jordaanse leiders ontmoetten elkaar aan de zijlijn van de openingszitting van de VN na de beschuldigende toespraak van koning Abdullah.

Door World Israel News

In zijn toespraak tot de Algemene Vergadering van de VN in New York waarschuwde de Jordaanse koning Abdullah II Israël voor het doorbreken van de status quo in Jeruzalem.

“Als hoeders van de islamitische en christelijke heilige plaatsen van Jeruzalem zetten wij ons in voor de bescherming van de historische en wettelijke status quo en voor hun veiligheid en toekomst,” zei Abdullah.

“De toekomst van Jeruzalem is een dringende zorg. De stad is heilig voor miljarden moslims, christenen en joden over de hele wereld. Ondermijning van de juridische en historische status van Jeruzalem leidt tot wereldwijde spanningen en verdiept de religieuze tegenstellingen”, zei hij.

Abdullah beschuldigde Israël ervan het christendom en de kerken in Jeruzalem “onder vuur” te nemen.

“Als moslimleider wil ik duidelijk zeggen dat wij de rechten, het kostbare erfgoed van het christelijke volk voor onze regio willen verdedigen. Nergens is dat belangrijker dan in Jeruzalem. Vandaag ligt het christendom in de heilige stad onder vuur. De rechten van de kerken in Jeruzalem worden bedreigd. Dit kan zo niet doorgaan”, aldus Abdullah.

De Jordaanse koning had vervolgens een ontmoeting met de Israëlische premier Yair Lapid in de marge van de 77e zitting van de Algemene Vergadering van de VN.

 

ENGLISH

The Israeli and Jordanian leaders met on the sidelines of the UN’s opening session after King Abdullah’s accusatory speech.

By World Israel News

In his address to the UN General Assembly in New York on Tuesday, Jordanian King Abdullah II warned Israel about breaking the status quo in Jerusalem.

“As custodians of Jerusalem’s Muslim and Christian holy sites, we are committed to protecting the historical and legal status quo and to their safety and future,” Abdullah said.

“The future of Jerusalem is an urgent concern. The city is holy to billions of Muslims, Christians and Jews around the world. Undermining Jerusalem’s legal and historical status quo triggers global tensions and deepens religious divides,” he said.

Abdullah accused Israel of placing Christianity and Jerusalem churches “under fire.”

“As a Muslim leader, let me say clearly that we are committed to defending the rights, the precious heritage of the Christian people for our region. Nowhere is that more important than in Jerusalem. Today, Christianity in the holy city is under fire. The rights of churches in Jerusalem are threatened. This cannot continue,” Abdullah said.

The Jordanian king then met with Israeli Prime Minister Yair Lapid on the sidelines of the UN General Assembly’s 77th session.