NEDERLANDS + ENGLISH
Het graf van Jozef ligt in het hart van de Bijbelse stad Sichem, die tegenwoordig de grootste Arabische stad van Israël is met de moderne naam Nablus. Hoewel Jozefs Graf een erkende historische, bijbelse en archeologische plaats is, mogen Joodse mensen het slechts één keer per maand bezoeken, midden in de nacht, onder escorte van het Israëlische leger. In deze out of the box en eye-openende aflevering, ga je mee met Caleb en Luke, met speciale gast Aaron Lipkin, als ze zich aansluiten bij honderden andere mensen om deze belangrijke plek in de bijbelse voorouders te bezoeken. Dit verhaal zal je verbinden met de wortels van je geloof, en zal je ook een onvertelde kijk geven op het hart van Israël.

Net als de 10 spionnen van weleer die een slecht rapport terugbrachten, wordt Israël vandaag de dag geconfronteerd met een vergelijkbare situatie nu de media elke dag de wereld rondgaan met negatieve verhalen over het Beloofde Land. In deze verfrissende serie reizen Joshua en Caleb Waller door Jeruzalem, Judea en Samaria om de verhalen te horen van hen die leven op de plaats die de wereld verkiest de “West Bank” te noemen. U zult de echte gezichten ontmoeten van mensen die in het hart van Israël wonen. Hoor van een jonge moeder die haar kinderen opvoedt op een kleine maar bloeiende heuveltop, een commandant aan de grens met Gaza die vecht om zijn gemeenschappen te beschermen tegen raketten en terrorisme, en een surfer die Gods oproep volgt om wijnstokken te planten op rotsachtige bergen. Bereid je voor om geïnspireerd te worden!

 

ENGLISH:
Joseph’s Tomb is in the heart of the Biblical city of Shechem, which today is the largest Arab city in Israel with the modern name of Nablus. Even though Joseph’s Tomb is a recognized historical, biblical, and archaeological site, Jewish people are only allowed to visit once a month, in the middle of the night, under the escort of the Israeli military. In this out of the box and eye opening episode, join Caleb and Luke, with special guest Aaron Lipkin, as they join hundreds of other people in visiting this important place in biblical ancestry. This story will connect you to the very roots of your faith, as well as give you an inside and untold view of the heartland of Israel.

Just like the 10 spies of old that brought back the bad report, Israel is facing a similar situation today as media circles the globe every day with negative stories about the Promised Land. In this refreshing series, Joshua and Caleb Waller travel Jerusalem, Judea and Samaria to hear the stories of those who live in the place that the world chooses to call the “West Bank.” You will meet the real faces of people who live in the heartland of Israel. Hear from a young mother raising her children on a small but thriving hilltop, a commander on the Gaza border fighting to protect his communities from rockets and terrorism, and a surfer following God’s call to plant vines on rocky mountains. Prepare to be inspired!