Elke dag gaan trucks met hulpgoederen de grens over naar Gaza .

Every day, trucks carrying relief supplies cross the border into Gaza .