Prins Charles gezien tijdens de begrafenis van wijlen oud-president Shimon Perez op de berg Herzl,
in Jeruzalem, op 30 september 2016. (Emil Salman/Pool)

Nederlands + English

Koningshuis heeft lange tijd goede relatie met Britse Joden gehad; uitgesproken over antisemitisme; verstevigde de trouw aan Israël in recente jaren met een officieel bezoek; ook empathisch met Palestijnen

Door: Times of Israel – ITAMAR SHARON

Met het heengaan van koningin Elizabeth II heeft het Verenigd Koninkrijk een nieuwe koning in Charles III, die met zijn 73 jaar de oudste persoon is die de Britse troon bestijgt. Charles heeft al lang een goede relatie met de Britse Joden, en heeft de laatste jaren ook zijn trouw aan Israël versterkt.

Het koningshuis heeft een diepe historische band met de Joodse staat, omdat Groot-Brittannië het land tussen 1920-1948 heeft bestuurd. In 2020 merkte toenmalig president Reuven Rivlin tijdens een bezoek aan Israël aan Charles op dat hij en andere Israëli’s van zijn generatie waren geboren als onderdanen van Charles’ grootvader koning George VI.

Charles zelf heeft blijvende banden met Britse Joodse leiders en instellingen, en heeft een grote belangstelling getoond voor de verhalen en lessen van de Holocaust. Hij heeft de afgelopen jaren warme ontmoetingen gehad met twee Israëlische presidenten en heeft het land bezocht tijdens een historisch bezoek in 2020.

Hieronder volgen enkele van de hoogtepunten van de band van de nieuwe Britse monarch met Joden, de Joodse staat, en aanverwante zaken.

Banden met Israël

In 2020 bracht Charles zijn eerste officiële bezoek aan Israël, nadat hij eerder korte reizen had gemaakt voor de begrafenissen van Yitzhak Rabin en Shimon Perez. Hij was het meest hooggeplaatste lid van de koninklijke familie die een dergelijk bezoek bracht sinds de oprichting van de staat, na het allereerste officiële koninklijke bezoek van zijn zoon William in 2018. De koningin is nooit naar Israël gekomen.

Terwijl hij in het land was om het World Holocaust Forum bij te wonen, had Charles een ontmoeting met toenmalig president Rivlin en plantte hij een boom bij de residentie van de president in Jeruzalem.

Toenmalig president Reuven Rivlin en de Britse prins Charles in de residentie van de president in Jeruzalem,
23 januari 2020. (Mark Neyman/GPO)

Charles had een ontmoeting met een groep overlevenden van de Holocaust in het Israël Museum in Jeruzalem en maakte een rondleiding mee door de tentoonstelling van de Dode Zee-rollen. Hij woonde ook een receptie bij ten huize van de Britse ambassadeur in Ramat Gan, waar hem verschillende Israëlische wetenschappelijke en medische innovaties werden getoond.

De grootmoeder van Charles, prinses Alice van Battenberg, ligt begraven in de kerk van Maria Magdalena op de Olijfberg in Jeruzalem. Tijdens zijn reis heeft Charles haar graf bezocht en hij heeft dat ook bij privébezoeken gedaan.

Die prinses wordt door Yad Vashem erkend als Rechtvaardige onder de Volkeren omdat ze tijdens de Holocaust een Joodse familie in Griekenland heeft helpen redden. Charles zei dat haar daden een bron van “immense trots” en inspiratie waren voor hem en de koninklijke familie.

De Britse prins Charles, midden, vertrekt na een bezoek aan het graf waar zijn grootmoeder prinses Alice begraven ligt
in de kerk van St Mary Magdalene op de Olijfberg in Jeruzalem, Israël, januari 2020. (Neil Hall/Poolfoto via AP)

In november 2021 ontmoette president Isaac Herzog Charles tijdens een officieel bezoek aan het Verenigd Koninkrijk en de twee bespraken klimaatverandering, regionale bedreigingen en Holocaustonderwijs. In een “speciaal geschenk” aan het Britse koningshuis kondigde Herzog een verpleegkundebeurs aan voor de Hebreeuwse Universiteit van Jeruzalem, opgedragen aan prinses Alice. Volgens het kantoor van de president was het “een eerbetoon aan [haar] mededogen, diepe spiritualiteit, en immense doorzettingsvermogen om mensen in nood te helpen.”

Holocaustherdenking en antisemitisme

In zijn toespraak tot de wereldleiders die bijeen waren gekomen op het 2020 World Holocaust Forum in Jeruzalem, waarschuwde Charles voor de “verschroeiende relevante” lessen van de Holocaust, terwijl haat en intolerantie “nog steeds nieuwe leugens vertellen, nieuwe vermommingen aannemen, en nog steeds nieuwe slachtoffers zoeken.”

De wereld moet “onbevreesd zijn in het confronteren van leugens en vastberaden in het weerstaan van woorden en daden van geweld,” zei hij. “We moeten de aarde van onze samenlevingen verzorgen, zodat de zaden van verdeeldheid geen wortel kunnen schieten en groeien.”

Charles heeft in het verleden gewaarschuwd voor de gevaren van toenemend antisemitisme en andere vormen van onverdraagzaamheid in het Verenigd Koninkrijk.

De Russische president Vladimir Poetin, toenmalig president Reuven Rivlin en de Franse president Emmanuel Macron,
met de Britse prins Charles, wonen op 23 januari 2020 het Wereld Holocaust Forum in Yad Vashem in Jeruzalem bij.

In 2022 gaf Charles de opdracht om portretten van zeven overlevenden van de Holocaust op te hangen in Buckingham Palace voor de Internationale Holocaust Herdenkingsdag.

Banden met het Britse Jodendom

Op een in 2019 pre-Chanoeka receptie gehouden op Buckingham Palace, prees Charles ” de bijdrage van onze Joodse gemeenschap aan de gezondheid, rijkdom en geluk van het Verenigd Koninkrijk.

“In alle facetten van het leven en op alle terreinen van ons streven had onze natie geen edelmoediger burgers en geen trouwere vrienden kunnen hebben”.

Hij noemde toen prominente leden van de Brits-Joodse gemeenschap en hun bijdragen aan de samenleving in het algemeen, evenals “degenen die geen bekende namen zijn, maar die de hoekstenen zijn van hun eigen lokale gemeenschappen”.

Charles was ook bevriend met de voormalige Britse opperrabbijn Lord Jonathan Sacks. Bij het overlijden van Sacks in 2020 rouwde Charles om hem als een “onvervangbaar verlies” en “een vertrouwde gids, een bevlogen leraar en een ware en standvastige vriend”.

 


Voormalig Brits opperrabbijn Lord Jonathan Sacks begeleidt prins Charles tijdens zijn afscheidsdiner.

(John Rifkin/Courtesy)

“Door zijn geschriften, preken en uitzendingen heeft rabbijn Sacks de levens van talloze mensen geraakt met zijn onfeilbare wijsheid, met zijn diepe geestelijke gezondheid en met een morele overtuiging die, in een verwarde en verwarrende wereld, maar al te zeldzaam was,” zei hij toen.

“Hij en ik waren exacte tijdgenoten, geboren in het jaar van de stichting van de staat Israël, en in de loop van vele jaren was ik zijn raadgevingen zeer gaan waarderen.

“Ik zal hem meer missen dan woorden kunnen zeggen.

Verdediger van alle geloven?

In 1994 zei Charles dat hij, als hij koning zou worden, “verdediger van de godsdiensten” zou kunnen zijn in plaats van de traditionele gelofte om “verdediger van het geloof” te zijn.

Later verduidelijkte hij zijn standpunt in een interview met de BBC in 2015, zeggende: “Zoals ik probeerde te beschrijven, gaat mij de geloofsovertuigingen van andere mensen en hun vrijheid om die te praktiseren in dit land aan het hart. En het is mij altijd voorgekomen dat, terwijl je tegelijkertijd Verdediger van het Geloof bent, je ook beschermer van geloofsovertuigingen kunt zijn.”

Over de Palestijnen

Tijdens zijn bezoek aan Israël in 2020 bezocht Charles ook de Westelijke Jordaanoever en had hij een ontmoeting met Palestijnse leiders. Hij zei toen dat hij met pijn in het hart getuige was van het “lijden” en de “ontberingen” die de Palestijnen moeten doorstaan.

De opmerkingen werden door het Britse Sky News omschreven als “de grootste steunbetuiging die een lid van de koninklijke familie ooit aan de Palestijnen heeft gegeven”.

Tijdens zijn bezoek aan Bethlehem, de stad die door christenen wordt vereerd als de geboorteplaats van Jezus, zei Charles: “Het breekt mijn hart… dat we zoveel lijden en verdeeldheid moeten blijven zien. Niemand die vandaag in Bethlehem aankomt, kan de tekenen van voortdurende ontberingen en de situatie waarmee jullie te maken hebben, missen.”

De Britse prins Charles ontmoet de president van de Palestijnse Autoriteit, Mahmud Abbas,
tijdens een bezoek aan de stad Bethlehem op de Westelijke Jordaanoever in 24 januari 2020.
(Hazem Bader/Pool/AFP)

Sprekend in Casa Nova, een Franciscaans pelgrimshuis in de buurt van de Geboortekerk, ging Charles verder: “En ik kan mij alleen maar aansluiten bij u, en alle gemeenschappen, in uw gebeden voor een rechtvaardige en duurzame vrede. Wij moeten deze zaak met geloof en vastberadenheid nastreven en trachten de wonden te helen die zoveel pijn hebben veroorzaakt”.

Hij voegde eraan toe: “Het is mijn dierbaarste wens dat de toekomst vrijheid, gerechtigheid en gelijkheid zal brengen aan alle Palestijnen, zodat u kunt opbloeien en welvarend zijn.”

Liefde voor Joodse artiesten

In een aflevering van 2018 van Radio 3’s langlopende show Private Passions, sprak Charles over zijn liefde voor de Canadese Joodse zanger Leonard Cohen.

“Ik heb altijd van Leonard Cohens stem gehouden en van zijn hele manier waarop hij zong,” zei hij. “Hij was duidelijk ongelooflijk verfijnd in de manier waarop hij zong, maar ook schreef. Ik vind het heel ontroerend, de woorden zijn zo buitengewoon, een soort Salvador Dalí-achtig. Ze leiden je in deze opmerkelijke Dalí-achtige wereld.”

Charles heeft in het verleden ook gesproken over zijn vriendschap met Else Mayer-Lismann, een muziekacademicus die uit nazi-Duitsland naar het Verenigd Koninkrijk vluchtte en die hem de liefde voor de opera bijbracht.

De Britse prins Charles woont de begrafenis bij van de voormalige Israëlische president en
premier Shimon Perez op de nationale begraafplaats Mount Herzl in Jeruzalem op 30 september 2016.
(AFP/Pool/Abir Sultan)

“Ik had ongelooflijk veel geluk dat ik al in de jaren tachtig door een oude vriend van mij werd voorgesteld aan Else Mayer-Lismann”, vertelde hij ooit aan The Telegraph. “Else was een geweldige vrouw en haar diepe kennis van opera en muziek was aanstekelijk. Haar beschrijvingen en uitleg over de achtergronden van verschillende opera’s – vooral die van Wagner – maakten het hele verschil voor mijn plezier in de latere feitelijke voorstelling en veranderde daardoor die ervaring.”

Richard Wagner, wiens grandioze en nationalistische 19e-eeuwse literaire en muzikale werk doordrenkt is met antisemitisme, vrouwenhaat, en pro-Nazi ideeën van raszuiverheid, was de favoriete componist van Adolf Hitler en zijn muziek werd gespeeld in naziconcentratiekampen.

Over Oekraïne en Poetin

In 2014, toen Rusland voor het eerst delen van Oekraïne binnenviel, vergeleek Charles het gedrag van de Russische president Vladimir Poetin in Oost-Europa met dat van Adolf Hitler van nazi-Duitsland tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Hij is voorzichtiger geweest in zijn opmerkingen over de oorlog van 2022, maar reisde in mei naar Roemenië om Oekraïense vluchtelingen te bezoeken, vooral vrouwen en kinderen.

“We voelen erg met jullie mee, het is een nachtmerrie”, zei hij toen tegen hen. “Ik ben vol bewondering voor het Oekraïense volk. Totale, buitengewone moed en veerkracht.”

Agentschappen hebben bijgedragen aan dit verslag.

 

***************************************************

 

Prince Charles seen during the funeral late former president Shimon Peres at Mount Herzl, in Jerusalem,
on September 30, 2016. (Emil Salman/Pool)

ENGLISH

Royal has long had good relationship with British Jews; outspoken on antisemitism; shored up Israel bona fides in recent years with official visit; also empathetic to Palestinians

By: Times of Israel – ITAMAR SHARON

With the passing of Queen Elizabeth II, the United Kingdom has a new king in Charles III, who at the age of 73 is the oldest person to ascend the British throne. Charles has long had a good relationship with British Jews, and in recent years has also shored up his bona fides with Israel.

The royals have a deep historic connection to the Jewish state, with Britain ruling the land between 1920-1948. In 2020, then-president Reuven Rivlin noted to Charles during a visit to Israel that he and other Israelis of his generation were born as subjects of Charles’ grandfather King George VI.

Charles himself has abiding ties to British Jewish leaders and institutions, and has shown a keen interest in the stories and lessons of the Holocaust. He has had warm meetings in recent years with two Israeli presidents and toured the country in a historic 2020 visit.

Below are some of the highlights of the new British monarch’s connection to Jews, the Jewish state, and related matters.

Ties to Israel

In 2020, Charles conducted his first official visit to Israel, after previously making brief trips for the funerals of Yitzhak Rabin and Shimon Peres. He was the most senior member of the royal family to hold such a visit since the establishment of the state, following his son William’s first-ever official royal visit in 2018. The queen never came to Israel.

While in the country to attend the World Holocaust Forum, Charles met with then-president Rivlin and planted a tree at the President’s Residence in Jerusalem.

Then-president Reuven Rivlin and Britain’s Prince Charles at the President’s Residence in Jerusalem,
January 23, 2020. (Mark Neyman/GPO)

Charles met with a group of Holocaust survivors at the Israel Museum in Jerusalem and toured the Dead Sea Scrolls exhibit. He also attended a reception at the home of the British ambassador in Ramat Gan, where he was shown various Israeli scientific and medical innovations.

Charles’ grandmother, Princess Alice of Battenberg, is buried at the Church of Mary Magdalene on the Mount of Olives in Jerusalem. During his trip, Charles visited her gravesite and has done so on private visits.

The princess is recognized by Yad Vashem as a Righteous Among the Nations for helping save a Jewish family in Greece during the Holocaust. Charles said her actions were a source of “immense pride” and inspiration for him and the royal family.

Britain’s Prince Charles, center, Leaves after visiting the tomb where his grandmother Princess Alice is buried
at the Church of St Mary Magdalene at the Mount of Olives in Jerusalem, Israel, January 2020.
(Neil Hall/Pool Photo via AP)

In November 2021, President Isaac Herzog met Charles during an official visit to the UK and the two discussed climate change, regional threats, and Holocaust education. In a “special gift” to the British royal, Herzog announced a nursing scholarship at the Hebrew University of Jerusalem dedicated to Princess Alice that the president’s office said “pays tribute to [her] compassion, deep spirituality, and immense perseverance to help those in need.”

Holocaust remembrance and antisemitism

Speaking to world leaders gathered at the 2020 World Holocaust Forum in Jerusalem, Charles warned of the “searingly relevant” lessons of the Holocaust while hatred and intolerance “still tell new lies, adopt new disguises, and still seek new victims.”

The world must “be fearless in confronting falsehoods and resolute in resisting words and acts of violence,” he said. “We must tend the earth of our societies so that the seeds of division cannot take root and grow.”

Charles has in the past warned of the dangers of rising antisemitism and other forms of intolerance in the UK.

Russian President Vladimir Putin, then-president Reuven Rivlin and French President Emmanuel Macron,
with Britain’s Prince Charles, attend the World Holocaust Forum at Yad Vashem in Jerusalem on
January 23, 2020. (Screenshot)

In 2022, Charles commissioned portraits of seven Holocaust survivors to be displayed at Buckingham Palace for International Holocaust Remembrance Day.

Ties to British Jewry

In a 2019 pre-Hanukkah reception at Buckingham Palace, Charles celebrated ” the contribution of our Jewish community to the health, wealth and happiness of the United Kingdom.

“In every walk of life, in every field of endeavor, our nation could have had no more generous citizens, and no more faithful friends.”

He noted then prominent members of the British Jewish community and their contributions to society at large, as well as “those who are not household names, but who are the cornerstones of their own local communities.”

Charles was also close to former UK chief rabbi Lord Jonathan Sacks. Upon Sacks’ death in 2020, Charles mourned him as an “irreplaceable loss” and “a trusted guide, an inspired teacher and a true and steadfast friend.”

Former British chief rabbi Lord Jonathan Sacks escorts Prince Charles at his farewell dinner.
(John Rifkin/Courtesy)

“Through his writings, sermons and broadcasts, Rabbi Sacks touched the lives of countless people with his unfailing wisdom, with his profound sanity and with a moral conviction which, in a confused and confusing world, was all too rare,” he said then.

“He and I were exact contemporaries, born in the year of the foundation of the State of Israel and, over many years, I had come to value his counsel immensely.

“I shall miss him more than words can say.”

Defender of all faiths?

In 1994, Charles said that when he became king he could be “defender of faiths” rather than taking the traditional vow to be “defender of the faith.”

He later clarified his position in a 2015 interview with the BBC, saying: “As I tried to describe, I mind about the inclusion of other people’s faiths and their freedom to worship in this country. And it’s always seemed to me that, while at the same time being Defender of the Faith, you can also be protector of faiths.”

On Palestinians

During his 2020 visit to Israel, Charles also visited the West Bank and met with Palestinian leaders. He said then that he was heartbroken to witness the “suffering” and “hardship” endured by the Palestinians.

The remarks were described by Britain’s Sky News as constituting “the biggest show of support that a member of the Royal family ever has [expressed] for the Palestinians.”

Visiting Bethlehem, the town revered by Christians as the birthplace of Jesus, Charles said: “It breaks my heart… that we should continue to see so much suffering and division. No one arriving in Bethlehem today could miss the signs of continued hardship, and the situation you face.”

Britain’s Prince Charles meets with Palestinian Authority President Mahmud Abbas
during a visit to the West Bank city of Bethlehem on January 24, 2020.
(Hazem Bader/Pool/AFP)

Speaking at Casa Nova, a Franciscan pilgrim house near the Church of the Nativity, Charles went on: “And I can only join you, and all communities, in your prayers for a just and lasting peace. We must pursue this cause with faith and determination, striving to heal the wounds which have caused such pain.”

He added: “It is my dearest wish that the future will bring freedom, justice and equality to all Palestinians, enabling you to thrive and to prosper.”

Love for Jewish artists

In a 2018 episode of Radio 3’s long-running show Private Passions, Charles spoke of his love for Canadian Jewish singer Leonard Cohen.

“I’ve always loved Leonard Cohen’s voice and his whole approach to the way he sang,” he said. “He was obviously incredibly sophisticated in the way he sang, but also wrote. I find it very moving, the words are so extraordinary, sort of Salvador Dalí-like, they lead you into this remarkable Dalí-like world.”

Charles has also spoken in the past about his friendship with Else Mayer-Lismann, a music academic who fled to the UK from Nazi Germany and who taught him to love the opera.

Britain’s Prince Charles attends the funeral of former Israeli president and prime minister Shimon Peres
at the Mount Herzl national cemetery in Jerusalem on September 30, 2016.
(AFP/Pool/Abir Sultan)

“I was incredibly fortunate to have been introduced to Else Mayer-Lismann back in the Eighties by an old friend of mine,” he told The Telegraph once. “Else was a wonderful character and her deep knowledge of opera and music was infectious. Her descriptions and explanations of the background to various operas – particularly those of Wagner – made the whole difference to my subsequent enjoyment of the actual performance and transformed the experience.”

Richard Wagner, whose grandiose and nationalistic 19th-century literary and musical work is infused with antisemitism, misogyny, and proto-Nazi ideas of racial purity, was Adolf Hitler’s favorite composer and his music was played in Nazi concentration camps.

On Ukraine and Putin

In 2014, when Russia first invaded parts of Ukraine, Charles likened Russian President Vladimir Putin’s behavior in eastern Europe to Nazi Germany’s Adolf Hitler during World War II.

He has been more careful in his comments on the 2022 war, but in May traveled to Romania to visit Ukrainian refugees, mostly women and children.

“We feel for you greatly, it’s a nightmare situation,” he told them then. “I’m full of admiration for the Ukrainian people. Total, extraordinary courage and resilience.”

Agencies contributed to this report.