NEDERLANDS + ENGLISH
De Davidische dynastie, die meer dan 400 jaar aan de macht was, werd gevestigd in een paleis van cederhout dat door koning David in Jeruzalem werd gebouwd met de hulp van Hiram, de koning van Tyrus. De film nodigt de kijker uit in de ruïnes van het gebouw in de Stad van David dat door de archeoloog Eilat Mazar is geïdentificeerd als het paleis van David, en om de belangrijkste gebeurtenissen te zien die daar plaatsvonden. Davids weelderige “Huis van Ceder” verkondigde zijn macht en kracht. Maar anders dan in de meeste koninklijke paleizen van die dagen klonk daar soms ook kritiek op de koning, en aan het eind van een dag werken aan het besturen van het koninkrijk weerklonken er andere geluiden – geluiden van zang en muziek, geestelijk leven en creativiteit.

ENGLISH
The Davidic dynasty, which ruled for more than 400 years, was established in a palace of cedar wood built by King David in Jerusalem with the help of Hiram, king of Tyre. The film invites viewers into the ruins of the building in the City of David identified by the archaeologist Eilat Mazar as David’s palace, and to see the main events that took place there. David’s opulent “House of Cedar” proclaimed his power and might. Unlike in most royal palaces of those days, however, criticism of the king was also heard there at times, and at end of a day’s work running the kingdom, other sounds reverberated—sounds of song and music, spiritual life and creativity.