NEDERLANDS + ENGLISH
King of Kings Community is geroepen om een boeiende, Messias-gerichte, Geest-gedreven, discipel-makende gemeenschap te zijn, die het ware gezicht van Jesjoea (Jezus) openbaart aan Israël en aan de naties. Het verhaal van King of Kings Community begon in augustus 1983. Wayne & Ann Hilsden, samen met hun twee kleine zonen, verhuisden naar Jeruzalem om zich bij hun Canadese landgenoten, Jim en Kathy Cantelon, te voegen bij het stichten van een gemeente. Iris Iffert en Jael Kalisher zijn hiermee verbonden en vertellen u e.e.a. hierover.
https://kkcj.org/ENGLISH
King of Kings Community is called to be a compelling, Messiah-centered, Spirit-empowered, disciple-making community that reveals the true face of Yeshua (Jesus) to Israel and to the nations. The story of King of Kings Community began in August, 1983. Wayne & Ann Hilsden, together with their two small sons, moved to Jerusalem to join fellow Canadians, Jim and Kathy Cantelon, in establishing a congregation. Iris Iffert en Jael Kalisher zijn hiermee verbonden en vertellen u e.e.a. hierover.

https://kkcj.org/